Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 940

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đinh Thị Ánh Tuyết10 0 phút - 33 giây2020-04-20 18:29:33 1 Xem bài làm
2 dang ha10 1 phút - 43 giây2020-01-26 21:23:24 3 Xem bài làm
3 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 45 giây2020-02-06 22:08:54 1 Xem bài làm
4 nguyen triet10 2 phút - 25 giây2019-09-19 12:42:43 2 Xem bài làm
5 Lê Ngọc Quí10 2 phút - 31 giây2020-05-20 20:05:26 2 Xem bài làm
6 Phạm Tuấn Lộc10 3 phút - 3 giây2020-04-02 15:09:56 1 Xem bài làm
7 Huỳnh Tấn Hiếu10 3 phút - 8 giây2020-05-03 12:25:04 1 Xem bài làm
8 Trương Đỗ Minh Thư10 3 phút - 37 giây2020-03-23 11:51:06 3 Xem bài làm
9 Nguyễn Phương Anh10 4 phút - 27 giây2020-03-20 23:31:47 1 Xem bài làm
10 Phùng Trường Anh10 4 phút - 33 giây2020-04-14 09:31:03 2 Xem bài làm
11 Bùi Đức Trúc10 4 phút - 46 giây2020-04-20 20:03:18 1 Xem bài làm
12 Phạm Thu Hằng10 5 phút - 21 giây2020-03-24 14:00:33 1 Xem bài làm
13 Đỗ Lê Hưng10 5 phút - 26 giây2020-03-22 20:32:45 1 Xem bài làm
14 Dương Thị Kim Dung10 6 phút - 9 giây2020-04-17 14:59:13 1 Xem bài làm
15 ĐOÀN CÔNG CHIẾN10 6 phút - 13 giây2020-04-04 14:43:33 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thùy Linh10 6 phút - 30 giây2020-03-24 12:14:20 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Lưu Thảo Nguyên10 6 phút - 37 giây2020-04-14 22:11:43 1 Xem bài làm
18 Đào Xuân Hùng10 6 phút - 40 giây2020-08-04 08:19:29 1 Xem bài làm
19 Đào Minh Tuệ10 9 phút - 4 giây2020-03-16 14:32:29 1 Xem bài làm
20 Hoàng Quốc Việt10 9 phút - 35 giây2020-03-29 20:02:28 1 Xem bài làm
21 Trần Hoàng Long10 10 phút - 10 giây2020-04-18 14:53:33 1 Xem bài làm
22 TUYET XUAN10 10 phút - 58 giây2019-12-26 17:49:40 1 Xem bài làm
23 Bui Danh10 11 phút - 36 giây2020-03-16 20:34:24 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Phương Linh10 12 phút - 21 giây2020-03-30 15:34:37 1 Xem bài làm
25 Elias Bush10 14 phút - 7 giây2020-07-14 20:15:47 1 Xem bài làm
26 Hoàng Khánh Linh10 14 phút - 52 giây2020-03-22 10:55:01 1 Xem bài làm
27 le thi hanh10 15 phút - 9 giây2019-09-17 20:51:18 1 Xem bài làm
28 Đoàn Tùng Dương10 15 phút - 26 giây2020-03-21 16:46:56 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Anh Thư10 15 phút - 29 giây2020-03-22 17:02:46 1 Xem bài làm
30 Lê Hải Ngọc10 18 phút - 51 giây2020-04-05 13:08:17 1 Xem bài làm
31 Giá Thị Hoài Ngọc10 19 phút - 9 giây2020-04-06 15:06:34 2 Xem bài làm
32 Shinichi Kudo10 20 phút - 17 giây2019-09-20 23:29:00 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Duy Nhất10 23 phút - 46 giây2020-04-20 16:28:40 1 Xem bài làm
34 Đoàn Ngọc Anh10 24 phút - 6 giây2020-03-19 07:38:26 1 Xem bài làm
35 Phạm Kiên Trung10 26 phút - 2 giây2020-04-20 19:54:47 1 Xem bài làm
36 Phạm Việt Thái10 30 phút - 3 giây2020-04-20 22:15:13 1 Xem bài làm
37 Hoang An10 90 phút - 0 giây2020-03-17 22:52:26 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Ngọc Linh9.5 2 phút - 28 giây2020-04-17 22:51:50 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Lý Thùy Trang9.5 4 phút - 2 giây2020-03-23 16:38:13 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Quang Huy9.5 4 phút - 27 giây2020-03-19 20:07:17 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Anh Tuấn9.5 7 phút - 59 giây2020-04-22 08:34:10 1 Xem bài làm
42 TRẦN PHẠM VÂN HIỂN9.5 10 phút - 45 giây2020-05-06 22:22:27 1 Xem bài làm
43 Lê Hải Nam9.5 10 phút - 45 giây2020-05-12 21:38:46 1 Xem bài làm
44 Trần Phát Tài9.5 11 phút - 9 giây2020-05-03 16:00:47 1 Xem bài làm
45 Lê Thị Ngọc Diệp9.5 11 phút - 33 giây2020-04-12 20:37:02 1 Xem bài làm
46 Đỗ Quỳnh Nga9.5 11 phút - 38 giây2020-03-18 20:00:33 1 Xem bài làm
47 Dong Quang Thanh9.5 12 phút - 21 giây2020-03-27 14:37:58 1 Xem bài làm
48 phan xuan quy9.5 14 phút - 45 giây2020-04-20 07:11:13 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hữu Hiếu9.5 15 phút - 38 giây2020-04-16 22:36:39 1 Xem bài làm
50 Phạm Nguyễn Cát Thành9.5 17 phút - 18 giây2020-04-20 19:56:55 1 Xem bài làm