Lớp 4 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 72

Dưới đây là danh sách 29 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 $_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$10 6 phút - 29 giây2019-09-13 09:33:20 1 Xem bài làm
2 Vũ Phương Anh10 9 phút - 21 giây2019-09-15 10:28:02 1 Xem bài làm
3 Phạm Đức Minh10 13 phút - 59 giây2019-09-08 09:05:33 1 Xem bài làm
4 rika10 14 phút - 47 giây2019-09-02 11:18:15 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Gia Huy10 15 phút - 8 giây2019-09-15 20:18:18 1 Xem bài làm
6 Hạnh Nguyễn10 16 phút - 30 giây2019-09-07 10:55:29 1 Xem bài làm
7 phamhuongmy10 16 phút - 37 giây2019-08-30 10:56:43 1 Xem bài làm
8 PARK JIMIN10 21 phút - 50 giây2019-09-15 20:38:50 1 Xem bài làm
9 Thai Khang Luc Nguyen9.5 11 phút - 32 giây2019-09-07 09:58:28 1 Xem bài làm
10 Vũ Thị Kim9 9 phút - 2 giây2019-09-07 11:18:48 1 Xem bài làm
11 kudo shinichi9 9 phút - 9 giây2019-09-03 16:11:34 1 Xem bài làm
12 phan anh duong9 9 phút - 44 giây2019-09-02 21:49:41 1 Xem bài làm
13 Vinhkhang20109 12 phút - 0 giây2019-09-14 22:14:33 1 Xem bài làm
14 Phạm Vũ Anh Khôi9 12 phút - 6 giây2019-09-17 22:34:09 1 Xem bài làm
15 Dương Hoa Nam9 13 phút - 11 giây2019-09-01 20:42:31 1 Xem bài làm
16 Thanh Phuc9 16 phút - 35 giây2019-09-01 17:56:32 1 Xem bài làm
17 Minh Đức9 18 phút - 7 giây2019-09-15 20:54:48 1 Xem bài làm
18 phạm thị bảo nhi9 22 phút - 28 giây2019-09-04 20:35:25 1 Xem bài làm
19 phuongthao8.5 11 phút - 15 giây2019-09-16 20:55:19 1 Xem bài làm
20 nguyễn quang vinh8 3 phút - 24 giây2019-09-16 20:32:36 1 Xem bài làm
21 phạm hoàng tiến dũng8 9 phút - 4 giây2019-09-10 16:52:45 1 Xem bài làm
22 Trần Duy Quỳnh8 10 phút - 21 giây2019-09-17 19:10:02 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Chí Quân8 11 phút - 3 giây2019-09-02 16:00:38 1 Xem bài làm
24 tô thị thục quyên8 12 phút - 32 giây2019-09-09 14:56:20 1 Xem bài làm
25 lương đúc đạt8 13 phút - 35 giây2019-09-15 20:08:39 1 Xem bài làm
26 Thiên Thần Dễ Thương8 13 phút - 57 giây2019-09-15 07:47:47 1 Xem bài làm
27 TRẦN HUY ANH8 32 phút - 18 giây2019-09-14 11:44:07 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Hữu Trọng8 34 phút - 27 giây2019-09-14 15:49:49 1 Xem bài làm
29 linh linh tinh7.5 16 phút - 32 giây2019-08-31 14:40:45 1 Xem bài làm