Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 6, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 7

00:00

Điểm cao:

Hoàng Văn Tùng
10 điểm
Bùi Phạm Đức Anh
10 điểm
Roronoa Zoro
10 điểm
Bùi Phạm Phúc Anh
10 điểm
Đoàn Ngọc Quang Khải
10 điểm

Có 1355 người đã làm bài