Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 379

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Ai Ai10 4 phút - 33 giây2019-08-23 17:02:23 1 Xem bài làm
2 lamhoanganh10 6 phút - 12 giây2019-09-11 20:24:18 1 Xem bài làm
3 peter canner10 6 phút - 54 giây2019-06-18 21:19:45 2 Xem bài làm
4 tran phuong10 8 phút - 3 giây2019-08-18 08:18:46 1 Xem bài làm
5 Nguyen Tra Giang10 8 phút - 20 giây2019-06-29 09:16:30 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh10 8 phút - 22 giây2019-09-04 10:28:14 1 Xem bài làm
7 Bùi Nguyễn Minh Ngọc10 8 phút - 25 giây2019-07-28 08:07:26 6 Xem bài làm
8 Đoàn Thị Cẩm Vân10 9 phút - 31 giây2019-06-13 15:41:33 1 Xem bài làm
9 lê nhật huy10 9 phút - 33 giây2019-08-01 11:57:17 1 Xem bài làm
10 Lam NGUYEN10 9 phút - 44 giây2019-06-15 12:26:43 1 Xem bài làm
11 Trần phương10 10 phút - 6 giây2019-07-17 16:38:08 1 Xem bài làm
12 nguyễn thị tài10 10 phút - 11 giây2019-07-15 21:25:36 5 Xem bài làm
13 nguyen van quan10 10 phút - 56 giây2019-08-04 07:59:57 1 Xem bài làm
14 Trần Hữu Hoàng10 11 phút - 41 giây2019-07-19 07:57:32 1 Xem bài làm
15 ha tuan anh10 11 phút - 46 giây2019-08-16 09:40:44 1 Xem bài làm
16 Le Anh Kiet10 12 phút - 47 giây2019-06-29 11:19:39 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Cẩm Ly10 13 phút - 17 giây2019-08-23 20:38:21 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Phương Diệu10 13 phút - 42 giây2019-07-24 15:34:18 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thanh Tâm10 14 phút - 38 giây2019-06-13 11:06:00 1 Xem bài làm
20 Đỗ Phương Thảo10 15 phút - 13 giây2019-06-23 16:38:02 1 Xem bài làm
21 Phan Thi Lm Anh10 15 phút - 16 giây2019-08-26 13:48:47 1 Xem bài làm
22 nguyen thien nhan10 17 phút - 23 giây2019-06-21 14:12:13 1 Xem bài làm
23 Trânf Trí Nghĩa10 18 phút - 0 giây2019-08-05 15:41:09 3 Xem bài làm
24 kingo tuyduyen10 26 phút - 26 giây2019-06-28 17:43:13 1 Xem bài làm
25 lêminhquang9.5 8 phút - 16 giây2019-07-11 16:36:01 1 Xem bài làm
26 Chu Công Đức9.5 8 phút - 53 giây2019-06-20 15:54:53 1 Xem bài làm
27 Đinh Trí Dũng9.5 11 phút - 28 giây2019-08-01 12:52:17 1 Xem bài làm
28 Bùi Quốc Khánh9.5 12 phút - 4 giây2019-08-06 21:12:35 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Hữu Tâm9 4 phút - 58 giây2019-07-20 09:29:53 1 Xem bài làm
30 lamhoanganh9 5 phút - 38 giây2019-09-11 20:00:42 1 Xem bài làm
31 Lâm Hoàng Anh9 5 phút - 38 giây2019-09-11 20:38:49 1 Xem bài làm
32 truong phuong hoa9 5 phút - 39 giây2019-08-13 19:44:00 1 Xem bài làm
33 lamhoanganh9 6 phút - 54 giây2019-09-11 20:16:07 1 Xem bài làm
34 Park Chue young9 7 phút - 7 giây2019-06-26 10:55:00 1 Xem bài làm
35 NGÔ MINH TRANG9 7 phút - 41 giây2019-06-19 20:25:50 1 Xem bài làm
36 Đặng Ngọc Anh9 8 phút - 14 giây2019-08-05 17:51:23 1 Xem bài làm
37 Lê Tuấn Sơn9 8 phút - 24 giây2019-06-10 16:05:23 1 Xem bài làm
38 bgmmhgmym9 8 phút - 45 giây2019-09-09 20:42:28 1 Xem bài làm
39 Đặng Thu Phương9 8 phút - 49 giây2019-07-07 11:02:29 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Tú Anh9 9 phút - 16 giây2019-07-25 20:38:58 1 Xem bài làm
41 Trần Đại Thành Danh9 9 phút - 34 giây2019-06-06 09:37:47 1 Xem bài làm
42 Trần Nguyễn Hạ Uyên9 10 phút - 8 giây2019-08-01 21:15:32 1 Xem bài làm
43 Phạm Khắc Phương Nam9 10 phút - 13 giây2019-06-01 09:04:37 1 Xem bài làm
44 Zz Quỳnh_Anh zZ9 10 phút - 16 giây2019-06-11 10:02:53 3 Xem bài làm
45 Vũ Thị Thuỳ9 10 phút - 34 giây2019-07-16 06:58:30 1 Xem bài làm
46 siverbullet9 11 phút - 12 giây2019-07-27 09:38:37 1 Xem bài làm
47 đoàn trung dũng9 11 phút - 15 giây2019-08-09 09:10:31 1 Xem bài làm
48 Tran huy9 11 phút - 17 giây2019-06-09 08:14:44 1 Xem bài làm
49 ღNguyễn Kim Thuღ☆》Conan《☆ღ9 11 phút - 20 giây2019-07-19 10:59:41 1 Xem bài làm
50 ĐÀO NHẬT MINH9 11 phút - 23 giây2019-06-24 22:28:02 1 Xem bài làm