Lớp 7 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kiến thức, kĩ năng về hàm số, đơn thức, đa thức, tam giác và các yếu tố đồng quy trong tam giác,...

00:00

Điểm cao:

Agru Bui
10 điểm
Hoàng văn thắng
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
nguyennhung2006
10 điểm
Hà Thu
10 điểm

Có 225 người đã làm bài