Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kĩ năng giải phương trình, bất phương trình, tam giác đồng dạng, ....

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
10 điểm
Bùi Nam Hải
10 điểm
Nguyễn Vũ Thu Hà
10 điểm
Thân Lan Phương
10 điểm
Vũ Huy Hoàng
10 điểm

Có 916 người đã làm bài