Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 7, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 8

00:00

Điểm cao:

Vũ Mai Tú
10 điểm
Trinh quang huy
10 điểm
Trần Thị Minh Hiền
10 điểm
Bùi Nam Hải
10 điểm
Luna Nguyễn
10 điểm

Có 485 người đã làm bài