Lớp 3 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 368

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Bùi Vũ Hoàng Linh10 0 phút - 23 giây2019-11-17 08:36:18 1 Xem bài làm
2 Trần Thành Đức10 2 phút - 1 giây2019-10-04 18:12:39 1 Xem bài làm
3 Ngọc Khanh10 2 phút - 5 giây2019-10-20 15:55:27 1 Xem bài làm
4 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 2 phút - 31 giây2019-10-11 08:54:15 3 Xem bài làm
5 Nguyen Minh Hieu10 2 phút - 55 giây2019-12-03 16:34:30 1 Xem bài làm
6 Trần Hoàng Gia Bảo10 3 phút - 20 giây2019-09-25 16:53:57 1 Xem bài làm
7 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 27 giây2019-09-09 12:06:12 1 Xem bài làm
8 Nguyen Vũ Huân10 3 phút - 29 giây2019-09-10 21:30:11 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 3 phút - 35 giây2019-09-07 15:49:58 1 Xem bài làm
10 Đỗ Thế Sơn10 4 phút - 6 giây2019-09-04 19:31:49 1 Xem bài làm
11 Võ Khánh Quỳnh10 4 phút - 16 giây2019-10-16 19:37:55 1 Xem bài làm
12 Vũ Khánh Ly10 4 phút - 26 giây2019-09-01 08:17:48 1 Xem bài làm
13 nguyen van duy10 4 phút - 37 giây2019-09-16 14:32:24 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Đình Vũ10 4 phút - 39 giây2019-10-24 19:14:39 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Gia Luật10 4 phút - 43 giây2019-11-13 13:40:27 1 Xem bài làm
16 Tống Minh Nghĩa10 4 phút - 50 giây2019-09-05 15:55:33 1 Xem bài làm
17 Me10 4 phút - 51 giây2019-11-20 21:29:56 2 Xem bài làm
18 Hồ Hoàng Trúc Vân10 5 phút - 6 giây2019-09-04 14:44:35 1 Xem bài làm
19 Trần Anh Thư10 5 phút - 6 giây2019-11-16 16:44:21 1 Xem bài làm
20 HongBuuLinh10 5 phút - 7 giây2019-09-12 18:40:44 1 Xem bài làm
21 trần anh thư10 5 phút - 8 giây2019-10-05 21:42:56 1 Xem bài làm
22 Dương Thị Thanh Nhàn10 5 phút - 11 giây2019-12-08 14:58:39 1 Xem bài làm
23 Hoàng Gia Thiên Ngân10 5 phút - 19 giây2019-11-23 10:03:48 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Kim Hùng10 5 phút - 25 giây2019-09-24 11:41:54 1 Xem bài làm
25 Nguyễn phương nhi10 5 phút - 40 giây2019-10-14 20:17:18 1 Xem bài làm
26 đỗ việt hưng10 5 phút - 52 giây2019-12-09 20:41:31 1 Xem bài làm
27 Hoang Anh Dũng10 6 phút - 4 giây2019-10-01 21:22:20 1 Xem bài làm
28 Lily10 6 phút - 4 giây2019-11-16 23:15:01 1 Xem bài làm
29 Phạm My My 201110 6 phút - 6 giây2019-10-05 09:13:01 1 Xem bài làm
30 Vương Thị Huyền10 6 phút - 9 giây2019-10-07 16:11:04 1 Xem bài làm
31 Vũ Đức Trọng10 6 phút - 22 giây2019-11-19 15:36:30 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Kim Ngân10 7 phút - 1 giây2019-09-28 15:36:28 1 Xem bài làm
33 Trần Ánh Tuyết10 7 phút - 32 giây2019-11-27 19:16:27 1 Xem bài làm
34 trinh nam phong10 7 phút - 38 giây2019-11-09 18:42:55 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Thanh Hà10 7 phút - 53 giây2019-12-01 15:06:27 1 Xem bài làm
36 Hoàng Ngọc Diệp10 7 phút - 58 giây2019-10-06 20:09:56 1 Xem bài làm
37 Đào Công Anh10 7 phút - 58 giây2019-10-29 21:31:15 1 Xem bài làm
38 Phạm Khánh Linh10 7 phút - 59 giây2019-10-20 16:02:48 1 Xem bài làm
39 Lê Thanh Hải10 8 phút - 24 giây2019-10-22 20:51:10 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hải Đăng10 8 phút - 26 giây2019-10-23 21:20:25 5 Xem bài làm
41 nguyenthingocanh10 8 phút - 30 giây2019-10-01 11:37:10 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Đình Hào10 8 phút - 30 giây2019-10-03 20:28:43 1 Xem bài làm
43 nguyen viet an10 9 phút - 6 giây2019-10-23 20:24:22 1 Xem bài làm
44 phùng minh sơn hưng10 9 phút - 14 giây2019-10-22 19:46:46 1 Xem bài làm
45 chi10 9 phút - 37 giây2019-10-18 21:50:41 1 Xem bài làm
46 Trương Hồng Quang10 9 phút - 45 giây2019-09-17 09:31:27 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Viết Huy Hoàng10 9 phút - 50 giây2019-09-01 11:01:17 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Đăng Học10 10 phút - 10 giây2019-11-17 19:17:20 1 Xem bài làm
49 phạm tuệ lâm10 10 phút - 15 giây2019-09-01 15:21:43 1 Xem bài làm
50 lai phuong thao10 10 phút - 22 giây2019-10-28 19:24:38 1 Xem bài làm