Lớp 4 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 199

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Chu Công Đức10 3 phút - 42 giây2019-10-29 08:42:39 1 Xem bài làm
2 Trịnh Quang Trường10 5 phút - 28 giây2019-10-20 15:50:29 1 Xem bài làm
3 nguyennhatnam10 6 phút - 6 giây2019-09-20 21:32:39 1 Xem bài làm
4 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 6 phút - 29 giây2019-09-13 09:33:20 1 Xem bài làm
5 Nguyen Chau Khanh Huyen10 6 phút - 50 giây2019-10-16 10:55:37 1 Xem bài làm
6 daothihue10 7 phút - 38 giây2019-09-19 20:56:01 1 Xem bài làm
7 ngôi sao thời trang10 8 phút - 17 giây2019-10-20 18:16:43 1 Xem bài làm
8 Hoàng Thiên Trường10 8 phút - 25 giây2019-11-01 20:49:18 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Trọng Hoàng Thủy10 8 phút - 31 giây2019-10-20 17:08:03 1 Xem bài làm
10 đỗ linh nhi10 8 phút - 54 giây2019-11-22 22:03:00 1 Xem bài làm
11 Lê Nhật Trường10 9 phút - 12 giây2019-10-03 19:31:29 1 Xem bài làm
12 Hồ Khánh Đan10 10 phút - 27 giây2019-09-21 19:35:46 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thanh Mai10 11 phút - 11 giây2019-09-18 20:46:09 1 Xem bài làm
14 BUI KHANH NGỌC NGHI10 12 phút - 33 giây2019-09-23 20:26:59 1 Xem bài làm
15 Vũ Thị Phương Duyên10 13 phút - 2 giây2019-10-19 06:07:57 1 Xem bài làm
16 Khánh Băng Nguyễn Phan10 13 phút - 52 giây2019-12-01 20:38:29 1 Xem bài làm
17 Phạm Đức Minh10 13 phút - 59 giây2019-09-08 09:05:33 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Minh Hòa10 14 phút - 18 giây2019-11-05 19:48:07 1 Xem bài làm
19 Tràng Quỳnh Anh10 14 phút - 28 giây2019-09-24 22:07:50 1 Xem bài làm
20 rika10 14 phút - 47 giây2019-09-02 11:18:15 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Gia Huy10 15 phút - 8 giây2019-09-15 20:18:18 1 Xem bài làm
22 bùi hữu thuận10 15 phút - 34 giây2019-09-20 17:28:58 1 Xem bài làm
23 PHẠM LÊ DŨNG 10 15 phút - 42 giây2019-09-23 20:41:14 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Sỹ Tường10 15 phút - 45 giây2019-11-21 21:28:20 1 Xem bài làm
25 Trần Lê Việt Hoàng10 16 phút - 13 giây2019-10-10 16:10:42 1 Xem bài làm
26 Hạnh Nguyễn10 16 phút - 30 giây2019-09-07 10:55:29 1 Xem bài làm
27 phamhuongmy10 16 phút - 37 giây2019-08-30 10:56:43 1 Xem bài làm
28 le thi tuyet nhung10 16 phút - 40 giây2019-10-16 19:06:25 1 Xem bài làm
29 PARK JIMIN10 21 phút - 50 giây2019-09-15 20:38:50 1 Xem bài làm
30 nguyen gia linh10 22 phút - 8 giây2019-10-10 21:21:15 1 Xem bài làm
31 nguyen viet an10 22 phút - 16 giây2019-10-23 21:45:34 1 Xem bài làm
32 Trần Thị Minh Châu9.5 4 phút - 50 giây2019-10-14 09:55:46 1 Xem bài làm
33 nguyen van duy9.5 5 phút - 57 giây2019-09-29 11:45:57 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Hiền Minh9.5 7 phút - 51 giây2019-10-17 21:50:26 1 Xem bài làm
35 Ngô Gia Khang9.5 8 phút - 20 giây2019-11-13 20:24:22 1 Xem bài làm
36 Thai Khang Luc Nguyen9.5 11 phút - 32 giây2019-09-07 09:58:28 1 Xem bài làm
37 Lê Công Danh9.5 12 phút - 2 giây2019-10-22 21:42:51 1 Xem bài làm
38 Kẹo Ngọt9.5 19 phút - 26 giây2019-11-12 19:18:21 1 Xem bài làm
39 Hoàng Thu Loan9.5 39 phút - 9 giây2019-10-24 15:10:01 1 Xem bài làm
40 Nguyen Minh Hieu9 5 phút - 33 giây2019-12-03 16:51:30 1 Xem bài làm
41 Đặng Phương Anh9 6 phút - 58 giây2019-11-17 19:56:02 1 Xem bài làm
42 the anh9 7 phút - 38 giây2019-12-03 17:44:58 1 Xem bài làm
43 Vũ Thị Kim9 9 phút - 2 giây2019-09-07 11:18:48 1 Xem bài làm
44 kudo shinichi9 9 phút - 9 giây2019-09-03 16:11:34 1 Xem bài làm
45 Trần Công Huy9 9 phút - 33 giây2019-09-20 18:05:12 1 Xem bài làm
46 nguyễn thành khoa9 9 phút - 39 giây2019-10-02 21:49:26 1 Xem bài làm
47 phan anh duong9 9 phút - 44 giây2019-09-02 21:49:41 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Ngọc Tâm Như9 10 phút - 48 giây2019-09-24 20:52:55 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Minh Tân9 11 phút - 7 giây2019-09-22 16:03:45 1 Xem bài làm
50 Vu Minh Duc9 11 phút - 24 giây2019-10-31 21:51:40 1 Xem bài làm