Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5177

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Linh Trang10 0 phút - 53 giây2020-07-05 18:44:43 1 Xem bài làm
2 Đèo Bảo Lâm10 1 phút - 55 giây2020-03-25 10:18:22 2 Xem bài làm
3 Nguyễn Phú Khang10 2 phút - 11 giây2020-08-08 17:47:00 1 Xem bài làm
4 Trần Quang Anh Đức10 2 phút - 14 giây2020-08-17 11:23:12 1 Xem bài làm
5 Tạ Thị Diễm Loan10 2 phút - 17 giây2020-05-06 14:50:37 1 Xem bài làm
6 Bùi Lâm Hoàng10 2 phút - 23 giây2020-07-22 10:29:25 1 Xem bài làm
7 Lê Thanh Trí10 2 phút - 25 giây2020-03-11 13:50:09 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thuận Tuấn Anh10 2 phút - 32 giây2020-08-06 12:09:34 1 Xem bài làm
9 nguyễn bình nhựt10 2 phút - 40 giây2020-07-31 14:08:12 1 Xem bài làm
10 Trần Quốc Minh10 2 phút - 44 giây2020-08-09 12:23:20 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Hoàng Sang10 2 phút - 53 giây2020-07-22 15:17:07 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Trịnh Tuyết Loan10 2 phút - 55 giây2020-04-20 13:07:21 1 Xem bài làm
13 Thu Ngân10 3 phút - 0 giây2020-09-10 20:37:19 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Gia Hưởng 10 3 phút - 3 giây2020-06-04 12:19:01 5 Xem bài làm
15 Đặng Quỳnh Chi10 3 phút - 4 giây2020-04-08 09:38:01 1 Xem bài làm
16 lê thanh dức10 3 phút - 12 giây2020-03-14 15:47:26 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Gia Hưng 10 3 phút - 16 giây2020-05-29 20:38:32 1 Xem bài làm
18 Đặng Thị Lan Anh10 3 phút - 17 giây2020-06-09 20:28:19 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Quyết Thắng10 3 phút - 18 giây2020-04-25 09:42:22 8 Xem bài làm
20 Trần Đức Trí10 3 phút - 20 giây2020-05-25 11:21:53 1 Xem bài làm
21 doanthethinh10 3 phút - 24 giây2020-07-01 15:49:44 8 Xem bài làm
22 Nguyễn Tiến Đạt10 3 phút - 29 giây2020-04-21 10:28:51 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Trần Quốc Quân10 3 phút - 29 giây2020-07-24 17:18:11 1 Xem bài làm
24 Đặng Hoàng Sơn10 3 phút - 32 giây2020-04-21 10:31:27 4 Xem bài làm
25 tran pham bao thy10 3 phút - 33 giây2020-01-22 11:36:15 1 Xem bài làm
26 Trần Sơn Công10 3 phút - 33 giây2020-05-11 15:59:16 4 Xem bài làm
27 Nguyễn Lâm Chính10 3 phút - 37 giây2020-08-08 08:05:09 1 Xem bài làm
28 1 Đỗ Thiên An10 3 phút - 41 giây2020-04-16 15:17:26 1 Xem bài làm
29 Chu Công Đức10 3 phút - 42 giây2019-10-29 08:42:39 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thùy Dương10 3 phút - 47 giây2020-05-03 09:01:08 1 Xem bài làm
31 Ngô Đức Trí10 3 phút - 53 giây2020-03-18 08:16:18 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Vân Khánh10 3 phút - 56 giây2020-04-08 14:06:15 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Hoàng Phong Lớp 4D10 3 phút - 56 giây2020-03-19 09:54:24 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Cẩm Chi10 3 phút - 58 giây2020-04-17 20:43:14 1 Xem bài làm
35 Trần Nhật Tân10 4 phút - 0 giây2020-04-10 20:35:56 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Quang hào10 4 phút - 1 giây2020-05-05 16:24:59 1 Xem bài làm
37 Võ Nhật Huy10 4 phút - 1 giây2020-08-06 09:28:53 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Đức Nam Anh10 4 phút - 1 giây2020-03-16 20:29:29 2 Xem bài làm
39 Lương Việt Hoàng10 4 phút - 3 giây2020-04-29 20:59:26 1 Xem bài làm
40 Nguyen Quang Viet10 4 phút - 10 giây2020-07-21 08:40:23 1 Xem bài làm
41 Phạm Thị Thùy Linh10 4 phút - 14 giây2020-04-11 08:09:52 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Sỹ Hiệp10 4 phút - 14 giây2020-04-25 15:21:26 1 Xem bài làm
43 milk nguyễn10 4 phút - 15 giây2020-04-18 13:13:45 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Ngọc Bảo Anh10 4 phút - 17 giây2020-02-23 09:25:10 1 Xem bài làm
45 Lê Nhật Tân10 4 phút - 18 giây2020-07-21 16:55:51 1 Xem bài làm
46 Trần Phạm Bảo Thy10 4 phút - 19 giây2020-01-31 13:43:34 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Tùng Lâm10 4 phút - 20 giây2020-03-18 20:37:12 1 Xem bài làm
48 minh tri10 4 phút - 23 giây2020-08-07 15:59:28 1 Xem bài làm
49 Mạc Hoàng Hiệp 10 4 phút - 24 giây2020-04-26 10:38:21 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Vân Anh10 4 phút - 25 giây2020-04-04 17:09:48 1 Xem bài làm