Lớp 4 - Kiểm tra tháng 8

Khảo sát kiến thức lớp 3, làm quen với phần đầu kiến thức lớp 4

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
Trịnh Quang Trường
10 điểm
nguyennhatnam
10 điểm
✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Nguyen Chau Khanh Huyen
10 điểm

Có 199 người đã làm bài