Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 527

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Thanh Bình10 2 phút - 31 giây2019-08-19 21:19:44 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Công Thành10 2 phút - 43 giây2019-07-10 16:16:29 1 Xem bài làm
3 Khong Vu Minh Chau10 3 phút - 12 giây2019-07-16 09:42:40 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Trần Phát10 3 phút - 56 giây2019-06-08 09:48:29 1 Xem bài làm
5 Vũ Minh Đức10 3 phút - 58 giây2019-07-16 21:10:41 3 Xem bài làm
6 Trần Quốc Huy10 4 phút - 30 giây2019-07-16 15:46:53 1 Xem bài làm
7 Phan Thế Lương ( Manchester City )10 4 phút - 33 giây2019-10-01 10:54:12 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Sỹ Hiệp10 4 phút - 48 giây2020-04-26 07:35:22 1 Xem bài làm
9 ๖²⁴ʱI❣ℒ❍Vξ❣Ɣ❍U༉10 5 phút - 3 giây2019-06-08 14:38:51 1 Xem bài làm
10 Ánh10 5 phút - 4 giây2019-06-05 14:16:40 1 Xem bài làm
11 Phạm Trí Minh10 5 phút - 21 giây2020-05-31 11:37:55 1 Xem bài làm
12 Phạm Thị Thùy Linh10 5 phút - 35 giây2020-04-11 08:53:29 1 Xem bài làm
13 Đào Văn Thành10 5 phút - 37 giây2019-07-01 16:01:54 1 Xem bài làm
14 Đào Vũ Minh Lâm10 5 phút - 41 giây2020-05-27 20:31:23 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Khánh Linh10 5 phút - 46 giây2019-08-06 14:13:32 1 Xem bài làm
16 Trần văn vinh10 5 phút - 47 giây2019-08-17 19:35:40 1 Xem bài làm
17 tran thanh hung10 5 phút - 51 giây2020-06-29 19:32:02 6 Xem bài làm
18 Lê Thị Phương An10 6 phút - 1 giây2019-09-05 12:35:51 1 Xem bài làm
19 Trần Hồng Trà My10 6 phút - 5 giây2019-06-27 15:05:21 1 Xem bài làm
20 nguyễn trà giang10 6 phút - 6 giây2019-08-20 20:25:14 1 Xem bài làm
21 Chu Thế Đạt10 6 phút - 15 giây2020-08-28 10:55:13 1 Xem bài làm
22 fire dragon vn10 6 phút - 26 giây2019-06-06 21:13:21 1 Xem bài làm
23 Vũ Anh Thùy10 6 phút - 27 giây2020-08-21 15:55:56 1 Xem bài làm
24 Đỗ Hương Giang10 6 phút - 38 giây2020-07-05 16:13:56 1 Xem bài làm
25 nguyễn trà giang10 6 phút - 45 giây2019-08-21 19:40:22 1 Xem bài làm
26 trinh thi binh10 7 phút - 6 giây2019-11-23 21:22:04 1 Xem bài làm
27 nguyễn minh đan10 7 phút - 42 giây2019-11-24 20:32:37 1 Xem bài làm
28 vo thi vinh diem10 7 phút - 45 giây2020-03-18 16:41:10 1 Xem bài làm
29 Bùi Duy Danh10 7 phút - 48 giây2020-04-28 21:21:37 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Huy Long10 8 phút - 11 giây2020-04-28 15:26:46 1 Xem bài làm
31 Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)10 8 phút - 18 giây2019-08-27 20:59:08 1 Xem bài làm
32 phạm liêm10 8 phút - 21 giây2019-07-18 15:27:48 1 Xem bài làm
33 rồng nguyên tố băng10 8 phút - 27 giây2019-06-05 08:50:53 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Nhật Bình10 8 phút - 28 giây2020-05-09 12:20:28 1 Xem bài làm
35 Ngô Tường Vy10 8 phút - 30 giây2020-08-25 09:02:35 2 Xem bài làm
36 dongthivan10 8 phút - 31 giây2019-07-09 21:31:52 1 Xem bài làm
37 doremon10 8 phút - 45 giây2019-11-11 11:15:10 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Trí Dũng10 9 phút - 1 giây2020-06-03 21:42:49 3 Xem bài làm
39 Nguyen Minh Thanh10 9 phút - 2 giây2019-07-28 20:57:42 1 Xem bài làm
40 Phạm Thị Thu Hằng10 9 phút - 11 giây2019-08-25 16:30:15 1 Xem bài làm
41 Phùng Duy Mạnh10 9 phút - 18 giây2020-04-01 13:47:10 1 Xem bài làm
42 nguyen ngoc khanh10 9 phút - 27 giây2019-06-15 09:34:56 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hà An10 9 phút - 50 giây2020-07-01 16:52:11 1 Xem bài làm
44 Nguyen Quang Dung10 10 phút - 31 giây2019-09-01 18:49:53 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Hồng Nhạn10 10 phút - 48 giây2020-05-31 10:36:47 1 Xem bài làm
46 TRẦN NGỌC LAN10 10 phút - 52 giây2019-08-19 09:49:42 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thanh Tùng10 10 phút - 56 giây2019-06-05 12:56:36 1 Xem bài làm
48 phùng hoàng nhân10 11 phút - 7 giây2019-08-18 21:59:03 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Đức Tuệ10 11 phút - 25 giây2020-04-13 16:19:32 1 Xem bài làm
50 VŨ THỊ HUỆ10 11 phút - 34 giây2020-06-06 16:53:30 1 Xem bài làm