Lớp 9 - Kiểm tra tháng 8

Kiểm tra biến đổi căn thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ thức lượng trong tam giác vuông

00:00

Điểm cao:

le thi hanh
10 điểm
NGUYỄN HỮU ĐỨC
9 điểm
asdjfhsjadfhakjsf
9 điểm
masterpro
9 điểm
DuQuangHiep
9 điểm

Có 52 người đã làm bài