Lớp 4 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 3, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 4

00:00

Điểm cao:

$_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$
10 điểm
Vũ Phương Anh
10 điểm
Phạm Đức Minh
10 điểm
rika
10 điểm
Nguyễn Gia Huy
10 điểm

Có 72 người đã làm bài