Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 344

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Hoàng Văn Tùng10 3 phút - 25 giây2020-08-03 16:12:04 1 Xem bài làm
2 Agru Bui10 4 phút - 56 giây2019-07-15 11:41:55 6 Xem bài làm
3 Huỳnh Kim Đạt10 5 phút - 4 giây2020-03-25 09:59:58 2 Xem bài làm
4 Hà Huy Phúc10 5 phút - 27 giây2020-05-16 21:05:24 1 Xem bài làm
5 Hoàng văn thắng10 7 phút - 14 giây2019-06-21 20:55:20 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Ánh10 9 phút - 29 giây2019-06-18 21:17:08 1 Xem bài làm
7 nguyennhung200610 10 phút - 20 giây2019-07-01 10:33:43 1 Xem bài làm
8 Trần Ngọc Minh Tuấn10 10 phút - 25 giây2020-03-14 16:25:33 1 Xem bài làm
9 Hà Thu10 10 phút - 30 giây2019-06-29 15:22:34 1 Xem bài làm
10 Vũ Ngọc Tùng Anh10 11 phút - 4 giây2020-05-23 09:21:57 1 Xem bài làm
11 Lê Cẩm Vân10 11 phút - 34 giây2019-06-23 15:50:30 1 Xem bài làm
12 Hoàng Thanh Nhàn10 13 phút - 30 giây2020-07-07 15:59:09 1 Xem bài làm
13 Đặng Nhật Minh10 13 phút - 55 giây2020-04-26 09:32:38 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Vũ Kỳ Phong10 16 phút - 8 giây2019-06-18 19:51:01 1 Xem bài làm
15 nguyenthingoccham231010 18 phút - 8 giây2019-06-11 09:20:02 1 Xem bài làm
16 💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦10 20 phút - 11 giây2019-08-02 21:05:44 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Trung Kiệt10 82 phút - 3 giây2020-05-27 20:30:56 6 Xem bài làm
18 Chu Công Đức9.5 3 phút - 2 giây2020-06-21 15:56:47 2 Xem bài làm
19 Đổ Trung Đức9.5 7 phút - 3 giây2019-06-15 08:23:56 1 Xem bài làm
20 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)9.5 8 phút - 10 giây2019-10-06 21:07:54 1 Xem bài làm
21 Nguyen Quang Huy9.5 8 phút - 15 giây2020-06-21 08:37:36 1 Xem bài làm
22 Han Suri9.5 8 phút - 17 giây2019-08-20 22:41:40 1 Xem bài làm
23 Minh Minh9.5 11 phút - 48 giây2019-06-08 15:10:37 1 Xem bài làm
24 LÊ HOÀNG ANH9.5 15 phút - 46 giây2019-08-15 09:38:54 1 Xem bài làm
25 Linh Vũ9.5 17 phút - 29 giây2019-07-27 09:47:40 2 Xem bài làm
26 Nguyễn Anh Tuấn9.5 17 phút - 48 giây2020-04-21 11:00:30 1 Xem bài làm
27 Huỳnh Thị Hòa Lê9.5 21 phút - 5 giây2020-04-25 20:56:24 1 Xem bài làm
28 khanh ghe phet9.5 22 phút - 19 giây2020-04-30 09:53:55 1 Xem bài làm
29 Huynh Y. Minh sanh Nguyen9.5 26 phút - 17 giây2020-05-03 15:22:33 1 Xem bài làm
30 Chu Tuấn Anh9.5 32 phút - 53 giây2020-04-13 21:15:25 1 Xem bài làm
31 Dương Tố Vân9.5 34 phút - 26 giây2020-06-14 09:34:28 1 Xem bài làm
32 Hoa Tuyết Y9 1 phút - 37 giây2020-03-19 18:39:44 1 Xem bài làm
33 Jim Kakarot9 3 phút - 42 giây2020-08-03 15:53:43 1 Xem bài làm
34 Dragon Ball Super9 3 phút - 42 giây2020-08-03 16:07:18 1 Xem bài làm
35 One Punch Man9 4 phút - 11 giây2020-08-03 15:46:56 1 Xem bài làm
36 Trần Thị Thanh Bình9 7 phút - 2 giây2020-08-29 10:43:07 1 Xem bài làm
37 Hoàng Đức Minh9 7 phút - 59 giây2019-06-09 12:54:42 1 Xem bài làm
38 La Van Toan9 8 phút - 7 giây2020-09-05 15:10:49 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Ngọc Trâm Anh9 9 phút - 6 giây2020-04-13 09:25:21 5 Xem bài làm
40 Đào Thị Quỳnh Giang9 9 phút - 11 giây2019-08-23 20:23:13 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Kiều Vân Nhi9 9 phút - 31 giây2019-06-26 17:15:54 1 Xem bài làm
42 Lê Tuấn Sơn9 9 phút - 32 giây2019-06-10 17:36:02 1 Xem bài làm
43 Hoàng Thị Linh Hương9 9 phút - 43 giây2019-07-07 13:38:49 1 Xem bài làm
44 Doraemon9 9 phút - 50 giây2019-06-01 13:32:41 1 Xem bài làm
45 Chú mèo đáng yêu9 10 phút - 14 giây2019-06-07 08:09:33 1 Xem bài làm
46 lữ đức lương9 14 phút - 43 giây2019-08-02 10:26:52 1 Xem bài làm
47 Lã Quý Tùng9 14 phút - 44 giây2020-08-20 15:47:04 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Hoa9 15 phút - 7 giây2019-07-03 21:01:07 1 Xem bài làm
49 nguyen giang9 15 phút - 29 giây2019-06-28 11:11:54 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Tôn Kiên9 17 phút - 48 giây2019-08-05 17:17:50 1 Xem bài làm