Lớp 9 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 162

Dưới đây là danh sách 39 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen triet10 2 phút - 25 giây2019-09-19 12:42:43 2 Xem bài làm
2 TUYET XUAN10 10 phút - 58 giây2019-12-26 17:49:40 1 Xem bài làm
3 le thi hanh10 15 phút - 9 giây2019-09-17 20:51:18 1 Xem bài làm
4 Shinichi Kudo10 20 phút - 17 giây2019-09-20 23:29:00 1 Xem bài làm
5 Bình Trúc9 2 phút - 9 giây2019-09-24 20:26:23 4 Xem bài làm
6 Nguyễn Trần Uyển Đình9 2 phút - 35 giây2019-11-23 22:32:08 2 Xem bài làm
7 Kim Jisoo9 5 phút - 14 giây2019-12-30 21:29:39 1 Xem bài làm
8 NGUYỄN HỮU ĐỨC9 5 phút - 33 giây2019-09-12 17:49:50 1 Xem bài làm
9 asdjfhsjadfhakjsf9 6 phút - 27 giây2019-09-10 21:54:34 1 Xem bài làm
10 masterpro9 6 phút - 35 giây2019-09-09 21:43:32 1 Xem bài làm
11 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿9 9 phút - 2 giây2019-09-08 11:44:45 1 Xem bài làm
12 DORAPAN9 11 phút - 50 giây2019-09-07 16:17:23 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Triệu Khả Nhi9 12 phút - 7 giây2019-09-08 21:47:38 1 Xem bài làm
14 Vũ Trâm Anh9 15 phút - 26 giây2019-09-22 20:10:31 1 Xem bài làm
15 tran thi quynh8.5 4 phút - 49 giây2019-09-10 12:33:58 1 Xem bài làm
16 @Nk>↑@8.5 7 phút - 42 giây2019-11-03 15:55:31 1 Xem bài làm
17 Trần Mai Thanh8.5 9 phút - 22 giây2019-09-27 19:58:53 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Huỳnh Như8 1 phút - 51 giây2019-09-23 15:42:02 2 Xem bài làm
19 NGUYỄN HUY HOÀNG8 2 phút - 22 giây2019-10-09 21:24:26 2 Xem bài làm
20 Trần Hậu Công8 6 phút - 3 giây2019-10-29 21:26:25 1 Xem bài làm
21 Lê Tuấn Sơn8 6 phút - 57 giây2019-09-10 04:30:32 1 Xem bài làm
22 daithugiang8 8 phút - 6 giây2019-10-31 16:06:20 1 Xem bài làm
23 giang4958 10 phút - 53 giây2019-10-04 21:04:09 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Diệu Linh8 11 phút - 23 giây2019-09-17 22:38:55 1 Xem bài làm
25 asdfaskdfasdfnj8 11 phút - 32 giây2019-09-10 21:40:06 1 Xem bài làm
26 Trần Quang Vinh8 12 phút - 16 giây2019-10-19 20:39:45 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Văn Tuấn8 13 phút - 41 giây2019-09-16 20:32:29 1 Xem bài làm
28 Vũ Tiến Manh8 14 phút - 41 giây2019-10-03 17:59:39 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Đức Đạt8 18 phút - 16 giây2019-12-13 20:29:19 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Cao Thiên Lam8 18 phút - 21 giây2019-09-22 13:06:45 1 Xem bài làm
31 NGUYỄN THU HÀ8 26 phút - 57 giây2019-09-12 17:20:55 1 Xem bài làm
32 Songoku8 27 phút - 18 giây2019-09-11 22:11:14 1 Xem bài làm
33 Lê Ngọc Sang7.5 9 phút - 47 giây2019-11-21 20:45:26 1 Xem bài làm
34 pham duc nhat7.5 13 phút - 10 giây2019-10-14 20:06:23 1 Xem bài làm
35 Ngọc Nguyễn7.5 14 phút - 31 giây2019-09-26 21:54:09 1 Xem bài làm
36 Anh Ngọc7.5 17 phút - 25 giây2019-09-17 22:13:07 1 Xem bài làm
37 LÊ BÌNH MINH 7.5 20 phút - 50 giây2019-09-16 21:52:49 1 Xem bài làm
38 tumy7.5 25 phút - 32 giây2019-09-24 21:19:09 1 Xem bài làm
39 Trần Thành Đức7.5 30 phút - 0 giây2019-10-03 21:56:01 1 Xem bài làm