Lớp 5 - Kiểm tra tháng 8

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 với các nội dung kiến thức chính: So sánh, rút gọn phân số, cộng trừ nhân chia phân số, hỗn số, các bài toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của chúng,..

00:00

Điểm cao:

phạm nguyễn thảo my
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
9 điểm
Kirigaya Kazuto
9 điểm
Nguyen Quang Dung
9 điểm
Mẫn Di
9 điểm

Có 88 người đã làm bài