Lớp 8 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kĩ năng giải phương trình, bất phương trình, tam giác đồng dạng, ....

00:00

Điểm cao:

Thân Lan Phương
10 điểm
phongth04a ha
10 điểm
Công chúa Nấm
10 điểm
tam Nguyen
10 điểm
Thanh Tùng Nguyễn
10 điểm

Có 97 người đã làm bài