Lớp 8 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 97

Dưới đây là danh sách 32 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Thân Lan Phương10 7 phút - 37 giây2019-06-14 17:40:34 2 Xem bài làm
2 phongth04a ha10 8 phút - 50 giây2019-06-03 17:36:57 4 Xem bài làm
3 Công chúa Nấm10 14 phút - 54 giây2019-07-05 13:13:54 1 Xem bài làm
4 tam Nguyen10 15 phút - 27 giây2019-06-18 08:40:11 1 Xem bài làm
5 Thanh Tùng Nguyễn10 17 phút - 23 giây2019-07-19 16:01:01 1 Xem bài làm
6 Cung Nhân Mã10 18 phút - 5 giây2019-07-04 09:59:00 1 Xem bài làm
7 kimochi10 24 phút - 42 giây2019-07-21 22:10:03 1 Xem bài làm
8 nguyen tung duong10 27 phút - 8 giây2019-08-07 20:20:30 1 Xem bài làm
9 Lê Thị Duy Nhất9.5 29 phút - 55 giây2019-06-14 14:32:41 1 Xem bài làm
10 Le Pham Huong Quynh9 23 phút - 42 giây2019-07-14 10:02:29 1 Xem bài làm
11 Phan Hải Đăng8.5 7 phút - 21 giây2020-01-28 21:29:36 1 Xem bài làm
12 Lê Ngọc Quí8.5 8 phút - 51 giây2019-10-13 18:45:40 1 Xem bài làm
13 nu hoang tu do8.5 12 phút - 10 giây2019-06-10 22:13:47 1 Xem bài làm
14 tuan pham anh8.5 13 phút - 50 giây2019-06-08 18:58:40 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Mạnh Cường8.5 17 phút - 26 giây2019-08-22 09:22:15 1 Xem bài làm
16 Thái Hương Liên8.5 20 phút - 32 giây2019-06-12 15:19:20 1 Xem bài làm
17 tran tran8.5 22 phút - 24 giây2019-07-10 08:43:02 1 Xem bài làm
18 Tân8.5 23 phút - 42 giây2019-06-03 13:17:58 1 Xem bài làm
19 nguyễn thị ánh nguyệt8.5 29 phút - 51 giây2019-07-22 23:03:07 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Việt Hiếu8.5 30 phút - 24 giây2019-12-10 23:13:38 1 Xem bài làm
21 Songoku8 9 phút - 15 giây2019-07-31 10:27:37 1 Xem bài làm
22 Lê Tuấn Sơn8 11 phút - 41 giây2019-06-10 17:48:07 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Trà Giang8 18 phút - 45 giây2019-08-02 19:14:53 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Ngọc Thiên8 20 phút - 43 giây2019-07-01 15:25:54 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Văn Tuấn8 27 phút - 4 giây2019-06-01 20:07:48 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Văn Tuấn Anh8 27 phút - 57 giây2019-06-17 22:46:47 1 Xem bài làm
27 Hải Anh Bùi8 28 phút - 37 giây2019-06-24 15:30:10 1 Xem bài làm
28 Huỳnh Quốc Đạt7.5 13 phút - 50 giây2019-07-13 15:57:09 1 Xem bài làm
29 Thắm Đào7.5 15 phút - 13 giây2019-06-07 20:05:48 1 Xem bài làm
30 Hoàng văn thắng7.5 25 phút - 48 giây2019-06-20 16:39:58 1 Xem bài làm
31 Trang _Huyền_1_17.5 27 phút - 2 giây2019-06-15 21:47:13 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Duy Anh7.5 38 phút - 51 giây2020-01-19 18:43:10 1 Xem bài làm