Lớp 9 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 52

Dưới đây là danh sách 16 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 le thi hanh10 15 phút - 9 giây2019-09-17 20:51:18 1 Xem bài làm
2 NGUYỄN HỮU ĐỨC9 5 phút - 33 giây2019-09-12 17:49:50 1 Xem bài làm
3 asdjfhsjadfhakjsf9 6 phút - 27 giây2019-09-10 21:54:34 1 Xem bài làm
4 masterpro9 6 phút - 35 giây2019-09-09 21:43:32 1 Xem bài làm
5 DuQuangHiep9 9 phút - 2 giây2019-09-08 11:44:45 1 Xem bài làm
6 DORAPAN9 11 phút - 50 giây2019-09-07 16:17:23 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Triệu Khả Nhi9 12 phút - 7 giây2019-09-08 21:47:38 1 Xem bài làm
8 tran thi quynh8.5 4 phút - 49 giây2019-09-10 12:33:58 1 Xem bài làm
9 Lê Tuấn Sơn8 6 phút - 57 giây2019-09-10 04:30:32 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Diệu Linh8 11 phút - 23 giây2019-09-17 22:38:55 1 Xem bài làm
11 asdfaskdfasdfnj8 11 phút - 32 giây2019-09-10 21:40:06 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Văn Tuấn8 13 phút - 41 giây2019-09-16 20:32:29 1 Xem bài làm
13 NGUYỄN THU HÀ8 26 phút - 57 giây2019-09-12 17:20:55 1 Xem bài làm
14 Songoku8 27 phút - 18 giây2019-09-11 22:11:14 1 Xem bài làm
15 Anh Ngọc7.5 17 phút - 25 giây2019-09-17 22:13:07 1 Xem bài làm
16 LÊ BÌNH MINH 7.5 20 phút - 50 giây2019-09-16 21:52:49 1 Xem bài làm