Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 8

Đọc, viết các số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau. - Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. - Giải bài toán bằng một phép tính đã học. - Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.

00:00

Điểm cao:

^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)
10 điểm
Cat Tien
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
Hoàng Anh Bảo
10 điểm
Phạm Quang Minh
10 điểm

Có 7097 người đã làm bài