Lớp 4 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 3, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 4

00:00

Điểm cao:

tran pham bao thy
10 điểm
Chu Công Đức
10 điểm
Tường Vi Nguyễn Vương
10 điểm
Đặng Phương Anh
10 điểm
Trịnh Quang Trường
10 điểm

Có 266 người đã làm bài