Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5

Kiểm tra kĩ năng đọc, viết, so sánh số có ba chữ số. Thực hiện phép cộng trừ số có ba chữ số. Thực hiện phép nhân chia, làm các bài toán có lời văn, đếm số hình tam giác, tứ giác.

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thị Trang
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Thanh Hải
10 điểm
TTMD.TCYME❤❤
10 điểm
Vũ Thanh Bình
10 điểm

Có 555 người đã làm bài