Lớp 7 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 72

Dưới đây là danh sách 33 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Kim Bách10 6 phút - 40 giây2019-09-06 21:19:28 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Phương Dung10 9 phút - 20 giây2019-09-05 20:14:27 1 Xem bài làm
3 Tsukino Usagi10 11 phút - 58 giây2019-09-04 08:23:55 3 Xem bài làm
4 Hiếu Nguyễn Trọng9.5 8 phút - 49 giây2019-09-14 17:47:48 1 Xem bài làm
5 nguyentuanhung9.5 11 phút - 45 giây2019-09-01 22:01:11 1 Xem bài làm
6 Hồ Hoàng Trúc Vân9.5 15 phút - 16 giây2019-09-08 20:03:38 1 Xem bài làm
7 really nigga9.5 30 phút - 15 giây2019-09-16 21:03:39 1 Xem bài làm
8 Minh Nhật Nguyễn9 8 phút - 9 giây2019-09-09 19:05:53 1 Xem bài làm
9 ❖ Ƙɦǿเ9 8 phút - 24 giây2019-09-01 18:52:26 1 Xem bài làm
10 Đỗ Thế Sơn9 14 phút - 21 giây2019-09-04 19:53:37 1 Xem bài làm
11 Lê Minh Khánh9 17 phút - 15 giây2019-09-08 09:37:07 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tuấn Minh9 30 phút - 46 giây2019-09-15 17:13:47 2 Xem bài làm
13 Trần Nhật Quỳnh8.5 6 phút - 58 giây2019-09-03 20:13:23 1 Xem bài làm
14 Mai Lê Hiền Anh8.5 8 phút - 49 giây2019-09-04 15:46:37 1 Xem bài làm
15 Phạm Liên Hoa8.5 9 phút - 56 giây2019-09-17 18:44:29 1 Xem bài làm
16 nguyendangnguyen8.5 13 phút - 7 giây2019-09-02 20:26:12 1 Xem bài làm
17 Lê Tuấn Sơn8.5 14 phút - 43 giây2019-09-09 16:09:22 1 Xem bài làm
18 Thiên Thần Nhỏ8.5 18 phút - 26 giây2019-09-03 18:20:20 1 Xem bài làm
19 Tống Minh Nghĩa8 8 phút - 23 giây2019-09-06 14:38:19 1 Xem bài làm
20 NGỌC PHÚ ĐỀ THI8 8 phút - 57 giây2019-09-08 18:50:30 1 Xem bài làm
21 Trần Mai Hương8 10 phút - 51 giây2019-09-14 09:00:59 1 Xem bài làm
22 Huỳnh Thanh Luyện8 12 phút - 57 giây2019-09-02 16:01:14 1 Xem bài làm
23 ๖ۣۜƝƘ☆тєαмঔƒα★彡8 16 phút - 41 giây2019-09-11 20:58:20 1 Xem bài làm
24 Bùi Thị Xuân Mai8 20 phút - 13 giây2019-09-07 16:11:56 1 Xem bài làm
25 nguyễn quân8 28 phút - 44 giây2019-09-04 15:05:43 1 Xem bài làm
26 Đỗ ngọc anh8 29 phút - 41 giây2019-09-12 18:02:29 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Hà Linh8 30 phút - 25 giây2019-08-30 23:02:52 1 Xem bài làm
28 Lê Trần Hồng Phúc8 31 phút - 26 giây2019-09-07 12:03:06 1 Xem bài làm
29 T.Anh 2K7(siêu quậy)7.5 8 phút - 52 giây2019-08-31 16:38:25 1 Xem bài làm
30 ha tuan khangg7.5 14 phút - 15 giây2019-09-15 21:27:19 1 Xem bài làm
31 Tống Đức Hoà7.5 16 phút - 55 giây2019-09-16 09:50:00 1 Xem bài làm
32 tran duy manh7.5 35 phút - 1 giây2019-08-30 20:40:09 1 Xem bài làm
33 quách huyền trang7.5 35 phút - 11 giây2019-09-15 20:17:33 1 Xem bài làm