Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kiến thức, kĩ năng về hàm số, đơn thức, đa thức, tam giác và các yếu tố đồng quy trong tam giác,...

00:00

Điểm cao:

Hoàng Văn Tùng
10 điểm
Agru Bui
10 điểm
Huỳnh Kim Đạt
10 điểm
Hà Huy Phúc
10 điểm
Hoàng văn thắng
10 điểm

Có 344 người đã làm bài