Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 555

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Trang10 2 phút - 42 giây2019-06-20 16:27:35 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 2 phút - 53 giây2019-06-18 21:23:29 1 Xem bài làm
3 Đỗ Thanh Hải10 3 phút - 41 giây2019-11-06 18:58:32 1 Xem bài làm
4 TTMD.TCYME❤❤10 3 phút - 48 giây2019-07-13 19:38:21 1 Xem bài làm
5 Vũ Thanh Bình10 4 phút - 4 giây2019-08-19 21:12:33 2 Xem bài làm
6 Trần Quốc Dũng10 4 phút - 6 giây2019-07-20 14:43:22 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Duy Khoa10 4 phút - 13 giây2020-01-10 21:03:21 1 Xem bài làm
8 lê đức anh10 5 phút - 4 giây2019-09-29 16:27:18 1 Xem bài làm
9 Trần Hồng Trà My10 5 phút - 14 giây2019-07-05 18:43:31 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Phan Trâm Anh10 5 phút - 14 giây2019-08-04 10:37:44 1 Xem bài làm
11 Vũ Minh Đức10 5 phút - 23 giây2019-07-21 21:52:50 1 Xem bài làm
12 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 26 giây2019-06-10 14:02:40 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Khắc Đạt10 5 phút - 34 giây2019-08-29 14:37:16 1 Xem bài làm
14 Trần Tiến Đạt10 5 phút - 35 giây2019-05-30 13:57:30 1 Xem bài làm
15 Trịnh Quang Trường10 5 phút - 35 giây2019-10-25 22:03:00 1 Xem bài làm
16 Mã Quang Minh10 5 phút - 45 giây2019-11-28 23:31:07 1 Xem bài làm
17 ♥ℒℴѵe♥10 5 phút - 50 giây2019-07-08 13:32:18 1 Xem bài làm
18 vũ minh anh10 5 phút - 50 giây2019-10-12 21:30:39 1 Xem bài làm
19 Demons10 5 phút - 57 giây2019-06-16 18:16:49 1 Xem bài làm
20 Đỗ Ngọc10 6 phút - 51 giây2019-06-30 16:26:00 1 Xem bài làm
21 nguyen thi thu10 7 phút - 4 giây2019-07-01 13:48:59 1 Xem bài làm
22 nguyễn thị ngọc mai10 7 phút - 6 giây2019-08-17 19:44:00 1 Xem bài làm
23 Lương Thảo My10 7 phút - 16 giây2019-08-23 21:00:22 1 Xem bài làm
24 nguyễn mạnh kiên10 7 phút - 29 giây2019-08-26 20:14:10 1 Xem bài làm
25 cu duc an10 7 phút - 32 giây2019-06-03 21:50:20 1 Xem bài làm
26 trần anh thư10 7 phút - 36 giây2019-10-04 21:43:20 1 Xem bài làm
27 quỳnh chi10 7 phút - 42 giây2019-05-30 08:31:36 1 Xem bài làm
28 Phạm Thị Như Quỳnh10 7 phút - 49 giây2019-11-13 08:50:53 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Thanh An10 7 phút - 50 giây2019-08-11 21:36:32 1 Xem bài làm
30 cheri10 7 phút - 58 giây2019-07-30 19:22:44 1 Xem bài làm
31 Bảo Ngọc ( I ❤U)10 8 phút - 9 giây2019-08-25 09:08:00 1 Xem bài làm
32 Princess10 8 phút - 9 giây2019-11-26 19:22:27 1 Xem bài làm
33 Me10 8 phút - 13 giây2019-11-20 15:35:48 2 Xem bài làm
34 Nguyễn Công Phượng10 8 phút - 17 giây2019-07-25 15:48:42 1 Xem bài làm
35 đức anh10 8 phút - 26 giây2019-07-06 15:38:13 1 Xem bài làm
36 daothithuynga10 9 phút - 21 giây2019-10-20 06:39:24 1 Xem bài làm
37 lương thanh thảo10 9 phút - 52 giây2019-12-15 20:29:47 1 Xem bài làm
38 anh amn akkl jbah10 10 phút - 2 giây2019-09-02 20:51:32 1 Xem bài làm
39 Love vkook10 10 phút - 27 giây2019-12-07 07:57:04 1 Xem bài làm
40 Bào Ngư10 10 phút - 30 giây2019-06-18 07:58:46 1 Xem bài làm
41 nguyenxuantramy10 10 phút - 40 giây2019-07-06 11:16:54 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Như Ngọc10 10 phút - 47 giây2019-12-01 12:52:12 1 Xem bài làm
43 Trương Đức Long10 10 phút - 58 giây2019-07-24 15:33:08 2 Xem bài làm
44 hoanggiangqc10 11 phút - 1 giây2019-08-21 08:31:44 1 Xem bài làm
45 dothevinh10 11 phút - 48 giây2019-06-19 08:55:52 1 Xem bài làm
46 My Nguyễn10 12 phút - 4 giây2019-08-11 21:29:20 1 Xem bài làm
47 Hồ Xuân Hoàng Bách10 12 phút - 15 giây2019-09-22 16:53:16 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Mai Hương10 12 phút - 17 giây2019-06-06 16:14:11 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Khôi Nguyên10 12 phút - 28 giây2019-07-25 19:36:46 1 Xem bài làm
50 Tô thành công10 12 phút - 30 giây2019-05-28 18:05:31 1 Xem bài làm