Lớp 7 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 207

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Kim Bách10 6 phút - 40 giây2019-09-06 21:19:28 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Phương Dung10 9 phút - 20 giây2019-09-05 20:14:27 1 Xem bài làm
3 Tsukino Usagi10 11 phút - 58 giây2019-09-04 08:23:55 3 Xem bài làm
4 10 18 phút - 18 giây2019-09-27 20:19:35 1 Xem bài làm
5 Sóc9.5 8 phút - 26 giây2019-10-15 19:29:20 1 Xem bài làm
6 Hiếu Nguyễn Trọng9.5 8 phút - 49 giây2019-09-14 17:47:48 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Phương Anh9.5 10 phút - 10 giây2019-09-21 16:32:24 1 Xem bài làm
8 nguyentuanhung9.5 11 phút - 45 giây2019-09-01 22:01:11 1 Xem bài làm
9 Trịnh Quang Trường9.5 11 phút - 51 giây2019-10-23 22:04:37 3 Xem bài làm
10 ๖ۣۜƝƘ☆тєαмঔƒα★彡9.5 14 phút - 15 giây2019-11-15 19:42:34 1 Xem bài làm
11 Hồ Hoàng Trúc Vân9.5 15 phút - 16 giây2019-09-08 20:03:38 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Như Quỳnh9.5 18 phút - 19 giây2019-11-05 21:03:51 1 Xem bài làm
13 really nigga9.5 30 phút - 15 giây2019-09-16 21:03:39 1 Xem bài làm
14 Ai Ai9 5 phút - 24 giây2019-11-18 21:10:02 1 Xem bài làm
15 Vũ Hải Lâm9 8 phút - 5 giây2019-10-07 22:19:12 1 Xem bài làm
16 Minh Nhật Nguyễn9 8 phút - 9 giây2019-09-09 19:05:53 1 Xem bài làm
17 Migg9 8 phút - 24 giây2019-09-01 18:52:26 1 Xem bài làm
18 lão lung tung9 8 phút - 27 giây2019-09-26 21:45:14 1 Xem bài làm
19 hazuna9 9 phút - 26 giây2019-10-16 20:41:55 1 Xem bài làm
20 ☞╯ʟâм✾oᴀɴн╰☜9 9 phút - 39 giây2019-10-24 16:02:24 1 Xem bài làm
21 Hoang Anh Dũng9 11 phút - 41 giây2019-09-25 21:20:44 1 Xem bài làm
22 nguyenthiminhthao9 12 phút - 11 giây2019-12-06 21:22:25 1 Xem bài làm
23 Con Mèo Điên9 13 phút - 23 giây2019-11-18 23:07:15 1 Xem bài làm
24 Hà Việt9 14 phút - 2 giây2019-10-20 20:44:51 1 Xem bài làm
25 Đỗ Thế Sơn9 14 phút - 21 giây2019-09-04 19:53:37 1 Xem bài làm
26 Lê Minh Khánh9 17 phút - 15 giây2019-09-08 09:37:07 1 Xem bài làm
27 Trần Lê Thùy Dương9 18 phút - 40 giây2019-10-26 21:32:14 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Tuấn Minh9 30 phút - 46 giây2019-09-15 17:13:47 2 Xem bài làm
29 Lê Phi Truyền8.5 5 phút - 21 giây2019-10-19 16:59:59 1 Xem bài làm
30 Chu Công Đức8.5 5 phút - 56 giây2019-10-29 19:07:27 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Minh Thảo8.5 6 phút - 54 giây2019-11-04 22:18:27 1 Xem bài làm
32 Trần Nhật Quỳnh8.5 6 phút - 58 giây2019-09-03 20:13:23 1 Xem bài làm
33 Mai Lê Hiền Anh8.5 8 phút - 49 giây2019-09-04 15:46:37 1 Xem bài làm
34 Công Tử8.5 9 phút - 50 giây2019-10-19 20:00:31 1 Xem bài làm
35 Phạm Liên Hoa8.5 9 phút - 56 giây2019-09-17 18:44:29 1 Xem bài làm
36 Vũ Yến Trang8.5 10 phút - 56 giây2019-09-27 21:14:34 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Đình Thịnh8.5 12 phút - 29 giây2019-10-15 11:42:49 1 Xem bài làm
38 Trần Nhất Anh8.5 12 phút - 33 giây2019-10-17 09:49:34 1 Xem bài làm
39 khuckhanhhien8.5 12 phút - 45 giây2019-10-31 20:24:55 1 Xem bài làm
40 nguyendangnguyen8.5 13 phút - 7 giây2019-09-02 20:26:12 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Minh Sơn8.5 13 phút - 36 giây2019-11-17 22:09:34 1 Xem bài làm
42 Ninh Quang Vinh8.5 14 phút - 14 giây2019-09-24 22:04:34 1 Xem bài làm
43 Lê Tuấn Sơn8.5 14 phút - 43 giây2019-09-09 16:09:22 1 Xem bài làm
44 Trần Nguyễn Việt Hoàng 8.5 15 phút - 16 giây2019-09-25 20:42:19 1 Xem bài làm
45 khuckhanhhien8.5 15 phút - 28 giây2019-11-04 19:44:01 1 Xem bài làm
46 Thiên Thần Nhỏ8.5 18 phút - 26 giây2019-09-03 18:20:20 1 Xem bài làm
47 Trần Văn Phú8.5 23 phút - 16 giây2019-09-22 11:41:37 1 Xem bài làm
48 Lê Đoàn Hoàng Tuấn8.5 27 phút - 11 giây2019-09-18 21:20:59 1 Xem bài làm
49 Thuận8.5 28 phút - 31 giây2019-10-30 20:12:35 1 Xem bài làm
50 lê ngọc tuyền8 8 phút - 5 giây2019-09-30 20:25:51 1 Xem bài làm