Lớp 7 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 6, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 7

00:00

Điểm cao:

Phạm Kim Bách
10 điểm
Nguyễn Phương Dung
10 điểm
Tsukino Usagi
10 điểm
10 điểm
Me
9.5 điểm

Có 260 người đã làm bài