Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 526

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Mai Tú10 0 phút - 29 giây2020-04-19 19:02:47 1 Xem bài làm
2 Trinh quang huy10 2 phút - 55 giây2020-08-04 15:33:30 1 Xem bài làm
3 Trần Thị Minh Hiền10 5 phút - 45 giây2020-04-20 10:48:00 1 Xem bài làm
4 Bùi Nam Hải10 8 phút - 25 giây2020-04-18 18:30:56 1 Xem bài làm
5 Luna Nguyễn10 8 phút - 41 giây2019-09-07 19:29:08 1 Xem bài làm
6 Vũ Đình Thái10 8 phút - 47 giây2020-02-22 15:59:38 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Tiến Lưỡng10 10 phút - 33 giây2020-04-10 12:48:24 1 Xem bài làm
8 mai gia huy10 11 phút - 3 giây2020-08-29 15:01:20 1 Xem bài làm
9 Lê Thanh Lâm10 12 phút - 30 giây2020-04-17 11:12:01 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Trần Nhật Minh10 16 phút - 2 giây2020-04-13 20:20:52 1 Xem bài làm
11 nguyễn thị minh phương10 16 phút - 33 giây2019-10-10 20:05:14 1 Xem bài làm
12 Trần Vũ Hoàng Oanh10 19 phút - 7 giây2020-04-08 11:42:12 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Anh Minh10 19 phút - 24 giây2020-04-13 10:01:57 1 Xem bài làm
14 Trần Đô Nhật Hoàng10 19 phút - 58 giây2020-06-23 15:37:28 1 Xem bài làm
15 NGUYỄN NGUYÊN TRỰC10 33 phút - 42 giây2020-07-10 15:24:05 1 Xem bài làm
16 Đỗ Quang Khiển10 90 phút - 0 giây2020-03-28 21:46:23 1 Xem bài làm
17 Trịnh Văn Tuấn9.5 3 phút - 11 giây2020-08-07 16:15:14 1 Xem bài làm
18 Bùi Đức Tiến9.5 4 phút - 24 giây2020-04-20 16:13:48 1 Xem bài làm
19 Nguyễn phương Linh9.5 4 phút - 53 giây2020-03-15 21:39:43 3 Xem bài làm
20 Tô Minh Sơn9.5 5 phút - 30 giây2020-04-06 20:35:45 1 Xem bài làm
21 lê quang quân9.5 5 phút - 35 giây2020-03-27 17:36:10 2 Xem bài làm
22 Hoàng Nguyễn Văn9.5 6 phút - 54 giây2019-11-28 22:57:15 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hoàng Vương Vũ9.5 7 phút - 30 giây2020-04-04 10:37:01 2 Xem bài làm
24 long đỗ văn9.5 9 phút - 9 giây2020-03-18 09:53:17 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Tân Qunag9.5 10 phút - 8 giây2020-05-16 16:59:09 1 Xem bài làm
26 NHK9.5 11 phút - 50 giây2019-09-30 12:26:04 1 Xem bài làm
27 Võ Anh Quân9.5 12 phút - 10 giây2020-07-28 20:00:07 1 Xem bài làm
28 PHUNG TRUONG ANH9.5 12 phút - 40 giây2020-03-16 21:04:19 1 Xem bài làm
29 duyanh1234569.5 13 phút - 46 giây2020-02-09 10:50:21 1 Xem bài làm
30 Ngô Lê Hải Anh9.5 22 phút - 39 giây2019-10-06 21:36:22 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thùy Linh9.5 24 phút - 49 giây2020-04-02 10:44:06 1 Xem bài làm
32 Dương Quỳnh Chi9.5 29 phút - 38 giây2020-05-01 23:58:17 1 Xem bài làm
33 PHÁO THẦN TÀI9.3 2 phút - 31 giây2020-08-09 16:01:09 1 Xem bài làm
34 abcdegh9 6 phút - 52 giây2020-03-09 10:39:27 1 Xem bài làm
35 Quân Tạ Minh9 7 phút - 39 giây2019-10-09 20:28:47 1 Xem bài làm
36 Lê Trần Anh9 10 phút - 4 giây2020-01-08 21:44:02 1 Xem bài làm
37 🏆๖ۣۜŦrần ๖ۣۜQuốc ๖ۣۜĎũng🏆||👑9 10 phút - 7 giây2020-07-17 14:57:37 1 Xem bài làm
38 chu ngọc trâm anh9 11 phút - 47 giây2019-10-05 20:49:18 1 Xem bài làm
39 Lê Tuấn Sơn9 12 phút - 20 giây2019-09-09 16:23:38 1 Xem bài làm
40 Hoàng Thanh Sơn9 12 phút - 27 giây2020-04-01 09:09:04 1 Xem bài làm
41 NGUYÊN PHẤN ĐÔNG9 13 phút - 25 giây2020-04-06 14:17:59 1 Xem bài làm
42 Trần Minh Anh9 13 phút - 59 giây2020-08-08 15:32:46 1 Xem bài làm
43 Nguyên Minh Ha9 15 phút - 29 giây2020-04-18 15:27:03 1 Xem bài làm
44 Giang Nguyễn Hương9 17 phút - 20 giây2020-03-24 22:33:10 1 Xem bài làm
45 Lã Quý Tùng9 17 phút - 59 giây2020-08-07 14:24:06 1 Xem bài làm
46 Bùi Thị Thanh Chúc9 18 phút - 29 giây2020-04-08 14:28:11 1 Xem bài làm
47 Ngô Văn Liêm9 20 phút - 0 giây2020-04-19 18:02:51 1 Xem bài làm
48 Đào Hải Vân9 20 phút - 8 giây2020-03-26 11:14:15 1 Xem bài làm
49 Cấn Khánh An9 20 phút - 40 giây2019-09-12 18:40:55 1 Xem bài làm
50 Trần Đặng Tuấn Khanh9 25 phút - 3 giây2020-04-02 14:43:40 1 Xem bài làm