Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2344

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hồ Nguyễn Minh Nhật10 4 phút - 1 giây2019-10-12 08:18:51 1 Xem bài làm
2 Lê Phan Bảo Khanh10 5 phút - 24 giây2020-09-01 20:07:44 8 Xem bài làm
3 ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡10 6 phút - 15 giây2019-11-02 21:33:37 1 Xem bài làm
4 Maria Thái Châu10 7 phút - 3 giây2020-07-21 16:53:15 7 Xem bài làm
5 Hà Minh Châu10 8 phút - 19 giây2020-04-23 09:58:50 5 Xem bài làm
6 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇10 9 phút - 3 giây2020-07-17 19:26:00 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Phan Gia Khánh10 9 phút - 59 giây2020-08-17 16:33:10 1 Xem bài làm
8 Tòng Huyền Linh10 10 phút - 10 giây2020-04-03 22:43:12 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hữu Hoàng Dương10 13 phút - 29 giây2020-03-16 15:24:39 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Phương Uyên10 15 phút - 32 giây2020-06-23 15:53:54 1 Xem bài làm
11 nguyen minh nhat10 16 phút - 45 giây2020-08-04 09:08:21 2 Xem bài làm
12 Trần Trí Kiên10 16 phút - 46 giây2020-02-25 08:48:50 1 Xem bài làm
13 fgatk1310 17 phút - 18 giây2020-09-13 21:08:25 1 Xem bài làm
14 Đồng Tố Minh Phương10 18 phút - 16 giây2019-12-12 18:57:24 1 Xem bài làm
15 Đoàn Đăng Phúc10 19 phút - 9 giây2020-03-30 15:48:22 1 Xem bài làm
16 Ngô_Trung_Hiếu10 19 phút - 18 giây2020-04-09 15:13:49 1 Xem bài làm
17 Lương Trang Phương10 19 phút - 46 giây2020-04-07 19:33:12 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh10 20 phút - 10 giây2019-09-03 11:30:21 1 Xem bài làm
19 huynh thien long10 21 phút - 19 giây2020-09-16 14:20:29 4 Xem bài làm
20 Trịnh Kế Trí Dũng10 22 phút - 18 giây2020-03-29 22:15:12 1 Xem bài làm
21 Tsuky Karumi10 23 phút - 1 giây2020-03-12 10:09:50 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Tuấn Long10 24 phút - 35 giây2020-04-20 09:36:29 1 Xem bài làm
23 ko cần biết10 25 phút - 16 giây2020-03-22 21:41:10 1 Xem bài làm
24 Đặng Hồ Nhật Huy10 28 phút - 23 giây2020-04-16 08:48:53 1 Xem bài làm
25 Đặng Hồ Nhật Huy10 30 phút - 4 giây2020-04-05 08:18:16 1 Xem bài làm
26 Vũ Thị Ngọc Hiền10 32 phút - 49 giây2020-02-14 09:37:10 5 Xem bài làm
27 Nguyễn Minh Nguyệt10 34 phút - 57 giây2020-04-06 11:08:38 1 Xem bài làm
28 Hoàng Đình Nhật Minh10 39 phút - 39 giây2020-09-09 21:01:37 1 Xem bài làm
29 Khưu Thanh Hải10 42 phút - 42 giây2019-12-13 20:53:26 1 Xem bài làm
30 Đinh Quang Anh10 88 phút - 50 giây2020-09-08 21:58:31 2 Xem bài làm
31 Đặng Quang Minh10 90 phút - 0 giây2020-03-16 16:04:14 1 Xem bài làm
32 Lưu Đức Khang10 90 phút - 0 giây2020-03-31 22:23:58 1 Xem bài làm
33 Vũ Xuân Hưng9.5 6 phút - 33 giây2019-09-08 20:47:07 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Minh Anh9.5 7 phút - 38 giây2020-04-25 09:04:10 1 Xem bài làm
35 Mai Quang Dũng9.5 8 phút - 0 giây2020-03-23 12:16:10 3 Xem bài làm
36 Nguyễn Công Thành9.5 8 phút - 43 giây2020-08-06 20:45:08 1 Xem bài làm
37 ĐỖ ÁNH TUYẾT9.5 10 phút - 5 giây2020-08-12 20:49:08 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Minh Vũ9.5 10 phút - 22 giây2020-08-07 09:10:48 1 Xem bài làm
39 The World Of Under War Is Khoi Have Eight Gold Medal9.5 10 phút - 25 giây2020-04-23 17:22:04 1 Xem bài làm
40 Đặng Hồ Nhật Huy9.5 10 phút - 47 giây2020-04-25 07:43:15 1 Xem bài làm
41 Nhật Huy Jason9.5 10 phút - 54 giây2020-04-26 08:47:43 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thị Minh Thảo9.5 11 phút - 18 giây2020-07-16 17:17:48 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Việt Lâm9.5 12 phút - 55 giây2020-04-15 10:51:54 1 Xem bài làm
44 Đào Thị Thùy Dương9.5 14 phút - 4 giây2019-11-20 21:27:59 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hồ Bảo Long9.5 14 phút - 40 giây2020-04-12 13:57:35 1 Xem bài làm
46 Lê Hải Dương9.5 15 phút - 5 giây2020-08-13 15:46:06 1 Xem bài làm
47 Đỗ Mạnh Huy9.5 16 phút - 45 giây2020-03-16 22:53:45 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Hiền9.5 17 phút - 7 giây2019-12-29 21:55:25 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Duy Cương9.5 17 phút - 16 giây2020-03-29 14:52:10 1 Xem bài làm
50 Bùi đại nguyên9.5 17 phút - 54 giây2020-03-26 15:47:47 1 Xem bài làm