Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 331

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Châu Anh10 3 phút - 33 giây2019-07-30 15:59:53 1 Xem bài làm
2 Vũ Thanh Bình10 3 phút - 47 giây2019-08-18 21:30:57 1 Xem bài làm
3 Đỗ Thế Sơn10 5 phút - 38 giây2019-09-04 20:59:36 1 Xem bài làm
4   10 5 phút - 39 giây2019-06-03 09:05:46 1 Xem bài làm
5 Hoàng Nguyễn Minh Tâm10 6 phút - 59 giây2019-06-14 08:44:07 1 Xem bài làm
6 Hoàng Phúc Gia Bình10 9 phút - 11 giây2019-09-26 21:38:48 1 Xem bài làm
7 Nguyen Tran My Hoa10 9 phút - 15 giây2019-08-10 10:49:05 1 Xem bài làm
8 Vũ Phạm Quỳnh Anh10 24 phút - 21 giây2019-07-10 17:06:44 1 Xem bài làm
9 VINH NGUYEN10 31 phút - 38 giây2019-08-10 21:50:20 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Thị Trang9.5 2 phút - 58 giây2019-06-20 21:35:41 1 Xem bài làm
11 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 3 phút - 30 giây2019-07-16 19:42:24 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Ánh9.5 3 phút - 38 giây2019-06-23 08:08:49 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Trần Phát9.5 4 phút - 0 giây2019-06-07 06:35:36 1 Xem bài làm
14 Trần Hồng Trà My9.5 4 phút - 2 giây2019-07-10 09:34:42 1 Xem bài làm
15 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 4 phút - 31 giây2019-07-16 15:11:30 1 Xem bài làm
16 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 4 phút - 38 giây2019-06-26 15:54:22 1 Xem bài làm
17 huy9.5 4 phút - 52 giây2019-06-04 22:31:31 1 Xem bài làm
18 Đặng Phương Anh9.5 5 phút - 8 giây2019-12-02 20:26:40 1 Xem bài làm
19 Phạm Uyên Phương9.5 5 phút - 12 giây2019-07-10 17:39:03 1 Xem bài làm
20 Luận Dương9.5 5 phút - 33 giây2019-06-11 08:23:07 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Hải Anh9.5 6 phút - 23 giây2019-07-04 09:05:04 1 Xem bài làm
22 Vũ Tiến Anh9.5 7 phút - 23 giây2019-08-29 21:21:07 1 Xem bài làm
23 Hacker9.5 7 phút - 25 giây2019-07-13 09:05:28 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Phú Hợi9.5 8 phút - 28 giây2019-06-29 12:41:02 1 Xem bài làm
25 Demons9.5 8 phút - 32 giây2019-06-16 12:07:44 1 Xem bài làm
26 nguyen hung son9.5 8 phút - 51 giây2019-08-01 11:16:31 1 Xem bài làm
27 NGUYEN TRUNG KIEN9.5 9 phút - 26 giây2019-06-07 20:20:33 1 Xem bài làm
28 Lady_Vu9.5 9 phút - 55 giây2019-08-17 10:12:01 1 Xem bài làm
29 nguyễn minh đan9.5 11 phút - 47 giây2019-11-13 21:56:23 1 Xem bài làm
30 chi9.5 12 phút - 47 giây2019-07-26 09:53:35 1 Xem bài làm
31 hoanggiangqc9.5 13 phút - 32 giây2019-08-21 08:45:36 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Kim Ngân9.5 17 phút - 55 giây2019-10-23 18:51:27 1 Xem bài làm
33 Võ Trần Nguyên Khang9.5 23 phút - 28 giây2019-07-14 09:36:27 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Ngọc Linh Nhi9.5 24 phút - 20 giây2019-06-09 18:12:28 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Hồng Nga9.5 25 phút - 0 giây2019-06-19 10:50:46 1 Xem bài làm
36 nguyễn quý công9.5 27 phút - 46 giây2019-08-04 20:16:03 1 Xem bài làm
37 trần thảo mai9.5 31 phút - 58 giây2019-07-04 16:41:46 1 Xem bài làm
38 đỗ gia bảo9.5 38 phút - 36 giây2019-08-08 16:58:59 1 Xem bài làm
39 hanh9.5 39 phút - 48 giây2019-08-09 09:19:34 1 Xem bài làm
40 Lê Tuấn Sơn9 5 phút - 25 giây2019-06-10 14:09:23 1 Xem bài làm
41 Vũ Minh Đức9 6 phút - 10 giây2019-07-17 13:17:34 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Viết Huy Hoàng9 6 phút - 40 giây2019-06-14 08:10:56 1 Xem bài làm
43 yuuki asuna9 6 phút - 59 giây2019-06-05 16:44:46 1 Xem bài làm
44 Đặng Bá Đông9 7 phút - 36 giây2019-06-18 10:17:51 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tôn Kiên9 7 phút - 37 giây2019-08-06 09:04:06 1 Xem bài làm
46 Trần Tiểu Yến9 8 phút - 6 giây2019-08-09 10:48:23 1 Xem bài làm
47 Hoàng Thị Linh9 8 phút - 18 giây2019-08-04 09:23:27 1 Xem bài làm
48 nguyễn hà9 8 phút - 39 giây2019-06-03 07:32:46 1 Xem bài làm
49 pham thi huyen9 9 phút - 7 giây2019-09-08 19:10:42 1 Xem bài làm
50 Phạm Hữu Đức9 9 phút - 23 giây2019-08-21 19:20:08 1 Xem bài làm