Lớp 3 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 95

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 27 giây2019-09-09 12:06:12 1 Xem bài làm
2 Nguyen Vũ Huân10 3 phút - 29 giây2019-09-10 21:30:11 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 3 phút - 35 giây2019-09-07 15:49:58 1 Xem bài làm
4 Đỗ Thế Sơn10 4 phút - 6 giây2019-09-04 19:31:49 1 Xem bài làm
5 Vũ Khánh Ly10 4 phút - 26 giây2019-09-01 08:17:48 1 Xem bài làm
6 nguyen van duy10 4 phút - 37 giây2019-09-16 14:32:24 1 Xem bài làm
7 Tống Minh Nghĩa10 4 phút - 50 giây2019-09-05 15:55:33 1 Xem bài làm
8 Hồ Hoàng Trúc Vân10 5 phút - 6 giây2019-09-04 14:44:35 1 Xem bài làm
9 HongBuuLinh10 5 phút - 7 giây2019-09-12 18:40:44 1 Xem bài làm
10 Trương Hồng Quang10 9 phút - 45 giây2019-09-17 09:31:27 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Viết Huy Hoàng10 9 phút - 50 giây2019-09-01 11:01:17 1 Xem bài làm
12 phạm tuệ lâm10 10 phút - 15 giây2019-09-01 15:21:43 1 Xem bài làm
13 Wind10 11 phút - 40 giây2019-09-06 21:16:30 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thu Hằng10 12 phút - 14 giây2019-08-30 20:13:16 1 Xem bài làm
15 lê hoàng thanh hiền10 12 phút - 15 giây2019-09-14 19:54:02 1 Xem bài làm
16 Nguyen Khanh10 15 phút - 4 giây2019-09-07 19:55:23 1 Xem bài làm
17 KHÁNH HƯNG10 15 phút - 46 giây2019-09-07 19:54:00 1 Xem bài làm
18 Bùi Thị Thanh Vân10 18 phút - 22 giây2019-09-02 20:43:33 2 Xem bài làm
19 Trần Anh Vũ 10 19 phút - 14 giây2019-09-11 19:03:10 1 Xem bài làm
20 Linh Cute10 20 phút - 3 giây2019-09-07 16:17:41 1 Xem bài làm
21 minh Tam9.5 11 phút - 59 giây2019-09-14 19:49:22 1 Xem bài làm
22 TRAN ANH KHOA9.5 27 phút - 44 giây2019-09-15 12:13:19 1 Xem bài làm
23 Nguyen Quang Dung9 4 phút - 55 giây2019-09-01 20:28:51 1 Xem bài làm
24 kudo shinichi9 4 phút - 59 giây2019-09-03 16:27:08 1 Xem bài làm
25 ĐẶNG HƯƠNG GIANG 9 5 phút - 2 giây2019-09-12 21:59:47 1 Xem bài làm
26 ha thi duong9 5 phút - 13 giây2019-09-06 19:39:47 1 Xem bài làm
27 rika9 5 phút - 48 giây2019-09-02 11:25:49 1 Xem bài làm
28 nguyenxuantramy9 6 phút - 7 giây2019-09-08 15:30:19 1 Xem bài làm
29 mujo kina9 6 phút - 14 giây2019-09-17 20:17:20 1 Xem bài làm
30 Kurogane9 6 phút - 20 giây2019-09-07 21:49:17 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Quang Khải9 6 phút - 36 giây2019-09-02 20:01:58 1 Xem bài làm
32 ngô quang bắc9 6 phút - 37 giây2019-09-12 14:56:08 1 Xem bài làm
33 Đỗ Việt Hùng9 6 phút - 52 giây2019-09-06 20:21:40 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Linh Lan9 7 phút - 18 giây2019-08-30 19:32:39 1 Xem bài làm
35 Le Anh Duy9 7 phút - 20 giây2019-08-31 08:32:37 1 Xem bài làm
36 Vũ Thị Kim9 7 phút - 24 giây2019-09-07 10:51:04 1 Xem bài làm
37 truong mai huong9 7 phút - 55 giây2019-09-06 21:07:22 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thùy Dương9 8 phút - 10 giây2019-09-15 17:13:44 1 Xem bài làm
39 Lưu Trung Kiên9 8 phút - 20 giây2019-09-16 08:06:11 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hoàng vũ9 8 phút - 35 giây2019-09-15 12:43:26 1 Xem bài làm
41 Van ba Khoa9 10 phút - 11 giây2019-09-16 15:29:25 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Anh KIệt9 10 phút - 47 giây2019-09-11 17:55:45 1 Xem bài làm
43 nguyễn ngọc gia mĩ9 15 phút - 41 giây2019-09-17 18:56:44 1 Xem bài làm
44 nguyentuanhung9 15 phút - 58 giây2019-09-03 21:28:19 1 Xem bài làm
45 Lê Thị Kim Khánh8.5 6 phút - 51 giây2019-09-02 18:16:12 1 Xem bài làm
46 thanh Nguyễnphamthanh8.5 7 phút - 59 giây2019-09-03 17:44:10 1 Xem bài làm
47 Pham Huu Minh8.5 11 phút - 1 giây2019-09-12 20:52:15 1 Xem bài làm
48 $_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$8 3 phút - 7 giây2019-09-09 10:41:00 1 Xem bài làm
49 vivi8 4 phút - 37 giây2019-09-05 14:04:59 1 Xem bài làm
50 Đặng Thùy Tuyết8 4 phút - 44 giây2019-09-01 12:31:00 1 Xem bài làm