Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 8

Tập trung vào đánh giá: - Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). - Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5). - Giải được bài toán có một phép tính. - Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi các số đã học).

00:00

Điểm cao:

Bùi Vũ Hoàng Linh
10 điểm
LÊ THÀNH ĐẠT
10 điểm
Tô Minh Sơn
10 điểm
Nguyễn Lâm Chính
10 điểm
Trần Thành Đức
10 điểm

Có 3627 người đã làm bài