Lớp 8 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 7, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 8

00:00

Điểm cao:

Luna Nguyễn
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
9 điểm
Cấn Khánh An
9 điểm
Agru Bui
8.5 điểm
Phạm Phương Anh
8.5 điểm

Có 32 người đã làm bài