Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 8

Kiểm tra biến đổi căn thức, giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ thức lượng trong tam giác vuông

00:00

Điểm cao:

Đinh Thị Ánh Tuyết
10 điểm
dang ha
10 điểm
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
10 điểm
nguyen triet
10 điểm
Lê Ngọc Quí
10 điểm

Có 940 người đã làm bài