Lớp 7 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 202

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Agru Bui10 4 phút - 56 giây2019-07-15 11:41:55 6 Xem bài làm
2 Hoàng văn thắng10 7 phút - 14 giây2019-06-21 20:55:20 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Thị Ánh10 9 phút - 29 giây2019-06-18 21:17:08 1 Xem bài làm
4 nguyennhung200610 10 phút - 20 giây2019-07-01 10:33:43 1 Xem bài làm
5 Hà Thu10 10 phút - 30 giây2019-06-29 15:22:34 1 Xem bài làm
6 Lê Cẩm Vân10 11 phút - 34 giây2019-06-23 15:50:30 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Vũ Kỳ Phong10 16 phút - 8 giây2019-06-18 19:51:01 1 Xem bài làm
8 nguyenthingoccham231010 18 phút - 8 giây2019-06-11 09:20:02 1 Xem bài làm
9 💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦10 20 phút - 11 giây2019-08-02 21:05:44 1 Xem bài làm
10 Đổ Trung Đức9.5 7 phút - 3 giây2019-06-15 08:23:56 1 Xem bài làm
11 Han Suri9.5 8 phút - 17 giây2019-08-20 22:41:40 1 Xem bài làm
12 Minh Minh9.5 11 phút - 48 giây2019-06-08 15:10:37 1 Xem bài làm
13 LÊ HOÀNG ANH9.5 15 phút - 46 giây2019-08-15 09:38:54 1 Xem bài làm
14 Linh Vũ9.5 17 phút - 29 giây2019-07-27 09:47:40 2 Xem bài làm
15 Hoàng Đức Minh9 7 phút - 59 giây2019-06-09 12:54:42 1 Xem bài làm
16 Đào Thị Quỳnh Giang9 9 phút - 11 giây2019-08-23 20:23:13 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Kiều Vân Nhi9 9 phút - 31 giây2019-06-26 17:15:54 1 Xem bài làm
18 Lê Tuấn Sơn9 9 phút - 32 giây2019-06-10 17:36:02 1 Xem bài làm
19 Hoàng Thị Linh Hương9 9 phút - 43 giây2019-07-07 13:38:49 1 Xem bài làm
20 Doraemon9 9 phút - 50 giây2019-06-01 13:32:41 1 Xem bài làm
21 Chú mèo đáng yêu9 10 phút - 14 giây2019-06-07 08:09:33 1 Xem bài làm
22 lữ đức lương9 14 phút - 43 giây2019-08-02 10:26:52 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Hoa9 15 phút - 7 giây2019-07-03 21:01:07 1 Xem bài làm
24 nguyen giang9 15 phút - 29 giây2019-06-28 11:11:54 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Tôn Kiên9 17 phút - 48 giây2019-08-05 17:17:50 1 Xem bài làm
26 Hương Trần9 21 phút - 51 giây2019-06-25 19:46:27 1 Xem bài làm
27 Phạm Song Linh9 24 phút - 57 giây2019-06-20 08:32:27 1 Xem bài làm
28 Đỗ Đức Duy8.5 6 phút - 38 giây2019-08-09 15:16:08 1 Xem bài làm
29 Vũ Huy Hoàng8.5 6 phút - 49 giây2019-07-17 11:17:39 1 Xem bài làm
30 nu hoang tu do8.5 7 phút - 43 giây2019-06-29 21:47:22 1 Xem bài làm
31 Đoàn Thế Đức8.5 9 phút - 0 giây2019-07-11 09:34:28 1 Xem bài làm
32 Kim Hà Thu8.5 10 phút - 30 giây2019-06-25 10:17:28 1 Xem bài làm
33 Ông Nội Bây8.5 12 phút - 52 giây2019-08-27 21:07:33 1 Xem bài làm
34 đỗ thị huyền trang8.5 13 phút - 38 giây2019-08-22 16:17:06 1 Xem bài làm
35 le khanh8 6 phút - 45 giây2019-07-05 08:36:39 1 Xem bài làm
36 quản đình tuyên8 7 phút - 38 giây2019-06-30 20:32:46 3 Xem bài làm
37 Peter Parker8 8 phút - 39 giây2019-07-08 16:36:51 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thu Trang8 9 phút - 33 giây2019-06-05 09:01:05 1 Xem bài làm
39 Ngô Thị Tuyến8 9 phút - 57 giây2019-06-05 17:03:45 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Mai Hương8 12 phút - 38 giây2019-06-17 16:58:26 1 Xem bài làm
41 Hoàng Vĩnh Tiến8 15 phút - 4 giây2019-07-13 20:54:27 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Trần Phương Mai8 16 phút - 8 giây2019-08-24 22:09:22 1 Xem bài làm
43 nguyễn thị thanh nhàn8 18 phút - 12 giây2019-08-04 13:25:24 1 Xem bài làm
44 ngoc huyen8 18 phút - 13 giây2019-07-04 08:53:49 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thế Đường8 23 phút - 23 giây2019-06-15 09:21:13 1 Xem bài làm
46 Lê Triệu Linh8 41 phút - 33 giây2019-06-23 15:25:09 1 Xem bài làm
47 Keọ Ngọt7.5 5 phút - 57 giây2019-08-14 16:20:39 1 Xem bài làm
48 Quilen1237.5 7 phút - 19 giây2019-08-06 17:21:03 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hữu Trường7.5 8 phút - 31 giây2019-06-02 08:13:12 1 Xem bài làm
50 kiều thảo ly7.5 9 phút - 5 giây2019-08-06 08:24:13 1 Xem bài làm