Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 15295

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lưu Hà Vi10 0 phút - 34 giây2020-09-02 19:39:57 1 Xem bài làm
2 lê thanh trí10 0 phút - 37 giây2020-03-19 18:27:12 1 Xem bài làm
3 Thanh Trí Lê10 0 phút - 38 giây2020-09-01 10:44:11 1 Xem bài làm
4 Cat Tien10 0 phút - 38 giây2019-10-22 21:52:41 7 Xem bài làm
5 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 40 giây2019-09-26 21:26:01 1 Xem bài làm
6 lovely boiz10 0 phút - 40 giây2019-10-03 08:36:56 1 Xem bài làm
7 FL.Hermit 10 0 phút - 40 giây2020-08-09 23:49:01 1 Xem bài làm
8 Hoàng Hải Nam10 0 phút - 42 giây2020-03-29 18:08:36 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Minh Đức10 0 phút - 42 giây2021-05-17 15:41:28 1 Xem bài làm
10 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 0 phút - 42 giây2019-10-18 09:28:36 2 Xem bài làm
11 son goku10 0 phút - 43 giây2021-02-22 14:26:53 1 Xem bài làm
12 Fuck You10 0 phút - 43 giây2019-10-11 22:05:07 1 Xem bài làm
13 Đỗ Thanh Hải10 0 phút - 43 giây2019-11-04 20:22:16 1 Xem bài làm
14 Lê Thanh Trí10 0 phút - 43 giây2020-02-27 12:49:53 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 44 giây2019-09-25 21:58:54 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 0 phút - 44 giây2020-05-23 15:40:39 1 Xem bài làm
17 Dương Tuấn Thành10 0 phút - 44 giây2021-04-30 20:44:00 1 Xem bài làm
18 Dao Tien Manh10 0 phút - 45 giây2020-04-02 09:03:59 1 Xem bài làm
19 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-03-05 08:59:07 1 Xem bài làm
20 Quách Minh10 0 phút - 45 giây2020-03-07 18:06:34 1 Xem bài làm
21 Trịnh Trần Phương Tuấn10 0 phút - 46 giây2019-09-25 21:56:25 1 Xem bài làm
22 Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên ~ ❄️ Nguyệt ~🌙 )10 0 phút - 46 giây2020-02-27 21:18:52 1 Xem bài làm
23 😗🤩😍son goku😎😗🤣10 0 phút - 46 giây2020-10-25 08:38:46 1 Xem bài làm
24 Thời Phan Diễm Vi10 0 phút - 46 giây2021-02-25 13:07:37 1 Xem bài làm
25 Vũ Trường Thịnh10 0 phút - 46 giây2021-02-25 13:08:58 1 Xem bài làm
26 Vũ Tiến Sỹ10 0 phút - 47 giây2020-02-06 16:01:00 1 Xem bài làm
27 10 0 phút - 47 giây2020-04-01 14:13:00 1 Xem bài làm
28 Vũ Minh Đức10 0 phút - 47 giây2020-04-26 15:24:17 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Trịnh Tuyết Loan10 0 phút - 47 giây2021-01-18 18:51:35 1 Xem bài làm
30 Đỗ Dinh Khoa10 0 phút - 47 giây2020-05-05 14:43:54 3 Xem bài làm
31 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 47 giây2019-09-24 21:25:49 1 Xem bài làm
32 nguyen duc nghiep10 0 phút - 48 giây2020-05-09 21:46:58 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Minh Đức10 0 phút - 48 giây2021-02-16 18:46:52 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Văn Hoàn10 0 phút - 48 giây2020-04-19 21:02:01 2 Xem bài làm
35 lê thanh dức10 0 phút - 48 giây2020-03-05 16:44:42 1 Xem bài làm
36 nhật phùng 10 0 phút - 49 giây2020-04-11 09:57:33 1 Xem bài làm
37 mạnh hải nguyễn10 0 phút - 49 giây2021-01-25 10:39:27 1 Xem bài làm
38 Hoàng Đức10 0 phút - 49 giây2021-03-14 22:50:16 1 Xem bài làm
39 Lionel Messi10 0 phút - 49 giây2019-11-28 18:02:02 1 Xem bài làm
40 Bạch Hoàng Nguyệt ( ɻɛɑm ʙáo cáo )10 0 phút - 49 giây2021-06-10 19:04:41 1 Xem bài làm
41 lê thanh dức10 0 phút - 49 giây2020-03-04 11:50:51 1 Xem bài làm
42 Trần Việt Phước10 0 phút - 49 giây2021-07-12 11:03:16 1 Xem bài làm
43 Gia Đình Là Vô Giá10 0 phút - 49 giây2020-03-16 21:51:55 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Khánh Toản10 0 phút - 49 giây2020-03-25 16:32:21 1 Xem bài làm
45 Thánh Troll10 0 phút - 50 giây2019-11-29 21:31:56 1 Xem bài làm
46 Sultanate of Mawadi10 0 phút - 50 giây2020-05-04 16:59:05 1 Xem bài làm
47 Ly10 0 phút - 50 giây2020-05-16 11:02:48 1 Xem bài làm
48 Phạm Hà Vi10 0 phút - 50 giây2020-07-15 14:37:28 1 Xem bài làm
49 Linh10 0 phút - 50 giây2021-03-09 18:53:50 1 Xem bài làm
50 Fuck You10 0 phút - 50 giây2019-11-29 20:32:17 1 Xem bài làm