Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8

Làm quen với các chữ số 1, 2, 3. So sánh

00:00

Điểm cao:

$_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$
10 điểm
Phạm Trung Nguyên
10 điểm
❥︵Duy™
10 điểm
nguyễn quang vinh
10 điểm
quang đẹp trai
10 điểm

Có 446 người đã làm bài