Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra các kĩ năng về tính toán phân số, bảng đơn vị đo khối lượng, tỉ lệ bản đồ, diện tích hình bình hành, toán năng suất,...

00:00

Điểm cao:

Vũ Thanh Bình
10 điểm
Nguyễn Công Thành
10 điểm
Khong Vu Minh Chau
10 điểm
Nguyễn Trần Phát
10 điểm
Vũ Minh Đức
10 điểm

Có 527 người đã làm bài