Lớp 3 - Kiểm tra tháng 8

Tập trung vào đánh giá: - Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). - Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5). - Giải được bài toán có một phép tính. - Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi các số đã học).

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
Nguyen Vũ Huân
10 điểm
Nguyễn Thị Như Quỳnh
10 điểm
Đỗ Thế Sơn
10 điểm
Vũ Khánh Ly
10 điểm

Có 96 người đã làm bài