Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4209

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Ngọc Lâm10 3 phút - 50 giây2020-04-12 20:33:43 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thu Ngân10 3 phút - 55 giây2020-06-21 17:23:27 2 Xem bài làm
3 10 4 phút - 43 giây2020-03-18 21:29:33 8 Xem bài làm
4 Nguyễn Thành Vinh10 5 phút - 7 giây2020-04-08 19:39:08 5 Xem bài làm
5 Nguyễn Văn Nam10 5 phút - 24 giây2020-04-05 15:33:20 1 Xem bài làm
6 Hoàng Hải Nam10 5 phút - 30 giây2020-04-06 12:07:24 2 Xem bài làm
7 nguyen hoang yen10 5 phút - 45 giây2020-05-04 15:58:38 5 Xem bài làm
8 Nguyễn Đức Nam Anh10 5 phút - 53 giây2020-03-18 10:41:26 6 Xem bài làm
9 Đặng Hải Đăng10 6 phút - 1 giây2020-07-04 16:49:41 5 Xem bài làm
10 Lê Minh Thành10 7 phút - 3 giây2020-03-13 13:35:56 6 Xem bài làm
11 Nguyễn Trung Kiên10 7 phút - 52 giây2020-03-25 10:29:57 8 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Thu Hằng10 7 phút - 59 giây2020-04-18 15:06:31 1 Xem bài làm
13 Trần Triệu Kim Vy10 8 phút - 34 giây2020-05-15 19:35:05 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thế Anh10 8 phút - 34 giây2020-04-17 18:16:13 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Hoài Anh10 8 phút - 43 giây2020-03-13 16:02:07 7 Xem bài làm
16 Hà Lương Ngọc Anh10 8 phút - 58 giây2019-11-30 20:46:00 1 Xem bài làm
17 huynh anh phuong10 8 phút - 58 giây2020-07-27 14:54:30 1 Xem bài làm
18 Phạm Phương Linh10 9 phút - 9 giây2020-03-19 19:49:29 1 Xem bài làm
19 bui hung luong10 9 phút - 18 giây2020-03-17 10:26:54 2 Xem bài làm
20 Lê Thị Xuân Mai10 9 phút - 30 giây2020-06-16 21:47:34 1 Xem bài làm
21 Lê Hà Vy10 9 phút - 41 giây2020-03-29 14:38:26 1 Xem bài làm
22 Nguyen Quan Hoa10 9 phút - 46 giây2020-08-07 16:43:43 1 Xem bài làm
23 Trần Lê Minh10 10 phút - 7 giây2020-04-18 09:58:43 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Bảo Nhi10 10 phút - 34 giây2020-03-13 08:44:07 1 Xem bài làm
25 lê minh thạch10 10 phút - 52 giây2020-03-16 08:20:17 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Quang Lập10 11 phút - 8 giây2020-08-02 10:40:27 1 Xem bài làm
27 Đỗ Cẩm Nhung10 11 phút - 56 giây2020-04-04 15:03:32 1 Xem bài làm
28 Lê Minh Hiếu10 12 phút - 19 giây2020-04-11 14:21:18 1 Xem bài làm
29 Phạm Thị Bích10 12 phút - 36 giây2020-03-25 19:45:15 1 Xem bài làm
30 PHẠM ĐỨC CƯỜNG10 12 phút - 55 giây2020-04-11 17:18:01 1 Xem bài làm
31 Lê Ngọc Hiếu10 13 phút - 7 giây2020-05-14 17:43:09 3 Xem bài làm
32 Bùi Thu Câm10 13 phút - 27 giây2020-04-24 10:06:41 1 Xem bài làm
33 Maria Thái Châu10 13 phút - 29 giây2020-07-15 20:23:49 8 Xem bài làm
34 Trần Thủy Tiên10 14 phút - 5 giây2020-06-14 10:11:16 1 Xem bài làm
35 Tống Như Quỳnh10 14 phút - 16 giây2020-09-14 09:37:09 1 Xem bài làm
36 Doris ღ ( team ASL )10 14 phút - 52 giây2020-02-12 15:52:27 1 Xem bài làm
37 Phạm Thái Sơn 10 15 phút - 31 giây2020-05-05 23:04:40 1 Xem bài làm
38 Đỗ Hoàng Huy10 15 phút - 43 giây2020-08-29 09:06:18 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Hằng10 15 phút - 51 giây2020-04-12 21:21:24 1 Xem bài làm
40 Đinh Huỳnh Ngọc Duyên10 16 phút - 7 giây2020-08-08 19:28:07 2 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Diệu Như10 16 phút - 20 giây2020-04-29 16:18:01 1 Xem bài làm
42 Phạm Nguyễn Tiến Đạt10 16 phút - 56 giây2020-04-23 14:45:35 1 Xem bài làm
43 vudangkhoa10 17 phút - 7 giây2020-03-19 15:21:39 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Đặng Khánh Linh10 17 phút - 42 giây2020-04-03 08:56:33 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Châu Anh10 17 phút - 56 giây2020-08-14 09:20:25 1 Xem bài làm
46 HÀ Bảo Lâm10 18 phút - 29 giây2020-03-21 15:26:43 1 Xem bài làm
47 Đàm Hữu Hải10 18 phút - 50 giây2020-07-20 09:07:46 1 Xem bài làm
48 Lê Bảo Hân10 19 phút - 44 giây2020-08-27 16:29:58 2 Xem bài làm
49 DAM ANH PHONG10 20 phút - 51 giây2020-09-13 11:58:31 1 Xem bài làm
50 phạm nguyễn thảo my10 22 phút - 50 giây2019-08-31 09:55:33 1 Xem bài làm