Lớp 2 - Kiểm tra tháng 8

Đọc, viết các số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau. - Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. - Giải bài toán bằng một phép tính đã học. - Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.

00:00

Điểm cao:

$_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm
Lã Kim Ngân
10 điểm
Nguyen Quang Dung
10 điểm
HẰNG
10 điểm

Có 149 người đã làm bài