Lớp 6 - Kiểm tra tháng 8

Kiểm tra khảo sát kiến thức lớp 5, làm quen kiến thức lớp 6

00:00

Điểm cao:

Hồ Nguyễn Minh Nhật
10 điểm
hatsune miku
10 điểm
Đồng Tố Minh Phương
10 điểm
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
10 điểm
Khưu Thanh Hải
10 điểm

Có 462 người đã làm bài