Lớp 3 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 440

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Bùi Vũ Hoàng Linh10 0 phút - 23 giây2019-11-17 08:36:18 1 Xem bài làm
2 Trần Thành Đức10 2 phút - 1 giây2019-10-04 18:12:39 1 Xem bài làm
3 Ngọc Khanh10 2 phút - 5 giây2019-10-20 15:55:27 1 Xem bài làm
4 ︵✿๖ۣۜT๖ۣۜG๖ۣۜQ_๖ۣۜPɦạмঔ๖ۣۜQυαηɠঔ๖ۣۜVĭηɦ‿✿10 2 phút - 21 giây2019-12-23 20:42:42 1 Xem bài làm
5 Trần Anh Trường10 2 phút - 27 giây2020-01-07 21:14:34 1 Xem bài làm
6 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 2 phút - 31 giây2019-10-11 08:54:15 3 Xem bài làm
7 Nguyen Minh Hieu10 2 phút - 55 giây2019-12-03 16:34:30 1 Xem bài làm
8 Trần Anh Trường10 2 phút - 59 giây2020-01-05 12:58:39 1 Xem bài làm
9 Trần Phạm Bảo Thy10 3 phút - 9 giây2020-01-28 17:00:15 1 Xem bài làm
10 Trần Hoàng Gia Bảo10 3 phút - 20 giây2019-09-25 16:53:57 1 Xem bài làm
11 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 27 giây2019-09-09 12:06:12 1 Xem bài làm
12 Nguyen Vũ Huân10 3 phút - 29 giây2019-09-10 21:30:11 1 Xem bài làm
13 Đặng Phương Anh10 3 phút - 30 giây2020-01-24 18:53:45 1 Xem bài làm
14 tran pham bao thy10 3 phút - 31 giây2020-01-21 11:51:01 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 3 phút - 35 giây2019-09-07 15:49:58 1 Xem bài làm
16 Trần Bình Minh10 3 phút - 45 giây2020-01-12 11:20:44 1 Xem bài làm
17 Đỗ Thế Sơn10 4 phút - 6 giây2019-09-04 19:31:49 1 Xem bài làm
18 Trần Anh Trường10 4 phút - 9 giây2019-12-30 20:57:23 1 Xem bài làm
19 Võ Khánh Quỳnh10 4 phút - 16 giây2019-10-16 19:37:55 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Hà10 4 phút - 25 giây2020-01-16 21:11:49 3 Xem bài làm
21 Vũ Khánh Ly10 4 phút - 26 giây2019-09-01 08:17:48 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Duy Khoa10 4 phút - 29 giây2020-01-09 19:57:42 1 Xem bài làm
23 nguyen van duy10 4 phút - 37 giây2019-09-16 14:32:24 1 Xem bài làm
24 VU THI MAI HUONG10 4 phút - 37 giây2020-01-16 22:18:26 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Đình Vũ10 4 phút - 39 giây2019-10-24 19:14:39 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Gia Luật10 4 phút - 43 giây2019-11-13 13:40:27 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Xuân Hải10 4 phút - 46 giây2019-12-20 18:12:16 5 Xem bài làm
28 Tống Minh Nghĩa10 4 phút - 50 giây2019-09-05 15:55:33 1 Xem bài làm
29 Me10 4 phút - 51 giây2019-11-20 21:29:56 2 Xem bài làm
30 Hồ Hoàng Trúc Vân10 5 phút - 6 giây2019-09-04 14:44:35 1 Xem bài làm
31 Trần Anh Thư10 5 phút - 6 giây2019-11-16 16:44:21 1 Xem bài làm
32 HongBuuLinh10 5 phút - 7 giây2019-09-12 18:40:44 1 Xem bài làm
33 trần anh thư10 5 phút - 8 giây2019-10-05 21:42:56 1 Xem bài làm
34 •๖ۣۜJ๖ۣۜG๖ۣۜI.๖ۣۜTɦαηɦ ๖ۣۜNɦàη•10 5 phút - 11 giây2019-12-08 14:58:39 1 Xem bài làm
35 Hoàng Gia Thiên Ngân10 5 phút - 19 giây2019-11-23 10:03:48 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Kim Hùng10 5 phút - 25 giây2019-09-24 11:41:54 1 Xem bài làm
37 Nguyễn phương nhi10 5 phút - 40 giây2019-10-14 20:17:18 1 Xem bài làm
38 đỗ việt hưng10 5 phút - 52 giây2019-12-09 20:41:31 1 Xem bài làm
39 Hoàng Thảo Nguyên10 6 phút - 3 giây2019-12-11 20:03:07 1 Xem bài làm
40 Hoang Anh Dũng10 6 phút - 4 giây2019-10-01 21:22:20 1 Xem bài làm
41 Lily10 6 phút - 4 giây2019-11-16 23:15:01 1 Xem bài làm
42 Phạm My My 201110 6 phút - 6 giây2019-10-05 09:13:01 1 Xem bài làm
43 Pham Manh Cuong10 6 phút - 8 giây2020-01-16 20:36:10 1 Xem bài làm
44 Vương Thị Huyền10 6 phút - 9 giây2019-10-07 16:11:04 1 Xem bài làm
45 Vũ Đức Trọng10 6 phút - 22 giây2019-11-19 15:36:30 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Kim Ngân10 7 phút - 1 giây2019-09-28 15:36:28 1 Xem bài làm
47 Trần Ánh Tuyết10 7 phút - 32 giây2019-11-27 19:16:27 1 Xem bài làm
48 trinh nam phong10 7 phút - 38 giây2019-11-09 18:42:55 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị Thanh Hà10 7 phút - 53 giây2019-12-01 15:06:27 1 Xem bài làm
50 Hoàng Ngọc Diệp10 7 phút - 58 giây2019-10-06 20:09:56 1 Xem bài làm