Lớp 2 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 149

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 $_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$10 2 phút - 1 giây2019-09-09 10:37:00 1 Xem bài làm
2 Lê Tuấn Sơn10 3 phút - 23 giây2019-09-09 12:01:09 1 Xem bài làm
3 Lã Kim Ngân10 3 phút - 29 giây2019-09-02 20:13:05 1 Xem bài làm
4 Nguyen Quang Dung10 3 phút - 47 giây2019-09-03 19:21:18 1 Xem bài làm
5 HẰNG10 3 phút - 56 giây2019-09-11 21:13:34 2 Xem bài làm
6 Zeref Dragneel10 4 phút - 6 giây2019-08-31 20:14:51 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Đức Tiệp10 4 phút - 20 giây2019-09-04 14:17:13 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Khương Ninh10 4 phút - 22 giây2019-08-30 20:27:28 1 Xem bài làm
9 nguyen thi cam ly10 4 phút - 23 giây2019-09-06 16:34:49 1 Xem bài làm
10 dao huyen anh10 4 phút - 24 giây2019-09-01 09:22:57 1 Xem bài làm
11 Trần Đăng Nhân10 4 phút - 28 giây2019-09-04 21:11:36 1 Xem bài làm
12 Võ Hiền Hoàng10 4 phút - 39 giây2019-09-04 21:35:33 6 Xem bài làm
13 doris marry10 4 phút - 43 giây2019-09-09 20:16:35 1 Xem bài làm
14 Đặng Thùy Tuyết10 4 phút - 43 giây2019-09-01 12:14:39 1 Xem bài làm
15 Ngoan Dinh Nhu10 4 phút - 53 giây2019-09-12 19:59:01 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thanh Tùng10 5 phút - 21 giây2019-09-01 15:48:08 1 Xem bài làm
17 phạm hoàng lan10 5 phút - 25 giây2019-09-02 18:15:28 1 Xem bài làm
18 Mai Trà My10 5 phút - 25 giây2019-09-02 21:45:22 1 Xem bài làm
19 Phạm Gia Bảo Ngọc10 5 phút - 27 giây2019-09-16 20:50:44 1 Xem bài làm
20 nguyen van duy10 5 phút - 32 giây2019-09-16 18:14:04 1 Xem bài làm
21 lê thị thu lan10 5 phút - 33 giây2019-09-16 20:20:45 1 Xem bài làm
22 Nguyyễn Phúc Bảo Ngọc10 5 phút - 38 giây2019-09-06 20:33:16 1 Xem bài làm
23 lehuyanh10 5 phút - 38 giây2019-09-10 18:49:18 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Chí Quân10 5 phút - 39 giây2019-09-02 16:10:55 1 Xem bài làm
25 Hà Trang10 5 phút - 39 giây2019-09-17 21:15:25 1 Xem bài làm
26 DƯƠNG ANH KIỆT10 5 phút - 41 giây2019-09-05 21:46:05 1 Xem bài làm
27 phạm hoàng tiến dũng10 5 phút - 57 giây2019-09-13 16:28:59 1 Xem bài làm
28 nguyen thi thanh hang10 6 phút - 3 giây2019-09-05 11:15:13 1 Xem bài làm
29 Vũ Thị Kim10 6 phút - 16 giây2019-09-07 11:08:44 1 Xem bài làm
30 Phạm Thị Thu Hằng10 6 phút - 27 giây2019-09-12 15:49:06 1 Xem bài làm
31 Shizuku Aoi10 6 phút - 44 giây2019-08-30 13:39:49 1 Xem bài làm
32 cơnmưa10 6 phút - 46 giây2019-09-11 11:31:53 1 Xem bài làm
33 Chàng Trai Solo Kirito ( Team Kị Sĩ Bóng Đêm)10 6 phút - 49 giây2019-09-02 20:01:57 1 Xem bài làm
34 vũ thị lâm anh10 7 phút - 2 giây2019-09-01 20:45:42 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Hà My10 7 phút - 10 giây2019-09-07 12:20:20 1 Xem bài làm
36 Nguyển Huy Bảo An10 7 phút - 15 giây2019-09-10 16:49:08 1 Xem bài làm
37 Lưu Trung Kiên10 7 phút - 29 giây2019-09-02 08:51:17 1 Xem bài làm
38 lam phuong10 7 phút - 36 giây2019-09-08 12:00:58 1 Xem bài làm
39 huynh bao phung10 8 phút - 26 giây2019-08-31 19:52:09 1 Xem bài làm
40 Hoàng Minh Hằng10 8 phút - 31 giây2019-09-08 07:47:27 1 Xem bài làm
41 Vũ Công Minh10 9 phút - 7 giây2019-08-30 20:49:29 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Phương nguyên10 9 phút - 13 giây2019-09-10 20:34:21 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thanh Truyền10 11 phút - 7 giây2019-09-05 20:08:05 1 Xem bài làm
44 Đỗ Nguyễn Bảo Vân10 11 phút - 12 giây2019-09-14 22:26:45 1 Xem bài làm
45 Vũ Hải Lam10 11 phút - 24 giây2019-09-17 20:58:37 1 Xem bài làm
46 VŨ NGỌC MINH CHÂU 10 11 phút - 29 giây2019-09-09 20:20:17 1 Xem bài làm
47 Hoàng Phương Thảo10 12 phút - 34 giây2019-08-30 20:16:36 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Phùng Quang Hào10 13 phút - 10 giây2019-08-31 16:59:50 1 Xem bài làm
49 Lê Hoàng Thiên Long10 13 phút - 12 giây2019-09-03 18:08:11 1 Xem bài làm
50 do van dong10 16 phút - 56 giây2019-09-09 21:36:47 1 Xem bài làm