Lớp 5 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 88

Dưới đây là danh sách 24 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 phạm nguyễn thảo my10 22 phút - 50 giây2019-08-31 09:55:33 1 Xem bài làm
2 Lê Tuấn Sơn9 11 phút - 14 giây2019-09-09 12:20:42 1 Xem bài làm
3 Kirigaya Kazuto9 11 phút - 56 giây2019-09-03 20:48:18 1 Xem bài làm
4 Nguyen Quang Dung9 14 phút - 5 giây2019-09-01 20:18:38 1 Xem bài làm
5 Mẫn Di9 18 phút - 20 giây2019-09-11 16:09:03 1 Xem bài làm
6 Lã Duy Minh9 20 phút - 32 giây2019-09-08 21:21:56 1 Xem bài làm
7 nguyễn hà my9 24 phút - 36 giây2019-09-01 10:27:35 1 Xem bài làm
8 hien1239 29 phút - 1 giây2019-09-03 20:01:28 1 Xem bài làm
9 hien8.5 13 phút - 0 giây2019-09-05 15:12:12 1 Xem bài làm
10 Triệu Thiên Du8.5 16 phút - 33 giây2019-09-10 16:35:44 1 Xem bài làm
11 Fan Tùng Maru and Han Sara8.5 17 phút - 0 giây2019-09-06 14:58:12 1 Xem bài làm
12 TranNgocAnh8 7 phút - 54 giây2019-09-16 14:26:49 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Quang Dũng8 9 phút - 4 giây2019-09-04 21:41:27 1 Xem bài làm
14 Lê Phạm Quỳnh Anh8 10 phút - 54 giây2019-09-05 14:46:54 1 Xem bài làm
15 Bùi Sỹ Lương8 12 phút - 2 giây2019-09-15 14:56:29 1 Xem bài làm
16 Nguyen Nha Quynh Tram8 12 phút - 14 giây2019-09-06 19:56:03 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh8 12 phút - 55 giây2019-09-04 10:42:46 1 Xem bài làm
18 Anh Khoa8 13 phút - 34 giây2019-08-31 15:51:53 1 Xem bài làm
19 dao huyen anh8 13 phút - 56 giây2019-08-30 21:18:18 1 Xem bài làm
20 ミ★长ąй❄-❄ςɦąй★彡8 14 phút - 50 giây2019-09-03 22:14:01 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Như Quỳnh8 15 phút - 39 giây2019-09-08 10:06:48 1 Xem bài làm
22 Vũ Thị Kim8 18 phút - 18 giây2019-09-07 11:37:56 1 Xem bài làm
23 Luu Can8 28 phút - 37 giây2019-09-16 21:23:07 1 Xem bài làm
24 DRAGON_XYZ7.5 21 phút - 37 giây2019-09-09 12:03:29 1 Xem bài làm