Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8

Làm quen với các chữ số 1, 2, 3. So sánh

00:00

Điểm cao:

lê thanh trí
10 điểm
lê thanh dức
10 điểm
lê thanh trí
10 điểm
lê thanh trí
10 điểm
lê thanh dức
10 điểm

Có 13722 người đã làm bài