Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 8628

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 lê thanh trí10 0 phút - 37 giây2020-03-19 18:27:12 1 Xem bài làm
2 Cat Tien10 0 phút - 38 giây2019-10-22 21:52:41 7 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 40 giây2019-09-26 21:26:01 1 Xem bài làm
4 lovely boiz10 0 phút - 40 giây2019-10-03 08:36:56 1 Xem bài làm
5 Hermit10 0 phút - 40 giây2020-08-09 23:49:01 1 Xem bài làm
6 Hoàng Hải Nam10 0 phút - 42 giây2020-03-29 18:08:36 1 Xem bài làm
7 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 0 phút - 42 giây2019-10-18 09:28:36 2 Xem bài làm
8 Fuck You10 0 phút - 43 giây2019-10-11 22:05:07 1 Xem bài làm
9 Đỗ Thanh Hải10 0 phút - 43 giây2019-11-04 20:22:16 1 Xem bài làm
10 Lê Thanh Trí10 0 phút - 43 giây2020-02-27 12:49:53 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 44 giây2019-09-25 21:58:54 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 0 phút - 44 giây2020-05-23 15:40:39 1 Xem bài làm
13 Quách Minh10 0 phút - 45 giây2020-03-07 18:06:34 1 Xem bài làm
14 Dao Tien Manh10 0 phút - 45 giây2020-04-02 09:03:59 1 Xem bài làm
15 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-03-05 08:59:07 1 Xem bài làm
16 Trịnh Trần Phương Tuấn10 0 phút - 46 giây2019-09-25 21:56:25 1 Xem bài làm
17 Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên ~ ❄️ Nguyệt ~🌙 )10 0 phút - 46 giây2020-02-27 21:18:52 1 Xem bài làm
18 10 0 phút - 47 giây2020-04-01 14:13:00 1 Xem bài làm
19 Vũ Minh Đức10 0 phút - 47 giây2020-04-26 15:24:17 1 Xem bài làm
20 Đỗ Dinh Khoa10 0 phút - 47 giây2020-05-05 14:43:54 3 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 47 giây2019-09-24 21:25:49 1 Xem bài làm
22 Vũ Tiến Sỹ10 0 phút - 47 giây2020-02-06 16:01:00 1 Xem bài làm
23 lê thanh dức10 0 phút - 48 giây2020-03-05 16:44:42 1 Xem bài làm
24 nguyen duc nghiep10 0 phút - 48 giây2020-05-09 21:46:58 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Văn Hoàn10 0 phút - 48 giây2020-04-19 21:02:01 2 Xem bài làm
26 lê thanh dức10 0 phút - 49 giây2020-03-04 11:50:51 1 Xem bài làm
27 Gia Đình Là Vô Giá10 0 phút - 49 giây2020-03-16 21:51:55 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Khánh Toản10 0 phút - 49 giây2020-03-25 16:32:21 1 Xem bài làm
29 phùng quang nhật10 0 phút - 49 giây2020-04-11 09:57:33 1 Xem bài làm
30 Lionel Messi10 0 phút - 49 giây2019-11-28 18:02:02 1 Xem bài làm
31 ¯\_(ツ)_/¯10 0 phút - 50 giây2020-05-04 16:59:05 1 Xem bài làm
32 Ly10 0 phút - 50 giây2020-05-16 11:02:48 1 Xem bài làm
33 Phạm Hà Vi10 0 phút - 50 giây2020-07-15 14:37:28 1 Xem bài làm
34 Fuck You10 0 phút - 50 giây2019-11-29 20:32:17 1 Xem bài làm
35 Thánh Troll10 0 phút - 50 giây2019-11-29 21:31:56 1 Xem bài làm
36 nguyen duc nghiep10 0 phút - 51 giây2020-04-13 10:46:33 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Trần Phát10 0 phút - 51 giây2020-05-11 20:51:24 1 Xem bài làm
38 Đặng Giang Nam10 0 phút - 51 giây2020-07-30 21:27:58 1 Xem bài làm
39 Trần Thành Đức10 0 phút - 51 giây2019-10-04 18:16:45 1 Xem bài làm
40 Hatake Kakashi10 0 phút - 51 giây2019-11-03 08:24:34 1 Xem bài làm
41 Dương Như Quỳnh10 0 phút - 51 giây2020-02-01 19:15:28 1 Xem bài làm
42 lê thanh dức10 0 phút - 51 giây2020-02-26 12:23:25 1 Xem bài làm
43 Lâm Đức Bảo10 0 phút - 52 giây2020-04-29 21:43:38 1 Xem bài làm
44 Long Viet10 0 phút - 52 giây2020-06-09 19:14:12 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Diệu Hoa10 0 phút - 53 giây2020-03-21 14:29:55 1 Xem bài làm
46 Phạm Đức Trung10 0 phút - 53 giây2020-05-16 13:42:45 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Anh Đào10 0 phút - 53 giây2020-02-21 20:17:12 1 Xem bài làm
48 reahood10 0 phút - 54 giây2020-05-16 19:31:50 1 Xem bài làm
49 Đặng Trường Phúc10 0 phút - 54 giây2020-05-16 23:16:03 1 Xem bài làm
50 DolphinSubjects _10 0 phút - 54 giây2019-11-02 21:26:01 2 Xem bài làm