Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 916

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc10 4 phút - 20 giây2020-05-09 08:53:35 1 Xem bài làm
2 Bùi Nam Hải10 5 phút - 6 giây2020-04-18 18:22:17 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Vũ Thu Hà10 6 phút - 32 giây2020-03-26 10:27:08 1 Xem bài làm
4 Thân Lan Phương10 7 phút - 37 giây2019-06-14 17:40:34 2 Xem bài làm
5 Vũ Huy Hoàng10 8 phút - 16 giây2020-02-22 16:33:56 1 Xem bài làm
6 Đặng Minh Khang10 8 phút - 28 giây2020-05-06 13:37:18 1 Xem bài làm
7 phongth04a ha10 8 phút - 50 giây2019-06-03 17:36:57 4 Xem bài làm
8 Nguyễn Thùy Linh10 9 phút - 28 giây2020-04-02 10:00:25 1 Xem bài làm
9 Kai...10 11 phút - 21 giây2020-04-08 10:30:30 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đăng Quân10 14 phút - 24 giây2020-06-16 22:39:15 1 Xem bài làm
11 Công chúa Nấm10 14 phút - 54 giây2019-07-05 13:13:54 1 Xem bài làm
12 tam Nguyen10 15 phút - 27 giây2019-06-18 08:40:11 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Nữ Hoàng Ngân10 16 phút - 55 giây2020-04-14 10:00:42 1 Xem bài làm
14 Thanh Tùng Nguyễn10 17 phút - 23 giây2019-07-19 16:01:01 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Duy Nhật Hiếu10 17 phút - 50 giây2020-05-09 08:31:29 1 Xem bài làm
16 Cung Nhân Mã10 18 phút - 5 giây2019-07-04 09:59:00 1 Xem bài làm
17 Hoàng Thùy Linh10 22 phút - 19 giây2020-04-25 11:25:01 1 Xem bài làm
18 đỗ Việt Hiếu10 23 phút - 15 giây2020-05-09 08:36:54 1 Xem bài làm
19 Phan Thị Mai Phương10 24 phút - 28 giây2020-05-09 08:49:49 1 Xem bài làm
20 kimochi10 24 phút - 42 giây2019-07-21 22:10:03 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Khánh Ly10 25 phút - 24 giây2020-04-26 08:24:06 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Nhật Anh10 25 phút - 56 giây2020-04-04 22:55:10 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Việt Hoàng10 26 phút - 25 giây2020-04-12 19:58:55 1 Xem bài làm
24 Đào Bảo Ngọc10 26 phút - 27 giây2020-04-20 19:57:58 1 Xem bài làm
25 Lê Phương Linh10 26 phút - 32 giây2020-05-02 10:27:16 1 Xem bài làm
26 nguyen tung duong10 27 phút - 8 giây2019-08-07 20:20:30 1 Xem bài làm
27 Phan Văn Nhật Nam10 28 phút - 28 giây2020-05-09 08:42:05 1 Xem bài làm
28 Nguyễn đặng Vân Anh10 28 phút - 35 giây2020-05-09 08:42:11 1 Xem bài làm
29 Hoàng hải nam10 29 phút - 51 giây2020-04-07 21:52:52 1 Xem bài làm
30 Nguyễn đình Hiển10 30 phút - 39 giây2020-05-09 08:46:02 1 Xem bài làm
31 Phan Thị Loan10 30 phút - 42 giây2020-05-09 08:50:32 1 Xem bài làm
32 Nghiêm Trần Khánh Ly10 32 phút - 25 giây2020-04-25 13:19:42 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Hạnh Trinh10 32 phút - 50 giây2020-05-09 08:48:18 1 Xem bài làm
34 Phan Ngọc Anh10 33 phút - 24 giây2020-05-09 08:47:23 1 Xem bài làm
35 Khánh Ly10 34 phút - 8 giây2020-08-11 19:20:54 1 Xem bài làm
36 Phan Nhật Ánh10 34 phút - 20 giây2020-05-09 08:47:59 1 Xem bài làm
37 Phan Huyền Linh10 34 phút - 22 giây2020-05-09 08:49:46 1 Xem bài làm
38 Vũ Nguyễn Nam10 35 phút - 22 giây2020-05-09 08:50:50 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Vân Thủy10 35 phút - 42 giây2020-05-09 08:49:21 1 Xem bài làm
40 Phan Ngọc Linh10 37 phút - 9 giây2020-05-09 08:51:02 1 Xem bài làm
41 Phan Trà My10 37 phút - 27 giây2020-05-09 08:51:17 1 Xem bài làm
42 Lê Bảo Thiên10 37 phút - 46 giây2020-04-10 10:17:33 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thế Hùng10 38 phút - 21 giây2020-04-26 17:43:32 1 Xem bài làm
44 Vũ Thị Hà Nhi10 38 phút - 25 giây2020-05-09 08:52:30 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thế Anh10 40 phút - 56 giây2020-05-09 08:54:53 1 Xem bài làm
46 Phan Nhật Phong10 40 phút - 58 giây2020-05-09 08:55:18 1 Xem bài làm
47 Vũ Thị Hảo Lan10 45 phút - 8 giây2020-05-09 08:59:20 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Văn Kiệm9.5 10 phút - 7 giây2020-05-01 00:53:21 1 Xem bài làm
49 Vũ Xuân Tùng9.5 11 phút - 29 giây2020-05-04 20:42:41 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Phương Linh9.5 11 phút - 45 giây2020-05-09 08:56:34 1 Xem bài làm