Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1355

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hoàng Văn Tùng10 3 phút - 38 giây2020-03-30 20:34:54 1 Xem bài làm
2 Bùi Phạm Đức Anh10 3 phút - 50 giây2020-03-28 15:49:26 4 Xem bài làm
3 Roronoa Zoro10 4 phút - 34 giây2020-03-30 14:44:51 1 Xem bài làm
4 Bùi Phạm Phúc Anh10 5 phút - 2 giây2020-03-28 15:20:30 4 Xem bài làm
5 Đoàn Ngọc Quang Khải10 7 phút - 33 giây2020-04-19 09:32:23 2 Xem bài làm
6 Huỳnh Kim Đạt10 8 phút - 14 giây2020-03-19 17:59:07 3 Xem bài làm
7 Nguyễn Xuân Mai10 9 phút - 3 giây2020-03-22 20:23:44 2 Xem bài làm
8 Nguyễn Phương Dung10 9 phút - 20 giây2019-09-05 20:14:27 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thảo Nguyên10 11 phút - 46 giây2020-04-15 16:57:35 1 Xem bài làm
10 Đặng Hồ Nhật Huy10 11 phút - 50 giây2020-08-08 08:25:38 1 Xem bài làm
11 Tsukino Usagi10 11 phút - 58 giây2019-09-04 08:23:55 3 Xem bài làm
12 Nguyễn Hoàng Hà10 14 phút - 46 giây2020-03-13 21:33:34 1 Xem bài làm
13 Đặng Hồ Nhật Huy10 15 phút - 8 giây2020-08-07 16:05:40 1 Xem bài làm
14 10 18 phút - 18 giây2019-09-27 20:19:35 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Lan Hương10 18 phút - 30 giây2020-04-12 22:23:33 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Võ Tài Nhân10 18 phút - 49 giây2020-03-21 15:00:16 1 Xem bài làm
17 HOÀNG TRUNG HẢI10 20 phút - 58 giây2020-03-15 16:56:12 2 Xem bài làm
18 Nhật Huy Jason10 21 phút - 22 giây2020-08-21 14:58:02 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Tuấn Anh10 23 phút - 50 giây2020-08-08 10:07:40 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hoàng Minh10 28 phút - 46 giây2020-04-05 15:16:44 1 Xem bài làm
21 Son Gohan10 31 phút - 13 giây2020-03-29 16:55:26 1 Xem bài làm
22 Chu Công Đức9.5 3 phút - 56 giây2020-03-10 15:40:03 4 Xem bài làm
23 Nguyễn Đình Minh9.5 4 phút - 42 giây2020-05-19 16:48:01 1 Xem bài làm
24 Hoàng Tùng9.5 4 phút - 45 giây2020-03-27 16:18:25 1 Xem bài làm
25 Roronoa Zoro9.5 4 phút - 49 giây2020-03-30 14:38:00 1 Xem bài làm
26 Tô Minh Sơn9.5 4 phút - 57 giây2020-04-19 15:50:27 1 Xem bài làm
27 Me9.5 5 phút - 51 giây2020-01-20 16:54:58 2 Xem bài làm
28 LẠI TUẤN KIỆT9.5 7 phút - 7 giây2020-03-11 16:38:24 2 Xem bài làm
29 Con Lợn9.5 7 phút - 9 giây2020-04-23 20:14:25 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thảo Linh9.5 7 phút - 53 giây2020-03-28 10:52:12 1 Xem bài làm
31 nguyễn văn Thành9.5 8 phút - 1 giây2020-04-14 09:43:37 2 Xem bài làm
32 Nguyễn Thùy Linh9.5 8 phút - 14 giây2020-04-08 16:21:46 1 Xem bài làm
33 Sóc9.5 8 phút - 26 giây2019-10-15 19:29:20 1 Xem bài làm
34 ĐOÀN THỊ NHƯ NGỌC9.5 8 phút - 43 giây2020-03-13 09:42:42 6 Xem bài làm
35 Hiếu Nguyễn Trọng9.5 8 phút - 49 giây2019-09-14 17:47:48 1 Xem bài làm
36 Phan Tấn Dũng9.5 9 phút - 5 giây2020-01-31 20:53:31 1 Xem bài làm
37 Thái Nguyễn Nhật Anh9.5 9 phút - 5 giây2020-03-20 17:14:34 1 Xem bài làm
38 long đỗ văn9.5 9 phút - 14 giây2020-08-06 08:53:05 2 Xem bài làm
39 thebingbe9.5 9 phút - 52 giây2020-02-22 13:58:56 1 Xem bài làm
40 HÀ THỊ HƯƠNG THẢO9.5 10 phút - 2 giây2020-03-13 08:41:30 6 Xem bài làm
41 Nguyễn Phương Anh9.5 10 phút - 10 giây2019-09-21 16:32:24 1 Xem bài làm
42 Vương Bảo Châu9.5 10 phút - 14 giây2020-04-20 21:20:06 1 Xem bài làm
43 Vo Nhat Dong9.5 10 phút - 16 giây2020-04-12 14:24:14 2 Xem bài làm
44 Lê Hiếu Thành9.5 10 phút - 22 giây2020-04-10 22:30:59 1 Xem bài làm
45 Dương Quỳnh Anh9.5 10 phút - 27 giây2020-04-04 19:23:21 1 Xem bài làm
46 Jungkook BTS9.5 10 phút - 42 giây2020-04-17 14:42:10 1 Xem bài làm
47 Hồ Bảo Dạt9.5 10 phút - 59 giây2020-04-13 09:05:48 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Tuấn Linh9.5 11 phút - 1 giây2020-03-17 11:32:45 1 Xem bài làm
49 Pham Quang ViNH9.5 11 phút - 18 giây2020-03-19 16:18:32 1 Xem bài làm
50 Phan Công Tuấn Anh9.5 11 phút - 37 giây2020-06-21 21:38:57 1 Xem bài làm