Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 469

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 TUYET XUAN10 1 phút - 52 giây2020-03-17 09:19:47 3 Xem bài làm
2 dang ha10 2 phút - 46 giây2020-02-23 15:44:34 4 Xem bài làm
3 Vũ Văn Huy10 3 phút - 52 giây2019-07-11 10:46:24 2 Xem bài làm
4 Trịnh Khắc Tùng Anh10 4 phút - 17 giây2020-03-10 22:16:03 1 Xem bài làm
5 Minh Trần Tuấn10 5 phút - 32 giây2020-06-11 21:00:02 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Phương Anh10 9 phút - 35 giây2020-05-10 22:12:00 1 Xem bài làm
7 Đỗ Ngọc Ánh10 12 phút - 55 giây2020-05-07 20:22:18 1 Xem bài làm
8 Giá Thị Hoài Ngọc10 14 phút - 26 giây2020-04-06 15:59:51 3 Xem bài làm
9 Tống Huyền Diệu10 16 phút - 29 giây2020-07-20 10:14:16 1 Xem bài làm
10 NG.ĐẶNG THẾ HOÀNG10 18 phút - 0 giây2020-04-22 09:36:21 1 Xem bài làm
11 Chu Thị Lan Anh10 20 phút - 10 giây2020-05-10 15:25:58 1 Xem bài làm
12 Lê Đức Thự9.5 5 phút - 20 giây2020-05-10 22:39:18 1 Xem bài làm
13 Bùi Thị Hương Trà _1912_9 7 phút - 29 giây2020-07-05 20:49:39 1 Xem bài làm
14 Đặng Thảo Chi9 7 phút - 37 giây2019-07-10 15:35:22 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Thị Thúy An9 8 phút - 12 giây2020-04-13 13:54:17 1 Xem bài làm
16 ĐỖ TUẤN HƯNG9 10 phút - 15 giây2019-06-01 20:22:45 2 Xem bài làm
17 Đỗ Lê Hưng9 11 phút - 14 giây2020-05-14 16:27:07 1 Xem bài làm
18 Hoàng Quốc Việt9 12 phút - 55 giây2020-04-06 16:02:53 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Ngọc Linh9 13 phút - 48 giây2020-05-03 21:17:42 1 Xem bài làm
20 Phạm Thu Hằng9 14 phút - 3 giây2020-05-14 13:34:36 1 Xem bài làm
21 Phan Văn Quyền9 14 phút - 9 giây2020-04-11 21:00:44 1 Xem bài làm
22 Phạm Hoàng Lân9 14 phút - 27 giây2020-04-02 15:14:37 1 Xem bài làm
23 QUAN Hoang9 14 phút - 33 giây2020-06-15 21:31:29 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Khánh Linhb9 14 phút - 43 giây2020-05-12 20:23:45 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Việt Anh9 14 phút - 46 giây2020-04-03 19:55:02 1 Xem bài làm
26 Phạm Ngọc Phương Linh9 15 phút - 2 giây2020-04-17 20:27:09 1 Xem bài làm
27 Đoàn Tùng Dương9 18 phút - 1 giây2020-05-11 16:29:18 1 Xem bài làm
28 Phạm Nguyễn Anh Kiệt9 21 phút - 8 giây2020-04-19 22:22:13 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Ngọc Vượng9 21 phút - 43 giây2020-04-22 09:18:11 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Tuấn Minh9 23 phút - 1 giây2020-07-14 17:06:47 1 Xem bài làm
31 Thoa Ho9 45 phút - 2 giây2020-04-30 01:24:06 1 Xem bài làm
32 Vũ Thị Là8.5 10 phút - 3 giây2020-04-24 16:43:09 1 Xem bài làm
33 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu8.5 19 phút - 51 giây2020-03-06 22:38:00 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thanh Huyền8 3 phút - 38 giây2020-05-09 21:34:45 1 Xem bài làm
35 ĐOÀN CÔNG CHIẾN8 3 phút - 52 giây2020-03-29 14:59:04 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh8 3 phút - 57 giây2020-04-24 18:45:04 1 Xem bài làm
37 Hà Ngọc Diệp8 5 phút - 50 giây2020-05-13 17:40:41 1 Xem bài làm
38 Trương Đỗ Minh Thư8 5 phút - 54 giây2020-03-28 10:23:14 2 Xem bài làm
39 Trần Quang Vinh8 6 phút - 27 giây2020-02-06 12:52:32 1 Xem bài làm
40 Phạm Hồng Hân8 6 phút - 27 giây2020-05-25 23:17:19 1 Xem bài làm
41 Luna Nguyễn8 6 phút - 27 giây2019-09-05 21:30:04 1 Xem bài làm
42 Nguyen Triet8 8 phút - 11 giây2019-12-02 21:45:01 1 Xem bài làm
43 Elias Bush8 8 phút - 42 giây2020-06-29 20:38:44 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Quang Huy8 8 phút - 59 giây2020-05-11 15:36:29 1 Xem bài làm
45 Chu Thị Phương Anh8 9 phút - 30 giây2020-07-11 19:05:15 1 Xem bài làm
46 Dương Công Quang8 9 phút - 45 giây2020-04-20 13:26:55 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Phương Thảo8 10 phút - 0 giây2020-05-05 14:44:48 1 Xem bài làm
48 Lê Băng Giang 8 12 phút - 7 giây2019-06-05 17:41:06 1 Xem bài làm
49 Văn Thị Hảo8 12 phút - 17 giây2020-04-18 15:30:56 1 Xem bài làm
50 Trần Viết Minh8 12 phút - 33 giây2020-05-29 13:10:09 2 Xem bài làm