Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3597

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Bùi Vũ Hoàng Linh10 0 phút - 23 giây2019-11-17 08:36:18 1 Xem bài làm
2 LÊ THÀNH ĐẠT10 1 phút - 4 giây2020-08-16 09:47:53 1 Xem bài làm
3 Tô Minh Sơn10 1 phút - 27 giây2020-03-30 20:30:42 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Lâm Chính10 1 phút - 57 giây2020-07-25 17:24:23 1 Xem bài làm
5 Trần Thành Đức10 2 phút - 1 giây2019-10-04 18:12:39 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Võ Nam Khánh10 2 phút - 1 giây2020-03-31 19:56:20 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Quang Hải10 2 phút - 1 giây2020-08-09 12:48:16 1 Xem bài làm
8 Ngọc Khanh10 2 phút - 5 giây2019-10-20 15:55:27 1 Xem bài làm
9 Hoàng Anh Bảo10 2 phút - 6 giây2020-07-27 15:07:58 1 Xem bài làm
10 Trần Quốc Minh10 2 phút - 9 giây2020-08-10 10:38:19 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Mạnh Huy10 2 phút - 14 giây2020-08-07 11:37:31 1 Xem bài làm
12 Vũ Đức Kiên10 2 phút - 14 giây2020-04-14 17:19:14 10 Xem bài làm
13 Bùi Lâm Hoàng10 2 phút - 16 giây2020-07-24 08:50:17 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hoàng Sang10 2 phút - 19 giây2020-07-27 11:14:19 1 Xem bài làm
15 ︵✿๖ۣۜT๖ۣۜG๖ۣۜQ_๖ۣۜPɦạмঔ๖ۣۜQυαηɠঔ๖ۣۜVĭηɦ‿✿10 2 phút - 21 giây2019-12-23 20:42:42 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Long Nhật10 2 phút - 22 giây2020-07-28 17:15:37 1 Xem bài làm
17 phan quang khang minh10 2 phút - 24 giây2020-07-24 20:12:59 1 Xem bài làm
18 Trần Anh Trường10 2 phút - 27 giây2020-01-07 21:14:34 1 Xem bài làm
19 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 2 phút - 31 giây2019-10-11 08:54:15 3 Xem bài làm
20 Nguyễn Phan Gia Khiêm10 2 phút - 41 giây2020-07-11 19:36:32 10 Xem bài làm
21 Vũ Long Quang10 2 phút - 44 giây2020-08-01 14:39:54 1 Xem bài làm
22 Sana10 2 phút - 46 giây2020-05-20 22:08:57 1 Xem bài làm
23 Bùi Tiến Long10 2 phút - 49 giây2020-08-27 17:04:07 1 Xem bài làm
24 Thu Ngân10 2 phút - 54 giây2020-08-27 20:39:07 1 Xem bài làm
25 Nguyen Minh Hieu10 2 phút - 55 giây2019-12-03 16:34:30 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Quang Ninh10 2 phút - 56 giây2020-07-23 11:46:46 1 Xem bài làm
27 Trần Anh Trường10 2 phút - 59 giây2020-01-05 12:58:39 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Mai Quế Trâm10 2 phút - 59 giây2020-04-09 19:09:38 1 Xem bài làm
29 Trần Đức Bách10 2 phút - 59 giây2020-04-14 16:27:31 1 Xem bài làm
30 Thanh Trí Lê10 3 phút - 3 giây2020-09-04 15:20:05 1 Xem bài làm
31 Trần Hoàng Anh10 3 phút - 3 giây2020-08-12 16:25:34 2 Xem bài làm
32 Nguyễn Phương Diệp10 3 phút - 6 giây2020-08-14 14:55:56 1 Xem bài làm
33 ngô xuân tùng10 3 phút - 8 giây2020-05-04 15:46:42 1 Xem bài làm
34 Trần Phạm Bảo Thy10 3 phút - 9 giây2020-01-28 17:00:15 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Đoàn Anh Thư10 3 phút - 15 giây2020-05-08 11:14:31 2 Xem bài làm
36 7D110 3 phút - 17 giây2020-04-19 08:09:55 1 Xem bài làm
37 Cao Xuân Ngọc10 3 phút - 19 giây2020-08-11 15:46:20 1 Xem bài làm
38 Trần Hoàng Gia Bảo10 3 phút - 20 giây2019-09-25 16:53:57 1 Xem bài làm
39 Phạm Đức Trung10 3 phút - 20 giây2020-05-16 21:57:47 1 Xem bài làm
40 Trần Minh Khoa10 3 phút - 22 giây2020-07-15 13:50:04 1 Xem bài làm
41 Lê Anh Đức 10 3 phút - 23 giây2020-05-16 16:54:06 1 Xem bài làm
42 kaneki ken10 3 phút - 24 giây2020-07-04 20:54:04 1 Xem bài làm
43 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 27 giây2019-09-09 12:06:12 1 Xem bài làm
44 Cấn Đình Minh Sang10 3 phút - 27 giây2020-05-09 15:27:13 1 Xem bài làm
45 Trần Minh Hằng10 3 phút - 28 giây2020-07-15 16:00:43 1 Xem bài làm
46 Caohohoaian10 3 phút - 28 giây2020-04-04 10:50:42 2 Xem bài làm
47 Dương Tiến Dũng10 3 phút - 28 giây2020-04-23 18:00:39 1 Xem bài làm
48 Nguyen Vũ Huân10 3 phút - 29 giây2019-09-10 21:30:11 1 Xem bài làm
49 Trần Bảo Chi10 3 phút - 29 giây2020-03-27 21:34:47 1 Xem bài làm
50 Đặng Phương Anh10 3 phút - 30 giây2020-01-24 18:53:45 1 Xem bài làm