Lớp 8 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 7, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 8

00:00

Điểm cao:

Luna Nguyễn
10 điểm
nguyễn thị minh phương
10 điểm
Hoàng Nguyễn Văn
9.5 điểm
nhk
9.5 điểm
Ngô Lê Hải Anh
9.5 điểm

Có 113 người đã làm bài