Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1523

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cat Tien10 0 phút - 38 giây2019-10-22 21:52:41 7 Xem bài làm
2 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 40 giây2019-09-26 21:26:01 1 Xem bài làm
3 lovely boiz10 0 phút - 40 giây2019-10-03 08:36:56 1 Xem bài làm
4 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 0 phút - 42 giây2019-10-18 09:28:36 2 Xem bài làm
5 Fuck You10 0 phút - 43 giây2019-10-11 22:05:07 1 Xem bài làm
6 Đỗ Thanh Hải10 0 phút - 43 giây2019-11-04 20:22:16 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 44 giây2019-09-25 21:58:54 1 Xem bài làm
8 Trịnh Trần Phương Tuấn10 0 phút - 46 giây2019-09-25 21:56:25 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 47 giây2019-09-24 21:25:49 1 Xem bài làm
10 Lionel Messi10 0 phút - 49 giây2019-11-28 18:02:02 1 Xem bài làm
11 Fuck You10 0 phút - 50 giây2019-11-29 20:32:17 1 Xem bài làm
12 Thánh Troll10 0 phút - 50 giây2019-11-29 21:31:56 1 Xem bài làm
13 Hatake Kakashi10 0 phút - 51 giây2019-11-03 08:24:34 1 Xem bài làm
14 Trần Thành Đức10 0 phút - 51 giây2019-10-04 18:16:45 1 Xem bài làm
15 Vũ Văn Huy10 0 phút - 54 giây2019-11-02 12:54:06 1 Xem bài làm
16 DolphinSubjects _10 0 phút - 54 giây2019-11-02 21:26:01 2 Xem bài làm
17 ❥︵Duy™10 0 phút - 56 giây2019-09-27 19:17:34 1 Xem bài làm
18 Kaitou Kid10 0 phút - 56 giây2019-11-03 10:00:24 1 Xem bài làm
19 Cristiano Ronaldo10 0 phút - 57 giây2019-11-26 21:14:08 1 Xem bài làm
20 peter canner10 0 phút - 57 giây2019-10-12 21:34:57 3 Xem bài làm
21 Lâm Văn Minh10 0 phút - 57 giây2019-10-31 22:46:39 1 Xem bài làm
22 Hà Văn Minh Hiếu10 0 phút - 58 giây2019-11-03 14:52:43 1 Xem bài làm
23 Conan phiên bản đời thực10 0 phút - 58 giây2019-12-14 21:40:58 1 Xem bài làm
24 T-SERIES10 0 phút - 59 giây2019-11-21 21:21:37 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Quốc An Bình10 0 phút - 59 giây2019-11-24 10:36:37 1 Xem bài làm
26 Kaito Kid10 0 phút - 59 giây2019-12-21 22:32:46 1 Xem bài làm
27 Min Cherry10 0 phút - 59 giây2019-12-27 18:28:58 1 Xem bài làm
28 Trần Tiến Đức10 0 phút - 59 giây2019-10-02 19:56:28 1 Xem bài làm
29 Pham Duc Hoang10 0 phút - 59 giây2019-10-22 19:32:38 1 Xem bài làm
30 Phạm Tùng Dương10 0 phút - 59 giây2019-11-06 23:03:45 1 Xem bài làm
31 Pun10 1 phút - 0 giây2019-10-24 17:57:37 1 Xem bài làm
32 Thánh Troll10 1 phút - 0 giây2019-12-07 21:43:08 1 Xem bài làm
33 Hoàng Thảo Nguyên10 1 phút - 0 giây2019-12-11 20:26:23 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Chí Dũng10 1 phút - 0 giây2019-12-17 19:41:33 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Quang Hải10 1 phút - 0 giây2019-10-10 19:51:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Hải Triều10 1 phút - 0 giây2019-10-19 08:31:27 1 Xem bài làm
37 VuongTung10x10 1 phút - 1 giây2019-10-11 22:28:42 1 Xem bài làm
38 văn nguyễn10 1 phút - 1 giây2020-01-12 19:52:52 1 Xem bài làm
39 Tuấn Fly10 1 phút - 1 giây2019-09-25 15:48:06 1 Xem bài làm
40 •๖ۣۜTɦĭêη⁀ᶦᵈᵒᶫ10 1 phút - 1 giây2019-09-29 19:49:13 1 Xem bài làm
41 Enel10 1 phút - 1 giây2019-10-09 21:14:47 1 Xem bài làm
42 Thảo Hoàng Minh10 1 phút - 2 giây2019-11-14 21:09:30 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Yến Nhi10 1 phút - 2 giây2019-12-11 23:09:06 1 Xem bài làm
44 Trần Thị Phương Uyên10 1 phút - 2 giây2019-12-30 20:25:35 1 Xem bài làm
45 Kato kid10 1 phút - 3 giây2019-10-14 21:43:30 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Như Quỳnh10 1 phút - 3 giây2019-10-18 21:45:31 1 Xem bài làm
47 Mai Anh Tuấn10 1 phút - 3 giây2019-10-21 20:45:36 1 Xem bài làm
48 NGUYỄN HUY ĐỨC DUY10 1 phút - 3 giây2019-11-18 22:05:41 1 Xem bài làm
49 Dương Ngọc Thiện10 1 phút - 3 giây2020-01-04 08:24:36 1 Xem bài làm
50 trinh hoàng10 1 phút - 3 giây2019-10-16 10:20:52 5 Xem bài làm