Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3380

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 ミ★ ๖ۣۜʚ๖ۣۜ Đéo ๖ۣۜCần ღ๖ۣۜ Tên ❄ ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү ✦ )★★彡10 0 phút - 40 giây2019-09-27 20:59:36 1 Xem bài làm
2 Trần Đức Khang10 0 phút - 49 giây2020-04-05 01:00:41 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 1 phút - 12 giây2020-05-23 21:14:35 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Trần Phát10 1 phút - 14 giây2020-05-13 21:56:42 1 Xem bài làm
5 Hatake Kakashi10 1 phút - 15 giây2019-11-03 08:29:53 1 Xem bài làm
6 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 1 phút - 17 giây2019-10-11 08:51:10 3 Xem bài làm
7 Nguyễn Thanh Sang10 1 phút - 22 giây2020-03-20 11:21:04 1 Xem bài làm
8 Lường Hoàng Anh10 1 phút - 23 giây2020-04-01 09:34:03 1 Xem bài làm
9 Phạm Đức Trung10 1 phút - 23 giây2020-05-16 21:28:36 1 Xem bài làm
10 Jenny Past Jin10 1 phút - 23 giây2020-07-01 19:14:53 1 Xem bài làm
11 Đặng Phương Anh10 1 phút - 25 giây2020-01-23 11:53:13 1 Xem bài làm
12 1 Đỗ Thành An10 1 phút - 25 giây2020-04-13 11:34:43 1 Xem bài làm
13 Wake Up 24710 1 phút - 25 giây2020-07-25 15:33:48 1 Xem bài làm
14 Từ Khánh Hưng10 1 phút - 27 giây2020-03-25 13:35:57 1 Xem bài làm
15 Yuko Suzuhana10 1 phút - 32 giây2019-10-13 17:36:22 1 Xem bài làm
16 1 Đỗ Thành An10 1 phút - 33 giây2020-04-12 20:25:49 1 Xem bài làm
17 Trần Tiến Đức10 1 phút - 33 giây2019-10-17 21:39:28 2 Xem bài làm
18 Hoàng Anh Bảo10 1 phút - 34 giây2020-07-24 18:06:01 1 Xem bài làm
19 trần công đăng10 1 phút - 34 giây2020-07-25 09:27:32 1 Xem bài làm
20 Elsa (₤เйʑ010 1 phút - 35 giây2019-11-18 22:12:20 1 Xem bài làm
21 Bùi Phương Huyền10 1 phút - 36 giây2020-06-28 18:36:10 1 Xem bài làm
22 Trinh Ngoc Diep10 1 phút - 38 giây2020-03-15 11:01:03 1 Xem bài làm
23 Bùi Quang Minh10 1 phút - 40 giây2020-02-07 14:15:38 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Đức Tiệp10 1 phút - 41 giây2020-02-22 14:16:41 1 Xem bài làm
25 Ngô Trần Ngân Đô10 1 phút - 43 giây2019-12-07 16:03:42 1 Xem bài làm
26 Võ Hiền Hoàng10 1 phút - 43 giây2020-06-16 21:57:55 6 Xem bài làm
27 Nguyễn Đình Minh Quân10 1 phút - 44 giây2020-03-23 11:04:39 1 Xem bài làm
28 Dạ Tuyết Kỳ10 1 phút - 45 giây2020-03-18 21:21:37 1 Xem bài làm
29 Dương Quốc Bảo10 1 phút - 45 giây2020-05-02 08:44:01 1 Xem bài làm
30 Dương Phúc Lâm10 1 phút - 47 giây2020-05-01 23:12:03 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Công Thành10 1 phút - 48 giây2019-10-13 16:14:51 1 Xem bài làm
32 Lê Tùng Dương10 1 phút - 48 giây2019-11-18 21:10:58 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hoàng Long10 1 phút - 49 giây2020-03-17 19:43:03 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Mai Quế Trâm10 1 phút - 49 giây2020-03-28 19:29:44 1 Xem bài làm
35 NGUYỄN ĐÔNG HƯNG10 1 phút - 49 giây2020-05-31 14:07:46 1 Xem bài làm
36 nguyễn hoàng linh10 1 phút - 49 giây2020-06-13 14:19:05 1 Xem bài làm
37 Lắm chuyện10 1 phút - 49 giây2020-06-20 19:59:53 1 Xem bài làm
38 ๖ۣۜ๖ۣۜFαη ๖ۣۜBαℓαηɦα αηɗ ๖ۣۜDαηĭĭℓ ๖ۣۜMεɗʋεɗεʋッ10 1 phút - 50 giây2020-04-25 14:16:35 1 Xem bài làm
39 Bùi Phương Huyền10 1 phút - 53 giây2020-05-25 19:21:37 1 Xem bài làm
40 Dũng10 1 phút - 54 giây2020-04-24 15:18:35 1 Xem bài làm
41 Blah Blah Blah10 1 phút - 55 giây2019-10-17 21:13:46 1 Xem bài làm
42 Lê thanh trí10 1 phút - 55 giây2020-02-22 14:54:38 1 Xem bài làm
43 ღ๖ۣۜT๖ۣۜG๖ۣۜQ_ Đức_ Bênh๖ۣۜ ᶦᵈᵒᶫ๖ۣۜᶫღ10 1 phút - 56 giây2019-10-22 20:58:17 1 Xem bài làm
44 Chu Công Đức10 1 phút - 56 giây2019-10-28 18:55:51 1 Xem bài làm
45 huỳnh phú bình10 1 phút - 56 giây2019-11-25 09:42:54 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Phương Minh - I love BTS very much 10 1 phút - 58 giây2019-10-04 20:58:22 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Ngọc Ánh10 1 phút - 58 giây2020-03-16 10:48:46 1 Xem bài làm
48 Trương Nam Khánh10 1 phút - 58 giây2020-03-27 09:39:01 1 Xem bài làm
49 Cat Tien10 1 phút - 59 giây2019-10-23 21:03:38 1 Xem bài làm
50 Tran son trung10 2 phút - 0 giây2020-06-15 17:04:33 1 Xem bài làm