Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1303

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 BNC10 0 phút - 39 giây2019-11-19 16:17:38 1 Xem bài làm
2 Vũ Văn Huy10 0 phút - 48 giây2019-11-02 12:55:20 1 Xem bài làm
3 Võ Thu Uyên10 0 phút - 49 giây2019-10-12 22:43:28 1 Xem bài làm
4 Trần Thành Đức10 0 phút - 51 giây2019-10-04 18:17:56 1 Xem bài làm
5 ✫°”˜˜”°.¸♌️ NTTH♌️ ¸.°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 0 phút - 52 giây2019-09-06 09:04:55 1 Xem bài làm
6 nguyễn mạnh hùng10 0 phút - 54 giây2019-10-25 21:37:16 1 Xem bài làm
7 Phạm Trung Nguyên10 0 phút - 56 giây2019-09-01 07:58:00 1 Xem bài làm
8 ❥︵Duy™10 0 phút - 57 giây2019-09-02 20:03:18 1 Xem bài làm
9 S vip S Oink10 0 phút - 57 giây2019-09-22 20:13:59 1 Xem bài làm
10 Ice bear250510 0 phút - 57 giây2019-11-01 10:45:09 1 Xem bài làm
11 nguyễn quang vinh10 0 phút - 57 giây2019-09-11 20:07:23 2 Xem bài làm
12 Vũ Hải Lâm10 0 phút - 58 giây2019-10-09 20:40:37 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Quang Hải10 0 phút - 58 giây2019-10-10 19:52:53 1 Xem bài làm
14 quang đẹp trai10 0 phút - 58 giây2019-09-15 21:51:13 1 Xem bài làm
15 lovely boiz10 0 phút - 58 giây2019-10-03 08:40:02 1 Xem bài làm
16 Vũ Cao Minh ( Cool Teen )10 0 phút - 59 giây2019-09-06 20:14:57 1 Xem bài làm
17 Trần Tiến Đức10 0 phút - 59 giây2019-10-02 19:59:46 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Hồng Nhật10 0 phút - 59 giây2019-10-14 21:36:52 1 Xem bài làm
19 Phương Nhi Ngô10 1 phút - 0 giây2019-09-18 19:39:28 1 Xem bài làm
20 Nguyển Trung Quân10 1 phút - 0 giây2019-10-18 20:55:32 1 Xem bài làm
21 vũ tiến đạt10 1 phút - 0 giây2019-09-03 20:20:38 1 Xem bài làm
22 nguyen quang minh10 1 phút - 2 giây2019-11-12 11:14:39 1 Xem bài làm
23 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 2 giây2019-11-26 21:18:33 1 Xem bài làm
24 ღ Lovely ღ ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜFσɾεʋεɾ ๖ۣۜAℓσηε10 1 phút - 2 giây2019-10-12 17:50:18 4 Xem bài làm
25 Nguyễn Tiến Đạt10 1 phút - 3 giây2019-09-13 21:03:34 1 Xem bài làm
26 the anh10 1 phút - 3 giây2019-11-25 21:43:07 1 Xem bài làm
27 Bui Danh10 1 phút - 3 giây2019-09-05 21:58:37 1 Xem bài làm
28 hoang the cuong10 1 phút - 3 giây2019-09-10 17:39:54 1 Xem bài làm
29 Dương Đàm Hải Phong 10 1 phút - 4 giây2019-10-28 17:08:20 1 Xem bài làm
30 Bùi Hữu Lương10 1 phút - 4 giây2019-09-08 17:21:54 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Minh Minh10 1 phút - 4 giây2019-09-24 21:28:06 1 Xem bài làm
32 pikachu10 1 phút - 4 giây2019-09-29 20:21:26 1 Xem bài làm
33 Kato kid10 1 phút - 4 giây2019-10-20 20:24:50 1 Xem bài làm
34 ĐINH NGỌC TRANG10 1 phút - 5 giây2019-09-30 18:37:24 1 Xem bài làm
35 Hà Văn Minh Hiếu10 1 phút - 5 giây2019-11-03 14:54:21 1 Xem bài làm
36 phung nhat minh10 1 phút - 5 giây2019-12-10 18:03:22 1 Xem bài làm
37 tongbacson10 1 phút - 5 giây2019-11-25 20:02:53 3 Xem bài làm
38 Nguyễn Thị Tú Oanh10 1 phút - 6 giây2019-10-31 10:30:04 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Đức Minh10 1 phút - 6 giây2019-12-05 22:00:42 1 Xem bài làm
40 y10 1 phút - 6 giây2019-09-01 10:48:02 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Hải Triều10 1 phút - 6 giây2019-10-19 08:29:41 1 Xem bài làm
42 Bà Tân Vlog10 1 phút - 7 giây2019-09-03 20:08:40 1 Xem bài làm
43 Tư Đồ Thuần10 1 phút - 7 giây2019-10-31 21:08:17 1 Xem bài làm
44 Phạm Đức Huân10 1 phút - 7 giây2019-11-01 20:25:54 1 Xem bài làm
45 quocfc10 1 phút - 7 giây2019-10-10 14:24:17 2 Xem bài làm
46 Trung Lê Đức10 1 phút - 8 giây2019-09-02 20:57:34 1 Xem bài làm
47 Ngô Xuân Hòa10 1 phút - 8 giây2019-09-17 20:12:05 1 Xem bài làm
48 VŨ NGUYỄN TIẾN ANH 10 1 phút - 8 giây2019-10-26 19:02:37 1 Xem bài làm
49 Trần Thị Chinh10 1 phút - 8 giây2019-11-24 08:37:27 1 Xem bài làm
50 tran vu thanh phong10 1 phút - 9 giây2019-12-04 20:17:02 1 Xem bài làm