Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5500

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Khánh Châu10 2 phút - 33 giây2020-04-21 07:17:48 3 Xem bài làm
2 ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡10 2 phút - 54 giây2020-03-09 10:03:46 1 Xem bài làm
3 Me10 3 phút - 6 giây2020-01-22 12:49:58 2 Xem bài làm
4 a_hi_ha10 3 phút - 21 giây2020-03-30 16:48:25 1 Xem bài làm
5 Đ𝒂𝒏 𝑫𝒊ệ𝒑10 3 phút - 33 giây2019-07-30 15:59:53 1 Xem bài làm
6 Sana10 3 phút - 39 giây2020-05-20 22:13:50 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Mai Quế Trâm10 3 phút - 41 giây2020-04-07 20:00:02 2 Xem bài làm
8 Vũ Đức Kiên10 3 phút - 46 giây2020-04-14 18:21:15 8 Xem bài làm
9 Vũ Thanh Bình10 3 phút - 47 giây2019-08-18 21:30:57 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Đức Nam Anh10 4 phút - 15 giây2020-03-16 20:17:17 2 Xem bài làm
11 VU MINH DUC10 4 phút - 19 giây2020-03-24 15:14:46 1 Xem bài làm
12 Trần Phạm Bảo Thy10 4 phút - 21 giây2020-01-28 17:05:01 1 Xem bài làm
13 Trần Ngọc Phúc An10 4 phút - 44 giây2020-08-07 16:26:03 1 Xem bài làm
14 Trần Đức Minh Quân10 4 phút - 57 giây2020-08-28 20:01:07 1 Xem bài làm
15 Fudo10 4 phút - 57 giây2020-07-05 10:16:35 2 Xem bài làm
16 Lê thanh trí10 5 phút - 1 giây2020-02-23 17:53:10 1 Xem bài làm
17 Trịnh Anh Minh10 5 phút - 2 giây2020-04-10 14:08:05 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Khánh Hoàng10 5 phút - 11 giây2020-06-13 10:02:17 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Việt Hùng10 5 phút - 12 giây2020-05-24 15:22:39 1 Xem bài làm
20 Phan Thị Thảo10 5 phút - 14 giây2020-07-27 16:15:35 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Tài Anh10 5 phút - 22 giây2020-07-16 20:08:07 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thu Thảo10 5 phút - 26 giây2020-04-18 20:52:35 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Khắc Minh Đạt10 5 phút - 31 giây2020-04-05 17:09:45 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Đông Phong10 5 phút - 37 giây2020-04-29 13:41:12 1 Xem bài làm
25 Đỗ Thế Sơn10 5 phút - 38 giây2019-09-04 20:59:36 1 Xem bài làm
26   10 5 phút - 39 giây2019-06-03 09:05:46 1 Xem bài làm
27 Tống Minh Nghĩa10 5 phút - 40 giây2020-02-05 10:27:56 1 Xem bài làm
28 Trương Hoàng Gia Bảo10 5 phút - 45 giây2020-05-09 19:33:36 1 Xem bài làm
29 ngô xuân tùng10 5 phút - 53 giây2020-05-04 15:38:05 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Phan Gia Khiêm10 5 phút - 54 giây2020-07-10 09:30:51 6 Xem bài làm
31 Nguyễn Đức Anh10 5 phút - 59 giây2020-06-04 20:32:47 1 Xem bài làm
32 Đỗ Ích Minh Quang10 6 phút - 10 giây2019-12-30 21:21:54 1 Xem bài làm
33 Phan Thị Hương Giang10 6 phút - 14 giây2020-04-07 16:48:00 1 Xem bài làm
34 Phùng Minh Việt10 6 phút - 18 giây2020-04-25 15:20:57 1 Xem bài làm
35 Trần Bảo Trân10 6 phút - 22 giây2020-08-20 21:53:36 1 Xem bài làm
36 Trịnh thảo10 6 phút - 29 giây2020-02-20 12:22:24 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Ngọc Minh10 6 phút - 29 giây2020-04-04 22:41:33 1 Xem bài làm
38 nguyễn hải minh10 6 phút - 33 giây2020-03-28 14:40:53 1 Xem bài làm
39 Đoàn Quang Minh10 6 phút - 35 giây2020-05-22 19:20:30 1 Xem bài làm
40 Lê Thành Nguyên10 6 phút - 39 giây2020-04-11 19:19:25 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Văn Nam10 6 phút - 42 giây2020-04-21 22:10:15 3 Xem bài làm
42 Nguyen Dong Phong10 6 phút - 43 giây2020-03-29 20:43:41 1 Xem bài làm
43 Phạm Duy Vũ10 6 phút - 51 giây2020-04-26 13:17:58 1 Xem bài làm
44 Hoàng Nguyễn Minh Tâm10 6 phút - 59 giây2019-06-14 08:44:07 1 Xem bài làm
45 VỎ THỊ TRÀ GIANG10 7 phút - 6 giây2020-07-01 15:50:11 1 Xem bài làm
46 LE MINH DUNG10 7 phút - 7 giây2020-04-07 15:40:12 1 Xem bài làm
47 Hoàng Trung Hải10 7 phút - 14 giây2020-04-24 10:56:49 1 Xem bài làm
48 nguyễn thu trang10 7 phút - 19 giây2020-03-07 17:56:25 1 Xem bài làm
49 Lê thanh trí10 7 phút - 24 giây2020-02-15 12:01:26 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Tài10 7 phút - 30 giây2020-06-28 10:34:03 1 Xem bài làm