Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1288

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cat Tien10 0 phút - 38 giây2019-10-22 21:52:41 7 Xem bài làm
2 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 40 giây2019-09-26 21:26:01 1 Xem bài làm
3 lovely boiz10 0 phút - 40 giây2019-10-03 08:36:56 1 Xem bài làm
4 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 0 phút - 42 giây2019-10-18 09:28:36 2 Xem bài làm
5 Fuck You10 0 phút - 43 giây2019-10-11 22:05:07 1 Xem bài làm
6 Đỗ Thanh Hải10 0 phút - 43 giây2019-11-04 20:22:16 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 44 giây2019-09-25 21:58:54 1 Xem bài làm
8 Trịnh Trần Phương Tuấn10 0 phút - 46 giây2019-09-25 21:56:25 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Minh Minh10 0 phút - 47 giây2019-09-24 21:25:49 1 Xem bài làm
10 Lionel Messi10 0 phút - 49 giây2019-11-28 18:02:02 1 Xem bài làm
11 Fuck You10 0 phút - 50 giây2019-11-29 20:32:17 1 Xem bài làm
12 Thánh Troll10 0 phút - 50 giây2019-11-29 21:31:56 1 Xem bài làm
13 Hatake Kakashi10 0 phút - 51 giây2019-11-03 08:24:34 1 Xem bài làm
14 Trần Thành Đức10 0 phút - 51 giây2019-10-04 18:16:45 1 Xem bài làm
15 Vũ Văn Huy10 0 phút - 54 giây2019-11-02 12:54:06 1 Xem bài làm
16 DolphinSubjects _10 0 phút - 54 giây2019-11-02 21:26:01 2 Xem bài làm
17 ❥︵Duy™10 0 phút - 56 giây2019-09-27 19:17:34 1 Xem bài làm
18 Kaitou Kid10 0 phút - 56 giây2019-11-03 10:00:24 1 Xem bài làm
19 Cristiano Ronaldo10 0 phút - 57 giây2019-11-26 21:14:08 1 Xem bài làm
20 peter canner10 0 phút - 57 giây2019-10-12 21:34:57 3 Xem bài làm
21 Lâm Văn Minh10 0 phút - 57 giây2019-10-31 22:46:39 1 Xem bài làm
22 Hà Văn Minh Hiếu10 0 phút - 58 giây2019-11-03 14:52:43 1 Xem bài làm
23 Conan phiên bản đời thực10 0 phút - 58 giây2019-12-14 21:40:58 1 Xem bài làm
24 T-SERIES10 0 phút - 59 giây2019-11-21 21:21:37 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Quốc An Bình10 0 phút - 59 giây2019-11-24 10:36:37 1 Xem bài làm
26 Trần Tiến Đức10 0 phút - 59 giây2019-10-02 19:56:28 1 Xem bài làm
27 Pham Duc Hoang10 0 phút - 59 giây2019-10-22 19:32:38 1 Xem bài làm
28 Phạm Tùng Dương10 0 phút - 59 giây2019-11-06 23:03:45 1 Xem bài làm
29 Hoàng Thảo Nguyên10 1 phút - 0 giây2019-12-11 20:26:23 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Quang Hải10 1 phút - 0 giây2019-10-10 19:51:15 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Hải Triều10 1 phút - 0 giây2019-10-19 08:31:27 1 Xem bài làm
32 Pinz Tổng10 1 phút - 0 giây2019-10-24 17:57:37 1 Xem bài làm
33 Thánh Troll10 1 phút - 0 giây2019-12-07 21:43:08 1 Xem bài làm
34 ♛๖ۣۜEɗωαɾɗ ๖ۣۜNεω๖ۣۜGαтε♛10 1 phút - 1 giây2019-09-25 15:48:06 1 Xem bài làm
35 ~๖ۣۜXí ๖ۣۜMuội~★๖ۣۜBạ¢ɦღ๖ۣۜTĭêυ★10 1 phút - 1 giây2019-09-29 19:49:13 1 Xem bài làm
36 Enel10 1 phút - 1 giây2019-10-09 21:14:47 1 Xem bài làm
37 VuongTung10x10 1 phút - 1 giây2019-10-11 22:28:42 1 Xem bài làm
38 Thảo Hoàng Minh10 1 phút - 2 giây2019-11-14 21:09:30 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Yến Nhi10 1 phút - 2 giây2019-12-11 23:09:06 1 Xem bài làm
40 Wild Ghost10 1 phút - 3 giây2019-09-25 17:44:29 1 Xem bài làm
41 Kato kid10 1 phút - 3 giây2019-10-14 21:43:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Như Quỳnh10 1 phút - 3 giây2019-10-18 21:45:31 1 Xem bài làm
43 Mai Anh Tuấn10 1 phút - 3 giây2019-10-21 20:45:36 1 Xem bài làm
44 NGUYỄN HUY ĐỨC DUY10 1 phút - 3 giây2019-11-18 22:05:41 1 Xem bài làm
45 trinh hoàng10 1 phút - 3 giây2019-10-16 10:20:52 5 Xem bài làm
46 Ngô Trần Ngân Đô10 1 phút - 4 giây2019-12-07 16:05:21 1 Xem bài làm
47 ngô thi thuc anh10 1 phút - 4 giây2019-09-25 19:46:27 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thanh Phong10 1 phút - 4 giây2019-10-06 17:33:10 1 Xem bài làm
49 长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ10 1 phút - 4 giây2019-10-15 14:33:04 1 Xem bài làm
50 Ice Bear123410 1 phút - 4 giây2019-10-16 20:52:23 1 Xem bài làm