Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kỹ năng đọc, viết, so sánh, thực hiện phép cộng trừ nhân chia số có năm chữ số, chuyển đổi các đơn vị đo độ dài, số La Mã, các bài toán rút về đơn vị,...

00:00

Điểm cao:

Me
10 điểm
Châu Anh
10 điểm
Vũ Thanh Bình
10 điểm
Trần Phạm Bảo Thy
10 điểm
Đỗ Thế Sơn
10 điểm

Có 393 người đã làm bài