Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8

Làm quen với các chữ số 1, 2, 3. So sánh

00:00

Điểm cao:

BNC
10 điểm
Vũ Văn Huy
10 điểm
Võ Thu Uyên
10 điểm
Trần Thành Đức
10 điểm
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
10 điểm

Có 1704 người đã làm bài