Lớp 9 - Kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Văn Huy
10 điểm
Đặng Thảo Chi
9 điểm
ĐỖ TUẤN HƯNG
9 điểm
Luna Nguyễn
8 điểm
Lê Băng Giang
8 điểm

Có 69 người đã làm bài