Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 8 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 13741

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 lê thanh trí10 0 phút - 30 giây2020-03-20 11:29:44 1 Xem bài làm
2 lê thanh dức10 0 phút - 34 giây2020-03-20 11:26:27 1 Xem bài làm
3 lê thanh trí10 0 phút - 36 giây2020-03-19 11:24:19 1 Xem bài làm
4 lê thanh trí10 0 phút - 37 giây2020-03-19 18:35:19 1 Xem bài làm
5 lê thanh dức10 0 phút - 38 giây2020-03-07 16:15:27 1 Xem bài làm
6 lê thanh dức10 0 phút - 38 giây2020-03-08 09:57:23 1 Xem bài làm
7 lê thanh dức10 0 phút - 38 giây2020-03-09 16:55:59 1 Xem bài làm
8 BNC10 0 phút - 39 giây2019-11-19 16:17:38 1 Xem bài làm
9 Lê Thanh Trí10 0 phút - 39 giây2020-03-08 17:58:45 1 Xem bài làm
10 lê thanh dức10 0 phút - 40 giây2020-03-07 16:25:06 1 Xem bài làm
11 lê thanh dức10 0 phút - 40 giây2020-03-08 18:14:44 1 Xem bài làm
12 lê thanh dức10 0 phút - 40 giây2020-03-18 11:26:44 1 Xem bài làm
13 FL.Hermit 10 0 phút - 40 giây2020-08-09 23:50:24 1 Xem bài làm
14 lê thanh dức10 0 phút - 41 giây2020-02-27 16:30:07 1 Xem bài làm
15 Lê Thanh Trí10 0 phút - 41 giây2020-03-05 14:16:49 1 Xem bài làm
16 lê thanh dức10 0 phút - 41 giây2020-03-07 18:53:32 1 Xem bài làm
17 lê thanh dức10 0 phút - 41 giây2020-03-09 11:42:45 1 Xem bài làm
18 Lê Thanh Trí10 0 phút - 42 giây2020-03-05 14:29:40 1 Xem bài làm
19 lê thanh dức10 0 phút - 42 giây2020-03-07 10:11:52 1 Xem bài làm
20 Lê Thanh Trí10 0 phút - 42 giây2020-03-10 11:30:27 1 Xem bài làm
21 Lê Thanh Trí10 0 phút - 42 giây2020-03-11 13:45:46 1 Xem bài làm
22 lê thanh trí10 0 phút - 42 giây2020-03-20 11:16:47 1 Xem bài làm
23 lê thanh dức10 0 phút - 42 giây2020-02-27 16:00:53 1 Xem bài làm
24 Lê Thanh Trí10 0 phút - 42 giây2020-03-05 14:15:11 1 Xem bài làm
25 lê thanh dức10 0 phút - 43 giây2020-03-04 11:47:42 1 Xem bài làm
26 lê thanh dức10 0 phút - 43 giây2020-03-19 08:54:07 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Khánh Vy10 0 phút - 43 giây2020-08-31 08:28:54 1 Xem bài làm
28 Quynh Anh10 0 phút - 43 giây2020-02-17 20:24:42 1 Xem bài làm
29 lê thanh dức10 0 phút - 43 giây2020-02-26 12:19:01 1 Xem bài làm
30 Phạm Vương Quốc Anh10 0 phút - 44 giây2020-05-23 15:44:26 1 Xem bài làm
31 lê thanh dức10 0 phút - 44 giây2020-02-27 16:55:03 1 Xem bài làm
32 ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡10 0 phút - 44 giây2020-03-09 09:55:26 1 Xem bài làm
33 Ngo Quy Long10 0 phút - 44 giây2020-03-19 19:47:35 1 Xem bài làm
34 Dương Tuấn Thành10 0 phút - 45 giây2020-04-30 19:09:08 1 Xem bài làm
35 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-02-26 12:02:22 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 0 phút - 45 giây2020-05-21 15:26:50 1 Xem bài làm
37 Lê Thanh Trí10 0 phút - 45 giây2020-02-27 12:41:47 1 Xem bài làm
38 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-02-27 16:43:45 1 Xem bài làm
39 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-03-06 08:20:45 1 Xem bài làm
40 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-03-14 16:30:47 1 Xem bài làm
41 lê thanh dức10 0 phút - 45 giây2020-03-20 08:28:11 1 Xem bài làm
42 lê thanh dức10 0 phút - 46 giây2020-03-17 13:34:37 1 Xem bài làm
43 gekkouga10 0 phút - 46 giây2020-03-17 17:06:49 1 Xem bài làm
44 lê thanh trí10 0 phút - 46 giây2020-03-18 10:51:24 1 Xem bài làm
45 lê thanh dức10 0 phút - 46 giây2020-02-27 17:40:59 1 Xem bài làm
46 Cat Tien10 0 phút - 46 giây2020-02-17 20:31:25 8 Xem bài làm
47 lê thanh dức10 0 phút - 46 giây2020-03-05 09:40:48 1 Xem bài làm
48 lê thanh dức10 0 phút - 46 giây2020-03-05 10:14:10 1 Xem bài làm
49 lê thanh dức10 0 phút - 46 giây2020-03-05 16:41:04 1 Xem bài làm
50 lê thanh dức10 0 phút - 47 giây2020-03-14 08:38:25 1 Xem bài làm