Lớp 6 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 141

Dưới đây là danh sách 46 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh10 20 phút - 10 giây2019-09-03 11:30:21 1 Xem bài làm
2 Vũ Xuân Hưng9.5 6 phút - 33 giây2019-09-08 20:47:07 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Trần Trung Nghĩa9.5 32 phút - 57 giây2019-09-12 21:06:53 1 Xem bài làm
4 nguyễn đăng hoàng anh9.5 39 phút - 37 giây2019-08-31 20:05:03 1 Xem bài làm
5 Nghiêm Phương Anh9 16 phút - 30 giây2019-09-16 13:08:07 1 Xem bài làm
6 Lê Tuấn Sơn9 17 phút - 31 giây2019-09-09 13:55:23 1 Xem bài làm
7 nguyen thuy hien 1239 20 phút - 44 giây2019-09-07 18:35:40 1 Xem bài làm
8 toan doan9 23 phút - 12 giây2019-09-16 18:44:08 1 Xem bài làm
9 Đinh Trần Tiến9 38 phút - 56 giây2019-09-17 21:42:46 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Hương Trà8.5 10 phút - 56 giây2019-09-11 20:38:56 2 Xem bài làm
11 Thuy Tien8.5 11 phút - 48 giây2019-09-03 21:25:44 2 Xem bài làm
12 nguyen trung duc8.5 15 phút - 26 giây2019-09-16 16:13:37 1 Xem bài làm
13 Nguyen Trang Minh Khoa8.5 16 phút - 7 giây2019-09-11 18:58:40 1 Xem bài làm
14 Lê Thị Phương An8.5 16 phút - 53 giây2019-09-05 12:26:40 1 Xem bài làm
15 Đỗ Thế Sơn8.5 17 phút - 58 giây2019-08-31 20:40:22 1 Xem bài làm
16 vũ tiến đạt8.5 18 phút - 43 giây2019-08-30 20:19:32 1 Xem bài làm
17 Nguyễn thị tài8.5 18 phút - 45 giây2019-09-01 15:31:39 2 Xem bài làm
18 Nguyễn Văn An8.5 20 phút - 46 giây2019-09-04 20:43:17 1 Xem bài làm
19 ha huy manh8.5 21 phút - 0 giây2019-09-08 09:19:18 1 Xem bài làm
20 Le thi hai yen8.5 23 phút - 2 giây2019-09-01 17:21:15 2 Xem bài làm
21 ko còn j để ns8.5 27 phút - 58 giây2019-09-01 09:17:22 1 Xem bài làm
22 Trần Anh Vũ 8.5 31 phút - 55 giây2019-09-10 21:55:58 1 Xem bài làm
23 Ngoc linh8.5 35 phút - 18 giây2019-09-14 21:24:03 1 Xem bài làm
24 Phạm Hoàng Cường8.5 35 phút - 27 giây2019-09-11 11:37:24 1 Xem bài làm
25 Đoàn Phương Linh8.5 45 phút - 4 giây2019-09-15 18:14:37 1 Xem bài làm
26 Đỗ Xuân Hoàng Khôi8 10 phút - 37 giây2019-09-09 21:48:03 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Huyền Trang8 11 phút - 15 giây2019-08-30 15:29:47 1 Xem bài làm
28 Lê Công Minh8 11 phút - 29 giây2019-09-07 14:47:37 1 Xem bài làm
29 doan van thoai8 15 phút - 5 giây2019-09-03 19:48:30 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Huyền Nhi8 16 phút - 5 giây2019-09-02 21:23:15 1 Xem bài làm
31 nguyễn ngọc như yến8 16 phút - 36 giây2019-09-01 14:16:18 1 Xem bài làm
32 Vũ Gia Huy8 17 phút - 27 giây2019-09-12 21:28:52 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Minh Hạnh8 20 phút - 0 giây2019-09-15 22:16:09 1 Xem bài làm
34 Hà Minh Châu8 20 phút - 38 giây2019-09-14 15:13:45 1 Xem bài làm
35 VŨ VIÊN AN8 22 phút - 30 giây2019-09-11 19:31:47 1 Xem bài làm
36 đỗ khánh linh8 26 phút - 8 giây2019-09-17 21:38:00 1 Xem bài làm
37 Xuka Nobi Dora8 29 phút - 35 giây2019-09-12 20:28:08 1 Xem bài làm
38 Bùi Nguyễn Minh Ngọc7.5 0 phút - 29 giây2019-09-17 11:27:28 2 Xem bài làm
39 Duong Quy Anh7.5 9 phút - 50 giây2019-09-05 21:25:52 1 Xem bài làm
40 Vũ Tiến Sỹ7.5 11 phút - 35 giây2019-09-15 10:37:00 1 Xem bài làm
41 nguyen phuong thao7.5 16 phút - 20 giây2019-09-11 21:58:09 1 Xem bài làm
42 vuchikien7.5 27 phút - 41 giây2019-09-02 19:21:19 1 Xem bài làm
43 trịnh hoa mai7.5 30 phút - 40 giây2019-09-01 13:06:50 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thị Anh Ngoc7.5 31 phút - 53 giây2019-09-15 13:26:10 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tuấn Đạt7.5 31 phút - 59 giây2019-08-31 18:33:45 1 Xem bài làm
46 Lê Hồng Ngọc7.5 42 phút - 56 giây2019-09-04 21:54:41 1 Xem bài làm