Lớp 5 - Kiểm tra tháng 8

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 với các nội dung kiến thức chính: So sánh, rút gọn phân số, cộng trừ nhân chia phân số, hỗn số, các bài toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của chúng,..

00:00

Điểm cao:

Hà Lương Ngọc Anh
10 điểm
phạm nguyễn thảo my
10 điểm
Nguyễn Minh Tân
9.5 điểm
tạ quang huy
9 điểm
Trần Thành Đức
9 điểm

Có 344 người đã làm bài