Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 393

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Me10 3 phút - 6 giây2020-01-22 12:49:58 2 Xem bài làm
2 Châu Anh10 3 phút - 33 giây2019-07-30 15:59:53 1 Xem bài làm
3 Vũ Thanh Bình10 3 phút - 47 giây2019-08-18 21:30:57 1 Xem bài làm
4 Trần Phạm Bảo Thy10 4 phút - 21 giây2020-01-28 17:05:01 1 Xem bài làm
5 Đỗ Thế Sơn10 5 phút - 38 giây2019-09-04 20:59:36 1 Xem bài làm
6   10 5 phút - 39 giây2019-06-03 09:05:46 1 Xem bài làm
7 Đỗ Ích Minh Quang10 6 phút - 10 giây2019-12-30 21:21:54 1 Xem bài làm
8 Hoàng Nguyễn Minh Tâm10 6 phút - 59 giây2019-06-14 08:44:07 1 Xem bài làm
9 nguyễn anh thư10 8 phút - 24 giây2020-01-14 19:40:54 1 Xem bài làm
10 Hoàng Phúc Gia Bình10 9 phút - 11 giây2019-09-26 21:38:48 1 Xem bài làm
11 Nguyen Tran My Hoa10 9 phút - 15 giây2019-08-10 10:49:05 1 Xem bài làm
12 nguyễn phương mai10 10 phút - 37 giây2020-01-16 22:28:00 1 Xem bài làm
13 đào lê hồng anh10 11 phút - 33 giây2020-01-08 19:55:55 1 Xem bài làm
14 Vũ Phạm Quỳnh Anh10 24 phút - 21 giây2019-07-10 17:06:44 1 Xem bài làm
15 hữu phú10 25 phút - 14 giây2020-01-04 20:33:26 1 Xem bài làm
16 VINH NGUYEN10 31 phút - 38 giây2019-08-10 21:50:20 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thị Trang9.5 2 phút - 58 giây2019-06-20 21:35:41 1 Xem bài làm
18 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 3 phút - 30 giây2019-07-16 19:42:24 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Ánh9.5 3 phút - 38 giây2019-06-23 08:08:49 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Trần Phát9.5 4 phút - 0 giây2019-06-07 06:35:36 1 Xem bài làm
21 Trần Hồng Trà My9.5 4 phút - 2 giây2019-07-10 09:34:42 1 Xem bài làm
22 Lưu Quốc Việt9.5 4 phút - 30 giây2020-01-04 19:06:25 1 Xem bài làm
23 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 4 phút - 31 giây2019-07-16 15:11:30 1 Xem bài làm
24 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 4 phút - 38 giây2019-06-26 15:54:22 1 Xem bài làm
25 thang dai dam9.5 4 phút - 46 giây2020-01-11 09:48:40 1 Xem bài làm
26 huy9.5 4 phút - 52 giây2019-06-04 22:31:31 1 Xem bài làm
27 Đặng Phương Anh9.5 5 phút - 8 giây2019-12-02 20:26:40 1 Xem bài làm
28 Phạm Uyên Phương9.5 5 phút - 12 giây2019-07-10 17:39:03 1 Xem bài làm
29 Luận Dương9.5 5 phút - 33 giây2019-06-11 08:23:07 1 Xem bài làm
30 응 우옌 민 후엔9.5 5 phút - 44 giây2020-01-20 15:11:05 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thị Hải Anh9.5 6 phút - 23 giây2019-07-04 09:05:04 1 Xem bài làm
32 Vũ Tiến Anh9.5 7 phút - 23 giây2019-08-29 21:21:07 1 Xem bài làm
33 Hacker9.5 7 phút - 25 giây2019-07-13 09:05:28 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Phú Hợi9.5 8 phút - 28 giây2019-06-29 12:41:02 1 Xem bài làm
35 Demons9.5 8 phút - 32 giây2019-06-16 12:07:44 1 Xem bài làm
36 nguyen hung son9.5 8 phút - 51 giây2019-08-01 11:16:31 1 Xem bài làm
37 NGUYEN TRUNG KIEN9.5 9 phút - 26 giây2019-06-07 20:20:33 1 Xem bài làm
38 Lady_Vu9.5 9 phút - 55 giây2019-08-17 10:12:01 1 Xem bài làm
39 Phan Thị Thanh Bình9.5 10 phút - 51 giây2020-01-03 20:46:29 1 Xem bài làm
40 nguyễn minh đan9.5 11 phút - 47 giây2019-11-13 21:56:23 1 Xem bài làm
41 chi9.5 12 phút - 47 giây2019-07-26 09:53:35 1 Xem bài làm
42 hoanggiangqc9.5 13 phút - 32 giây2019-08-21 08:45:36 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Kim Ngân9.5 17 phút - 55 giây2019-10-23 18:51:27 1 Xem bài làm
44 Võ Trần Nguyên Khang9.5 23 phút - 28 giây2019-07-14 09:36:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Linh Nhi9.5 24 phút - 20 giây2019-06-09 18:12:28 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Hồng Nga9.5 25 phút - 0 giây2019-06-19 10:50:46 1 Xem bài làm
47 nguyễn quý công9.5 27 phút - 46 giây2019-08-04 20:16:03 1 Xem bài làm
48 trần thảo mai9.5 31 phút - 58 giây2019-07-04 16:41:46 1 Xem bài làm
49 đỗ gia bảo9.5 38 phút - 36 giây2019-08-08 16:58:59 1 Xem bài làm
50 hanh9.5 39 phút - 48 giây2019-08-09 09:19:34 1 Xem bài làm