Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 228

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Thanh Bình10 2 phút - 31 giây2019-08-19 21:19:44 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 43 giây2019-07-10 16:16:29 1 Xem bài làm
3 Khong Vu Minh Chau10 3 phút - 12 giây2019-07-16 09:42:40 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Trần Phát10 3 phút - 56 giây2019-06-08 09:48:29 1 Xem bài làm
5 Vũ Minh Đức10 3 phút - 58 giây2019-07-16 21:10:41 3 Xem bài làm
6 Trần Quốc Huy10 4 phút - 30 giây2019-07-16 15:46:53 1 Xem bài làm
7 ミ★babyĐÁngͥy�ͣ�ͫu★彡10 5 phút - 3 giây2019-06-08 14:38:51 1 Xem bài làm
8 Ánh10 5 phút - 4 giây2019-06-05 14:16:40 1 Xem bài làm
9 Đào Văn Thành10 5 phút - 37 giây2019-07-01 16:01:54 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Khánh Linh10 5 phút - 46 giây2019-08-06 14:13:32 1 Xem bài làm
11 Trần văn vinh10 5 phút - 47 giây2019-08-17 19:35:40 1 Xem bài làm
12 Lê Thị Phương An10 6 phút - 1 giây2019-09-05 12:35:51 1 Xem bài làm
13 Trần Hồng Trà My10 6 phút - 5 giây2019-06-27 15:05:21 1 Xem bài làm
14 nguyễn trà giang10 6 phút - 6 giây2019-08-20 20:25:14 1 Xem bài làm
15 fire dragon vn10 6 phút - 26 giây2019-06-06 21:13:21 1 Xem bài làm
16 nguyễn trà giang10 6 phút - 45 giây2019-08-21 19:40:22 1 Xem bài làm
17 Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)10 8 phút - 18 giây2019-08-27 20:59:08 1 Xem bài làm
18 phạm liêm10 8 phút - 21 giây2019-07-18 15:27:48 1 Xem bài làm
19 rồng nguyên tố băng10 8 phút - 27 giây2019-06-05 08:50:53 1 Xem bài làm
20 dongthivan10 8 phút - 31 giây2019-07-09 21:31:52 1 Xem bài làm
21 BLACKPINK10 8 phút - 56 giây2019-08-19 20:17:12 1 Xem bài làm
22 Nguyen Minh Thanh10 9 phút - 2 giây2019-07-28 20:57:42 1 Xem bài làm
23 Phạm Thị Thu Hằng10 9 phút - 11 giây2019-08-25 16:30:15 1 Xem bài làm
24 nguyen ngoc khanh10 9 phút - 27 giây2019-06-15 09:34:56 1 Xem bài làm
25 Nguyen Quang Dung10 10 phút - 31 giây2019-09-01 18:49:53 1 Xem bài làm
26 TRẦN NGỌC LAN10 10 phút - 52 giây2019-08-19 09:49:42 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Thanh Tùng10 10 phút - 56 giây2019-06-05 12:56:36 1 Xem bài làm
28 phùng hoàng nhân10 11 phút - 7 giây2019-08-18 21:59:03 1 Xem bài làm
29 nguyen le nhat minh10 11 phút - 35 giây2019-06-06 22:38:06 1 Xem bài làm
30 trần minh châu10 11 phút - 50 giây2019-07-01 09:38:11 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Quyên10 12 phút - 14 giây2019-07-12 13:52:29 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Mạnh Duy10 12 phút - 37 giây2019-07-02 20:16:08 1 Xem bài làm
33 Nguyễn thị cấp10 13 phút - 10 giây2019-06-01 17:00:08 1 Xem bài làm
34 Bùi Xuân Đạt10 14 phút - 54 giây2019-07-23 13:37:41 1 Xem bài làm
35 nguyen minh duc10 16 phút - 28 giây2019-08-07 14:10:07 1 Xem bài làm
36 dương quang long10 16 phút - 49 giây2019-06-29 10:10:53 1 Xem bài làm
37 Hoàng Minh Đức10 17 phút - 20 giây2019-07-24 16:38:45 1 Xem bài làm
38 Võ Trần Nguyên Khang10 21 phút - 48 giây2019-06-17 09:59:51 1 Xem bài làm
39 Phạm Thị Thanh Loan10 24 phút - 55 giây2019-07-14 15:55:36 1 Xem bài làm
40 Nguyên Trường Hải10 25 phút - 9 giây2019-07-09 16:48:20 1 Xem bài làm
41 Thái Nguyễn Bích Ngọc10 36 phút - 40 giây2019-06-13 10:22:09 6 Xem bài làm
42 Ngô Khánh Duy9.5 7 phút - 20 giây2019-06-27 14:15:24 1 Xem bài làm
43 kudo shinichi9.5 8 phút - 40 giây2019-08-07 08:00:31 1 Xem bài làm
44 Hồ Tùng Lâm9.5 9 phút - 56 giây2019-08-08 20:57:05 1 Xem bài làm
45 chu mai anh9.5 10 phút - 52 giây2019-08-29 20:59:26 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Ngọc Linh Nhi9.5 25 phút - 51 giây2019-08-03 10:33:55 1 Xem bài làm
47 Phạm Khắc Phương Nam9 2 phút - 36 giây2019-07-30 20:04:49 1 Xem bài làm
48 Cool_Nhạt9 3 phút - 35 giây2019-07-07 20:30:42 1 Xem bài làm
49 truong phuong hoa9 5 phút - 35 giây2019-08-13 19:30:18 1 Xem bài làm
50 Đặng Thu Phương9 5 phút - 37 giây2019-07-10 21:07:09 1 Xem bài làm