Lớp 2 - Kiểm tra tháng 8

Đọc, viết các số có hai chữ số; viết số liền trước, số liền sau. - Kĩ năng thực hiện cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. - Giải bài toán bằng một phép tính đã học. - Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.

00:00

Điểm cao:

^3^hacker✫•°*”˜˜”*°•.¸(๖team lion๖)
10 điểm
lovely boiz
10 điểm
no name
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm
Hatake Kakashi
10 điểm

Có 522 người đã làm bài