Lớp 6 - Kiểm tra tháng 8

Kiểm tra khảo sát kiến thức lớp 5, làm quen kiến thức lớp 6

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
10 điểm
hatsune miku
10 điểm
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
10 điểm
Vũ Xuân Hưng
9.5 điểm
Đào Thị Thùy Dương
9.5 điểm

Có 382 người đã làm bài