Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 265

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Châu Anh10 3 phút - 33 giây2019-07-30 15:59:53 1 Xem bài làm
2 Vũ Thanh Bình10 3 phút - 47 giây2019-08-18 21:30:57 1 Xem bài làm
3 Đỗ Thế Sơn10 5 phút - 38 giây2019-09-04 20:59:36 1 Xem bài làm
4 ღღ๖ۣۜ Khánh ๖ۣۜ Thùy⁀♥♥(YONKO)10 5 phút - 39 giây2019-06-03 09:05:46 1 Xem bài làm
5 Hoàng Nguyễn Minh Tâm10 6 phút - 59 giây2019-06-14 08:44:07 1 Xem bài làm
6 Nguyen Tran My Hoa10 9 phút - 15 giây2019-08-10 10:49:05 1 Xem bài làm
7 Vũ Phạm Quỳnh Anh10 24 phút - 21 giây2019-07-10 17:06:44 1 Xem bài làm
8 VINH NGUYEN10 31 phút - 38 giây2019-08-10 21:50:20 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Trang9.5 2 phút - 58 giây2019-06-20 21:35:41 1 Xem bài làm
10 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 3 phút - 30 giây2019-07-16 19:42:24 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Ánh9.5 3 phút - 38 giây2019-06-23 08:08:49 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Trần Phát9.5 4 phút - 0 giây2019-06-07 06:35:36 1 Xem bài làm
13 Trần Hồng Trà My9.5 4 phút - 2 giây2019-07-10 09:34:42 1 Xem bài làm
14 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 4 phút - 31 giây2019-07-16 15:11:30 1 Xem bài làm
15 Đỗ Huỳnh Trường Phi9.5 4 phút - 38 giây2019-06-26 15:54:22 1 Xem bài làm
16 Trần Đức Quang9.5 4 phút - 44 giây2019-08-25 20:25:23 1 Xem bài làm
17 huy9.5 4 phút - 52 giây2019-06-04 22:31:31 1 Xem bài làm
18 Phạm Uyên Phương9.5 5 phút - 12 giây2019-07-10 17:39:03 1 Xem bài làm
19 Luận Dương9.5 5 phút - 33 giây2019-06-11 08:23:07 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Hải Anh9.5 6 phút - 23 giây2019-07-04 09:05:04 1 Xem bài làm
21 Vũ Tiến Anh9.5 7 phút - 23 giây2019-08-29 21:21:07 1 Xem bài làm
22 Hacker9.5 7 phút - 25 giây2019-07-13 09:05:28 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Phú Hợi9.5 8 phút - 28 giây2019-06-29 12:41:02 1 Xem bài làm
24 Demons9.5 8 phút - 32 giây2019-06-16 12:07:44 1 Xem bài làm
25 nguyen hung son9.5 8 phút - 51 giây2019-08-01 11:16:31 1 Xem bài làm
26 NGUYEN TRUNG KIEN9.5 9 phút - 26 giây2019-06-07 20:20:33 1 Xem bài làm
27 Lady_Vu9.5 9 phút - 55 giây2019-08-17 10:12:01 1 Xem bài làm
28 chi9.5 12 phút - 47 giây2019-07-26 09:53:35 1 Xem bài làm
29 hoanggiangqc9.5 13 phút - 32 giây2019-08-21 08:45:36 1 Xem bài làm
30 Võ Trần Nguyên Khang9.5 23 phút - 28 giây2019-07-14 09:36:27 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Ngọc Linh Nhi9.5 24 phút - 20 giây2019-06-09 18:12:28 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Hồng Nga9.5 25 phút - 0 giây2019-06-19 10:50:46 1 Xem bài làm
33 nguyễn quý công9.5 27 phút - 46 giây2019-08-04 20:16:03 1 Xem bài làm
34 trần thảo mai9.5 31 phút - 58 giây2019-07-04 16:41:46 1 Xem bài làm
35 đỗ gia bảo9.5 38 phút - 36 giây2019-08-08 16:58:59 1 Xem bài làm
36 hanh9.5 39 phút - 48 giây2019-08-09 09:19:34 1 Xem bài làm
37 Lê Tuấn Sơn9 5 phút - 25 giây2019-06-10 14:09:23 1 Xem bài làm
38 Vũ Minh Đức9 6 phút - 10 giây2019-07-17 13:17:34 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Viết Huy Hoàng9 6 phút - 40 giây2019-06-14 08:10:56 1 Xem bài làm
40 yuuki asuna9 6 phút - 59 giây2019-06-05 16:44:46 1 Xem bài làm
41 Đặng Bá Đông9 7 phút - 36 giây2019-06-18 10:17:51 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Tôn Kiên9 7 phút - 37 giây2019-08-06 09:04:06 1 Xem bài làm
43 Trần Tiểu Yến9 8 phút - 6 giây2019-08-09 10:48:23 1 Xem bài làm
44 Hoàng Thị Linh9 8 phút - 18 giây2019-08-04 09:23:27 1 Xem bài làm
45 nguyễn hà9 8 phút - 39 giây2019-06-03 07:32:46 1 Xem bài làm
46 pham thi huyen9 9 phút - 7 giây2019-09-08 19:10:42 1 Xem bài làm
47 Phạm Hữu Đức9 9 phút - 23 giây2019-08-21 19:20:08 1 Xem bài làm
48 dương minh đoan9 9 phút - 30 giây2019-06-01 14:56:18 1 Xem bài làm
49 TRẦN NGỌC LAN9 9 phút - 52 giây2019-08-22 09:01:01 1 Xem bài làm
50 Nguyen Ham An9 9 phút - 58 giây2019-07-31 15:52:35 1 Xem bài làm