Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kĩ năng so sánh, thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, bảng đơn vị đo diện tích, thể tích, thời gian, tính diện tích xung quanh, thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật,...

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Minh
10 điểm
Ai Ai
10 điểm
lamhoanganh
10 điểm
Nguyễn Tuấn Hưng
10 điểm
Nguyễn Thị Hương Giang
10 điểm

Có 689 người đã làm bài