Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 412

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Trang10 2 phút - 42 giây2019-06-20 16:27:35 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 2 phút - 53 giây2019-06-18 21:23:29 1 Xem bài làm
3 🔯TGV.Qủy🔻10 3 phút - 48 giây2019-07-13 19:38:21 1 Xem bài làm
4 Vũ Thanh Bình10 4 phút - 4 giây2019-08-19 21:12:33 2 Xem bài làm
5 Trần Quốc Dũng10 4 phút - 6 giây2019-07-20 14:43:22 1 Xem bài làm
6 Trần Hồng Trà My10 5 phút - 14 giây2019-07-05 18:43:31 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Phan Trâm Anh10 5 phút - 14 giây2019-08-04 10:37:44 1 Xem bài làm
8 Vũ Minh Đức10 5 phút - 23 giây2019-07-21 21:52:50 1 Xem bài làm
9 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 26 giây2019-06-10 14:02:40 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Khắc Đạt10 5 phút - 34 giây2019-08-29 14:37:16 1 Xem bài làm
11 Trần Tiến Đạt10 5 phút - 35 giây2019-05-30 13:57:30 1 Xem bài làm
12 ♥ℒℴѵe♥10 5 phút - 50 giây2019-07-08 13:32:18 1 Xem bài làm
13 Demons10 5 phút - 57 giây2019-06-16 18:16:49 1 Xem bài làm
14 Đỗ Ngọc10 6 phút - 51 giây2019-06-30 16:26:00 1 Xem bài làm
15 nguyen thi thu10 7 phút - 4 giây2019-07-01 13:48:59 1 Xem bài làm
16 nguyễn thị ngọc mai10 7 phút - 6 giây2019-08-17 19:44:00 1 Xem bài làm
17 Lương Thảo My10 7 phút - 16 giây2019-08-23 21:00:22 1 Xem bài làm
18 nguyễn mạnh kiên10 7 phút - 29 giây2019-08-26 20:14:10 1 Xem bài làm
19 cu duc an10 7 phút - 32 giây2019-06-03 21:50:20 1 Xem bài làm
20 quỳnh chi10 7 phút - 42 giây2019-05-30 08:31:36 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Thanh An10 7 phút - 50 giây2019-08-11 21:36:32 1 Xem bài làm
22 cheri10 7 phút - 58 giây2019-07-30 19:22:44 1 Xem bài làm
23 Nguyyễn Phúc Bảo Ngọc10 8 phút - 9 giây2019-08-25 09:08:00 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Công Phượng10 8 phút - 17 giây2019-07-25 15:48:42 1 Xem bài làm
25 đức anh10 8 phút - 26 giây2019-07-06 15:38:13 1 Xem bài làm
26 anh amn akkl jbah10 10 phút - 2 giây2019-09-02 20:51:32 1 Xem bài làm
27 Bào Ngư10 10 phút - 30 giây2019-06-18 07:58:46 1 Xem bài làm
28 nguyenxuantramy10 10 phút - 40 giây2019-07-06 11:16:54 1 Xem bài làm
29 Trương Đức Long10 10 phút - 58 giây2019-07-24 15:33:08 2 Xem bài làm
30 hoanggiangqc10 11 phút - 1 giây2019-08-21 08:31:44 1 Xem bài làm
31 dothevinh10 11 phút - 48 giây2019-06-19 08:55:52 1 Xem bài làm
32 My Nguyễn10 12 phút - 4 giây2019-08-11 21:29:20 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Mai Hương10 12 phút - 17 giây2019-06-06 16:14:11 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Khôi Nguyên10 12 phút - 28 giây2019-07-25 19:36:46 1 Xem bài làm
35 Tô thành công10 12 phút - 30 giây2019-05-28 18:05:31 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Diệu Ngân10 14 phút - 24 giây2019-07-29 20:53:14 1 Xem bài làm
37 Võ Hiền Hoàng10 14 phút - 42 giây2019-09-06 22:10:48 5 Xem bài làm
38 nguyễn ngọc duy10 15 phút - 2 giây2019-07-27 16:16:51 1 Xem bài làm
39 nguyễn Minh Dũng10 20 phút - 38 giây2019-07-21 20:37:09 2 Xem bài làm
40 Ziiz k310 30 phút - 10 giây2019-08-09 09:45:51 1 Xem bài làm
41 nguyen tra my10 30 phút - 22 giây2019-07-15 09:48:51 1 Xem bài làm
42 Trần Quốc Huy9.8 5 phút - 13 giây2019-07-20 14:53:38 1 Xem bài làm
43 Nhok Tì9.8 5 phút - 35 giây2019-07-06 11:18:38 1 Xem bài làm
44 Trần Ngọc Tùng9.8 5 phút - 36 giây2019-05-24 19:57:14 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Bách Tâm Đan9.8 6 phút - 23 giây2019-07-16 21:05:00 1 Xem bài làm
46 ngô boitran9.8 8 phút - 29 giây2019-08-14 09:21:51 1 Xem bài làm
47 THÁI THỊ KIM CHI9.8 8 phút - 36 giây2019-07-24 17:23:21 1 Xem bài làm
48 BTS9.8 9 phút - 57 giây2019-05-27 08:44:53 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Phùng Quang Hào9.8 13 phút - 17 giây2019-07-26 11:39:50 1 Xem bài làm
50 Hien Vu9.8 16 phút - 22 giây2019-06-03 20:57:26 1 Xem bài làm