Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 448

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 $_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$10 0 phút - 52 giây2019-09-06 09:04:55 1 Xem bài làm
2 Phạm Trung Nguyên10 0 phút - 56 giây2019-09-01 07:58:00 1 Xem bài làm
3 ❥︵Duy™10 0 phút - 57 giây2019-09-02 20:03:18 1 Xem bài làm
4 nguyễn quang vinh10 0 phút - 57 giây2019-09-11 20:07:23 2 Xem bài làm
5 quang đẹp trai10 0 phút - 58 giây2019-09-15 21:51:13 1 Xem bài làm
6 Vũ Cao Minh ( Cool Teen )10 0 phút - 59 giây2019-09-06 20:14:57 1 Xem bài làm
7 vũ tiến đạt10 1 phút - 0 giây2019-09-03 20:20:38 1 Xem bài làm
8 Bui Danh10 1 phút - 3 giây2019-09-05 21:58:37 1 Xem bài làm
9 hoang the cuong10 1 phút - 3 giây2019-09-10 17:39:54 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tiến Đạt10 1 phút - 3 giây2019-09-13 21:03:34 1 Xem bài làm
11 Bùi Hữu Lương10 1 phút - 4 giây2019-09-08 17:21:54 1 Xem bài làm
12 y10 1 phút - 6 giây2019-09-01 10:48:02 1 Xem bài làm
13 Bà Tân Vlog10 1 phút - 7 giây2019-09-03 20:08:40 1 Xem bài làm
14 Trung Lê Đức10 1 phút - 8 giây2019-09-02 20:57:34 1 Xem bài làm
15 Ngô Xuân Hòa10 1 phút - 8 giây2019-09-17 20:12:05 1 Xem bài làm
16 Duy Khánh Đặng10 1 phút - 9 giây2019-09-09 20:07:16 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hữu Nam Nguyên10 1 phút - 11 giây2019-09-16 12:37:23 1 Xem bài làm
18 Vô Diệm Diên Y10 1 phút - 11 giây2019-09-04 23:09:12 1 Xem bài làm
19 Huỳnh Thế Vũ10 1 phút - 11 giây2019-09-07 11:49:33 1 Xem bài làm
20 Lê Tuấn Sơn10 1 phút - 11 giây2019-09-09 11:55:09 1 Xem bài làm
21 BÙI NGUYỄN PHAN ANH10 1 phút - 13 giây2019-09-11 20:44:06 1 Xem bài làm
22 Bé Huệ10 1 phút - 13 giây2019-09-17 20:46:59 1 Xem bài làm
23 Vũ Phú An10 1 phút - 14 giây2019-09-12 18:31:22 1 Xem bài làm
24 Minhliz200010 1 phút - 14 giây2019-09-13 22:30:45 1 Xem bài làm
25 Hime Shiratori10 1 phút - 14 giây2019-09-01 14:43:29 1 Xem bài làm
26 natune10 1 phút - 14 giây2019-09-08 15:05:33 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Quang Hương10 1 phút - 14 giây2019-09-09 20:13:02 1 Xem bài làm
28 Nguyen Vũ Huân10 1 phút - 14 giây2019-09-10 21:20:59 1 Xem bài làm
29 nhoktinhngịch12310 1 phút - 17 giây2019-09-05 14:43:59 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hoàng Long (Hội Con 🐄)10 1 phút - 17 giây2019-09-11 20:53:53 1 Xem bài làm
31 Trần Tiger =))) * Yonko Team *10 1 phút - 17 giây2019-08-30 22:02:05 1 Xem bài làm
32 Đặng Thị Diệu Thảo10 1 phút - 17 giây2019-08-31 19:49:53 1 Xem bài làm
33 Zeref Dragneel10 1 phút - 17 giây2019-08-31 20:10:25 1 Xem bài làm
34 lê duy mạnh10 1 phút - 17 giây2019-09-01 21:16:19 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Quang Dũng10 1 phút - 18 giây2019-09-07 21:51:01 1 Xem bài làm
36 Zeref Dragneel10 1 phút - 19 giây2019-09-06 20:33:10 1 Xem bài làm
37 hayate huyền thoại10 1 phút - 19 giây2019-09-07 10:10:19 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thái Nguyên10 1 phút - 19 giây2019-09-07 12:53:47 1 Xem bài làm
39 Capricorn dễ thương10 1 phút - 19 giây2019-09-09 21:03:08 1 Xem bài làm
40 Hoàng hôn10 1 phút - 20 giây2019-08-31 09:14:57 1 Xem bài làm
41 b55uyn6nu56u10 1 phút - 20 giây2019-09-02 20:49:16 1 Xem bài làm
42 Du Bảo Hàn10 1 phút - 21 giây2019-09-10 19:30:23 1 Xem bài làm
43 tranphuongthao10 1 phút - 21 giây2019-09-14 13:31:09 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Quang Hải10 1 phút - 22 giây2019-09-15 09:06:07 1 Xem bài làm
45 Trần Duy Quỳnh10 1 phút - 22 giây2019-09-17 18:41:05 1 Xem bài làm
46 Guinivere10 1 phút - 22 giây2019-08-30 16:49:22 1 Xem bài làm
47 nguyễn thị anh thư10 1 phút - 22 giây2019-09-04 12:54:07 1 Xem bài làm
48 dt_bethanny10 1 phút - 23 giây2019-09-15 16:34:33 1 Xem bài làm
49 Viết Anh 10 1 phút - 23 giây2019-09-05 13:30:36 1 Xem bài làm
50 le thanh khoa10 1 phút - 23 giây2019-09-08 20:30:07 1 Xem bài làm