Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 412

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 phamhonghanh10 0 phút - 40 giây2019-09-27 20:59:36 1 Xem bài làm
2 Hatake Kakashi10 1 phút - 15 giây2019-11-03 08:29:53 1 Xem bài làm
3 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 1 phút - 17 giây2019-10-11 08:51:10 3 Xem bài làm
4 Yuko Suzuhana10 1 phút - 32 giây2019-10-13 17:36:22 1 Xem bài làm
5 Trần Tiến Đức10 1 phút - 33 giây2019-10-17 21:39:28 2 Xem bài làm
6 Min Cherry10 1 phút - 35 giây2019-11-18 22:12:20 1 Xem bài làm
7 Lê Tùng Dương10 1 phút - 48 giây2019-11-18 21:10:58 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Công Thành10 1 phút - 48 giây2019-10-13 16:14:51 1 Xem bài làm
9 Blah Blah Blah10 1 phút - 55 giây2019-10-17 21:13:46 1 Xem bài làm
10 Đức10 1 phút - 56 giây2019-10-22 20:58:17 1 Xem bài làm
11 Chu Công Đức10 1 phút - 56 giây2019-10-28 18:55:51 1 Xem bài làm
12 huỳnh phú bình10 1 phút - 56 giây2019-11-25 09:42:54 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Phương Minh - I love BTS very much 10 1 phút - 58 giây2019-10-04 20:58:22 1 Xem bài làm
14 Cat Tien10 1 phút - 59 giây2019-10-23 21:03:38 1 Xem bài làm
15 le trong minh10 2 phút - 1 giây2019-10-02 20:06:46 1 Xem bài làm
16 Hắc Tử Minh10 2 phút - 1 giây2019-10-25 18:54:53 1 Xem bài làm
17 🍝🍔⁀ᶦᵈᵒᶫ๖нàαинєℓℓαƒσℓαутα²⁴ʱ( 🍖тєαмℓυנ αкιтα🍙 ) ⁀ᶜᵘᵗᵉ 🍔🍝10 2 phút - 1 giây2019-10-29 15:02:19 1 Xem bài làm
18 Đặng Thuỳ Trang10 2 phút - 1 giây2019-11-11 20:12:33 1 Xem bài làm
19 dương danh nhật sơn10 2 phút - 2 giây2019-10-09 21:34:31 1 Xem bài làm
20 nguyen van duy10 2 phút - 4 giây2019-09-27 20:03:26 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Phạm Mỹ Chi10 2 phút - 4 giây2019-11-05 20:11:33 1 Xem bài làm
22 Lê Tuấn Sơn10 2 phút - 5 giây2019-09-29 08:27:34 1 Xem bài làm
23 nguyễn trần mạnh đoàn10 2 phút - 7 giây2019-11-21 21:21:41 1 Xem bài làm
24 Trần Thu Hà10 2 phút - 11 giây2019-11-28 20:52:33 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Trần Quỳnh Chi10 2 phút - 12 giây2019-10-16 17:36:49 1 Xem bài làm
26 Đặng Trường Yên10 2 phút - 12 giây2019-10-25 20:16:42 1 Xem bài làm
27 Bùi Minh Tuyển10 2 phút - 13 giây2019-10-22 17:59:24 1 Xem bài làm
28 lê đức anh10 2 phút - 14 giây2019-09-28 17:00:44 1 Xem bài làm
29 _Ship ship ship_10 2 phút - 14 giây2019-11-25 21:38:35 1 Xem bài làm
30 Nguyen Nha Quynh Tram10 2 phút - 15 giây2019-09-29 11:35:59 1 Xem bài làm
31 lê duy mạnh10 2 phút - 15 giây2019-10-13 21:48:05 1 Xem bài làm
32 Phạm Tuấn Hùng10 2 phút - 15 giây2019-11-29 22:38:03 1 Xem bài làm
33 Dương Phương Anh10 2 phút - 16 giây2019-10-13 21:04:14 1 Xem bài làm
34 Hoàng Khánh Minh10 2 phút - 16 giây2019-10-20 15:26:32 1 Xem bài làm
35 Shine Nguyễn10 2 phút - 16 giây2019-12-04 21:45:15 1 Xem bài làm
36 vũ minh anh10 2 phút - 17 giây2019-10-12 21:17:39 1 Xem bài làm
37 Mai Trà My10 2 phút - 19 giây2019-10-02 20:15:43 1 Xem bài làm
38 nguyễn thị hồng nhung10 2 phút - 19 giây2019-09-24 19:40:01 1 Xem bài làm
39 Phan Thế Lương (Napoleon)10 2 phút - 19 giây2019-09-29 21:28:00 1 Xem bài làm
40 nguyễn thanh phong10 2 phút - 19 giây2019-10-01 20:37:11 1 Xem bài làm
41 adidas10 2 phút - 22 giây2019-10-08 19:26:39 1 Xem bài làm
42 quocfc10 2 phút - 22 giây2019-10-09 20:08:25 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Quốc An Bình10 2 phút - 25 giây2019-11-26 21:11:06 1 Xem bài làm
44 Lê Trúc Na10 2 phút - 25 giây2019-12-01 10:53:22 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thanh Phong10 2 phút - 26 giây2019-10-06 17:36:12 1 Xem bài làm
46 nguyen thi mai anh10 2 phút - 27 giây2019-10-17 20:20:58 1 Xem bài làm
47 Me10 2 phút - 33 giây2019-11-21 13:43:17 1 Xem bài làm
48 soibac10 2 phút - 34 giây2019-10-03 20:48:05 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Văn Tuấn10 2 phút - 34 giây2019-10-09 21:21:36 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Đình Nhật Quang10 2 phút - 35 giây2019-09-28 19:36:21 1 Xem bài làm