Lớp 9 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 81

Dưới đây là danh sách 7 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Văn Huy10 3 phút - 52 giây2019-07-11 10:46:24 2 Xem bài làm
2 Đặng Thảo Chi9 7 phút - 37 giây2019-07-10 15:35:22 1 Xem bài làm
3 ĐỖ TUẤN HƯNG9 10 phút - 15 giây2019-06-01 20:22:45 2 Xem bài làm
4 Luna Nguyễn8 6 phút - 27 giây2019-09-05 21:30:04 1 Xem bài làm
5 Nguyen Triet8 8 phút - 11 giây2019-12-02 21:45:01 1 Xem bài làm
6 Lê Băng Giang 8 12 phút - 7 giây2019-06-05 17:41:06 1 Xem bài làm
7 Hiếu Thông Minh8 13 phút - 44 giây2019-06-07 22:03:01 1 Xem bài làm