Lớp 8 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 103

Dưới đây là danh sách 35 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Luna Nguyễn10 8 phút - 41 giây2019-09-07 19:29:08 1 Xem bài làm
2 nguyễn thị minh phương10 16 phút - 33 giây2019-10-10 20:05:14 1 Xem bài làm
3 Hoàng Nguyễn Văn9.5 6 phút - 54 giây2019-11-28 22:57:15 1 Xem bài làm
4 nhk9.5 11 phút - 50 giây2019-09-30 12:26:04 1 Xem bài làm
5 Ngô Lê Hải Anh9.5 22 phút - 39 giây2019-10-06 21:36:22 1 Xem bài làm
6 Quân Tạ Minh9 7 phút - 39 giây2019-10-09 20:28:47 1 Xem bài làm
7 chu ngọc trâm anh9 11 phút - 47 giây2019-10-05 20:49:18 1 Xem bài làm
8 Lê Tuấn Sơn9 12 phút - 20 giây2019-09-09 16:23:38 1 Xem bài làm
9 Cấn Khánh An9 20 phút - 40 giây2019-09-12 18:40:55 1 Xem bài làm
10 Lê Hoàng Bích Vân8.8 25 phút - 20 giây2019-11-14 17:59:12 1 Xem bài làm
11 Phan Hải Đăng8.5 7 phút - 5 giây2019-10-23 20:00:40 1 Xem bài làm
12 Kim Taehyung8.5 9 phút - 57 giây2019-11-27 22:09:57 1 Xem bài làm
13 Agru Bui8.5 11 phút - 5 giây2019-09-06 06:32:49 1 Xem bài làm
14 nguyễn ánh hằng8.5 12 phút - 43 giây2019-10-18 17:38:46 1 Xem bài làm
15 Vua Giải Đố8.5 15 phút - 24 giây2019-10-26 08:28:19 1 Xem bài làm
16 Phạm Phương Anh8.5 15 phút - 59 giây2019-09-15 09:21:30 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Nhung8.5 16 phút - 46 giây2019-09-28 21:24:11 1 Xem bài làm
18 tronghieu8.5 35 phút - 1 giây2019-09-17 22:34:45 1 Xem bài làm
19 Trần Thị Như Quỳnh8.3 9 phút - 55 giây2019-09-16 21:01:52 1 Xem bài làm
20 Bùi Phương Anh8.3 14 phút - 28 giây2019-09-20 19:47:11 1 Xem bài làm
21 Phạm Thị Duyên8 6 phút - 41 giây2019-09-29 20:35:01 1 Xem bài làm
22 Hà Văn Minh Hiếu8 6 phút - 55 giây2019-11-03 14:47:31 1 Xem bài làm
23 Trần Trọng Tín8 8 phút - 4 giây2019-09-30 10:12:20 1 Xem bài làm
24 Bui Danh8 8 phút - 47 giây2019-09-10 21:54:49 1 Xem bài làm
25 Minh Hoàng Lê8 15 phút - 7 giây2019-09-19 20:29:13 1 Xem bài làm
26 Bùi Minh Tuyển8 16 phút - 27 giây2019-10-25 14:29:36 1 Xem bài làm
27 Trinh Thi Thanh Hang7.8 7 phút - 45 giây2019-09-14 12:37:19 1 Xem bài làm
28 T.Anh 2K7(siêu quậy)7.8 19 phút - 59 giây2019-09-22 21:25:21 1 Xem bài làm
29 Phan Xuân Hoàng7.5 7 phút - 31 giây2019-09-22 08:05:50 1 Xem bài làm
30 Trần Đỗ Trà My7.5 8 phút - 42 giây2019-10-18 20:15:26 1 Xem bài làm
31 Lại Lâm Nhi7.5 11 phút - 5 giây2019-09-04 21:21:46 1 Xem bài làm
32 HỒ VÕ CẨM ĐÀO7.5 12 phút - 11 giây2019-09-15 15:12:30 1 Xem bài làm
33 Trần Nguyễn Việt Hoàng 7.5 12 phút - 15 giây2019-09-19 20:09:21 1 Xem bài làm
34 Lê Ngọc Quí7.5 13 phút - 8 giây2019-10-12 19:14:52 1 Xem bài làm
35 Minh Thư Đoàn Nguyễn7.3 7 phút - 5 giây2019-10-19 20:51:21 1 Xem bài làm