Lớp 9 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 142

Dưới đây là danh sách 36 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen triet10 2 phút - 25 giây2019-09-19 12:42:43 2 Xem bài làm
2 le thi hanh10 15 phút - 9 giây2019-09-17 20:51:18 1 Xem bài làm
3 Shinichi Kudo10 20 phút - 17 giây2019-09-20 23:29:00 1 Xem bài làm
4 Bình Trúc9 2 phút - 9 giây2019-09-24 20:26:23 4 Xem bài làm
5 Nguyễn Trần Uyển Đình9 2 phút - 35 giây2019-11-23 22:32:08 2 Xem bài làm
6 NGUYỄN HỮU ĐỨC9 5 phút - 33 giây2019-09-12 17:49:50 1 Xem bài làm
7 asdjfhsjadfhakjsf9 6 phút - 27 giây2019-09-10 21:54:34 1 Xem bài làm
8 masterpro9 6 phút - 35 giây2019-09-09 21:43:32 1 Xem bài làm
9 DuQuangHiep9 9 phút - 2 giây2019-09-08 11:44:45 1 Xem bài làm
10 DORAPAN9 11 phút - 50 giây2019-09-07 16:17:23 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Triệu Khả Nhi9 12 phút - 7 giây2019-09-08 21:47:38 1 Xem bài làm
12 Vũ Trâm Anh9 15 phút - 26 giây2019-09-22 20:10:31 1 Xem bài làm
13 tran thi quynh8.5 4 phút - 49 giây2019-09-10 12:33:58 1 Xem bài làm
14 @Nk>↑@8.5 7 phút - 42 giây2019-11-03 15:55:31 1 Xem bài làm
15 Trần Mai Thanh8.5 9 phút - 22 giây2019-09-27 19:58:53 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Huỳnh Như8 1 phút - 51 giây2019-09-23 15:42:02 2 Xem bài làm
17 NGUYỄN HUY HOÀNG8 2 phút - 22 giây2019-10-09 21:24:26 2 Xem bài làm
18 Trần Hậu Công8 6 phút - 3 giây2019-10-29 21:26:25 1 Xem bài làm
19 Lê Tuấn Sơn8 6 phút - 57 giây2019-09-10 04:30:32 1 Xem bài làm
20 daithugiang8 8 phút - 6 giây2019-10-31 16:06:20 1 Xem bài làm
21 giang4958 10 phút - 53 giây2019-10-04 21:04:09 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Diệu Linh8 11 phút - 23 giây2019-09-17 22:38:55 1 Xem bài làm
23 asdfaskdfasdfnj8 11 phút - 32 giây2019-09-10 21:40:06 1 Xem bài làm
24 Trần Quang Vinh8 12 phút - 16 giây2019-10-19 20:39:45 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Văn Tuấn8 13 phút - 41 giây2019-09-16 20:32:29 1 Xem bài làm
26 Vũ Tiến Manh8 14 phút - 41 giây2019-10-03 17:59:39 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Cao Thiên Lam8 18 phút - 21 giây2019-09-22 13:06:45 1 Xem bài làm
28 NGUYỄN THU HÀ8 26 phút - 57 giây2019-09-12 17:20:55 1 Xem bài làm
29 Songoku8 27 phút - 18 giây2019-09-11 22:11:14 1 Xem bài làm
30 Lê Ngọc Sang7.5 9 phút - 47 giây2019-11-21 20:45:26 1 Xem bài làm
31 pham duc nhat7.5 13 phút - 10 giây2019-10-14 20:06:23 1 Xem bài làm
32 Ngọc Nguyễn7.5 14 phút - 31 giây2019-09-26 21:54:09 1 Xem bài làm
33 Anh Ngọc7.5 17 phút - 25 giây2019-09-17 22:13:07 1 Xem bài làm
34 LÊ BÌNH MINH 7.5 20 phút - 50 giây2019-09-16 21:52:49 1 Xem bài làm
35 tumy7.5 25 phút - 32 giây2019-09-24 21:19:09 1 Xem bài làm
36 Trần Thành Đức7.5 30 phút - 0 giây2019-10-03 21:56:01 1 Xem bài làm