Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 444

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Ai Ai10 4 phút - 33 giây2019-08-23 17:02:23 1 Xem bài làm
2 lamhoanganh10 6 phút - 12 giây2019-09-11 20:24:18 1 Xem bài làm
3 peter canner10 6 phút - 54 giây2019-06-18 21:19:45 2 Xem bài làm
4 Mày Không Thoát Được Đâu Con Trai To Be Continue10 7 phút - 19 giây2019-09-20 20:16:02 1 Xem bài làm
5 tran phuong10 8 phút - 3 giây2019-08-18 08:18:46 1 Xem bài làm
6 Nguyen Tra Giang10 8 phút - 20 giây2019-06-29 09:16:30 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh10 8 phút - 22 giây2019-09-04 10:28:14 1 Xem bài làm
8 Bùi Nguyễn Minh Ngọc10 8 phút - 25 giây2019-07-28 08:07:26 6 Xem bài làm
9 Đoàn Thị Cẩm Vân10 9 phút - 31 giây2019-06-13 15:41:33 1 Xem bài làm
10 lê nhật huy10 9 phút - 33 giây2019-08-01 11:57:17 1 Xem bài làm
11 Lam NGUYEN10 9 phút - 44 giây2019-06-15 12:26:43 1 Xem bài làm
12 Trần phương10 10 phút - 6 giây2019-07-17 16:38:08 1 Xem bài làm
13 nguyễn thị tài10 10 phút - 11 giây2019-07-15 21:25:36 5 Xem bài làm
14 nguyen van quan10 10 phút - 56 giây2019-08-04 07:59:57 1 Xem bài làm
15 Trần Hữu Hoàng10 11 phút - 41 giây2019-07-19 07:57:32 1 Xem bài làm
16 Le Anh Kiet10 12 phút - 47 giây2019-06-29 11:19:39 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Cẩm Ly10 13 phút - 17 giây2019-08-23 20:38:21 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Phương Diệu10 13 phút - 42 giây2019-07-24 15:34:18 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thanh Tâm10 14 phút - 38 giây2019-06-13 11:06:00 1 Xem bài làm
20 Đỗ Phương Thảo10 15 phút - 13 giây2019-06-23 16:38:02 1 Xem bài làm
21 Phan Thi Lm Anh10 15 phút - 16 giây2019-08-26 13:48:47 1 Xem bài làm
22 nguyen thien nhan10 17 phút - 23 giây2019-06-21 14:12:13 1 Xem bài làm
23 Trânf Trí Nghĩa10 18 phút - 0 giây2019-08-05 15:41:09 3 Xem bài làm
24 kingo tuyduyen10 26 phút - 26 giây2019-06-28 17:43:13 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Văn Ong10 27 phút - 45 giây2019-10-25 21:15:39 1 Xem bài làm
26 lêminhquang9.5 8 phút - 16 giây2019-07-11 16:36:01 1 Xem bài làm
27 Chu Công Đức9.5 8 phút - 53 giây2019-06-20 15:54:53 1 Xem bài làm
28 Đinh Trí Dũng9.5 11 phút - 28 giây2019-08-01 12:52:17 1 Xem bài làm
29 Bùi Quốc Khánh9.5 12 phút - 4 giây2019-08-06 21:12:35 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Hữu Tâm9 4 phút - 58 giây2019-07-20 09:29:53 1 Xem bài làm
31 lamhoanganh9 5 phút - 38 giây2019-09-11 20:00:42 1 Xem bài làm
32 Lâm Hoàng Anh9 5 phút - 38 giây2019-09-11 20:38:49 1 Xem bài làm
33 truong phuong hoa9 5 phút - 39 giây2019-08-13 19:44:00 1 Xem bài làm
34 Mày Không Thoát Được Đâu Con Trai To Be Continue9 5 phút - 40 giây2019-09-22 15:36:30 1 Xem bài làm
35 lamhoanganh9 6 phút - 54 giây2019-09-11 20:16:07 1 Xem bài làm
36 Park Chue young9 7 phút - 7 giây2019-06-26 10:55:00 1 Xem bài làm
37 NGÔ MINH TRANG9 7 phút - 41 giây2019-06-19 20:25:50 1 Xem bài làm
38 Đặng Ngọc Anh9 8 phút - 14 giây2019-08-05 17:51:23 1 Xem bài làm
39 Lê Tuấn Sơn9 8 phút - 24 giây2019-06-10 16:05:23 1 Xem bài làm
40 bgmmhgmym9 8 phút - 45 giây2019-09-09 20:42:28 1 Xem bài làm
41 Đặng Thu Phương9 8 phút - 49 giây2019-07-07 11:02:29 1 Xem bài làm
42 Lương Mai Linh9 9 phút - 11 giây2020-01-15 16:50:45 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Tú Anh9 9 phút - 16 giây2019-07-25 20:38:58 1 Xem bài làm
44 Trần Đại Thành Danh9 9 phút - 34 giây2019-06-06 09:37:47 1 Xem bài làm
45 Trần Nguyễn Hạ Uyên9 10 phút - 8 giây2019-08-01 21:15:32 1 Xem bài làm
46 Phạm Khắc Phương Nam9 10 phút - 13 giây2019-06-01 09:04:37 1 Xem bài làm
47 MinhMít9 10 phút - 15 giây2019-11-14 19:22:19 1 Xem bài làm
48 Zz Quỳnh_Anh zZ9 10 phút - 16 giây2019-06-11 10:02:53 3 Xem bài làm
49 Vũ Thị Thuỳ9 10 phút - 34 giây2019-07-16 06:58:30 1 Xem bài làm
50 Phạm Lê Minh Hiếu9 10 phút - 37 giây2019-12-08 16:04:15 1 Xem bài làm