Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 8

Bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 5 với các nội dung kiến thức chính: So sánh, rút gọn phân số, cộng trừ nhân chia phân số, hỗn số, các bài toán có lời văn tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của chúng,..

00:00

Điểm cao:

Phạm Ngọc Lâm
10 điểm
Nguyễn Thu Ngân
10 điểm
10 điểm
Nguyễn Thành Vinh
10 điểm
Nguyễn Văn Nam
10 điểm

Có 4204 người đã làm bài