Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 524

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Trang10 2 phút - 42 giây2019-06-20 16:27:35 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 2 phút - 53 giây2019-06-18 21:23:29 1 Xem bài làm
3 Đỗ Thanh Hải10 3 phút - 41 giây2019-11-06 18:58:32 1 Xem bài làm
4 TTMD.TCYME❤❤10 3 phút - 48 giây2019-07-13 19:38:21 1 Xem bài làm
5 Vũ Thanh Bình10 4 phút - 4 giây2019-08-19 21:12:33 2 Xem bài làm
6 Trần Quốc Dũng10 4 phút - 6 giây2019-07-20 14:43:22 1 Xem bài làm
7 lê đức anh10 5 phút - 4 giây2019-09-29 16:27:18 1 Xem bài làm
8 Trần Hồng Trà My10 5 phút - 14 giây2019-07-05 18:43:31 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Phan Trâm Anh10 5 phút - 14 giây2019-08-04 10:37:44 1 Xem bài làm
10 Vũ Minh Đức10 5 phút - 23 giây2019-07-21 21:52:50 1 Xem bài làm
11 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 26 giây2019-06-10 14:02:40 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Khắc Đạt10 5 phút - 34 giây2019-08-29 14:37:16 1 Xem bài làm
13 Trịnh Quang Trường10 5 phút - 35 giây2019-10-25 22:03:00 1 Xem bài làm
14 Trần Tiến Đạt10 5 phút - 35 giây2019-05-30 13:57:30 1 Xem bài làm
15 Mã Quang Minh10 5 phút - 45 giây2019-11-28 23:31:07 1 Xem bài làm
16 ♥ℒℴѵe♥10 5 phút - 50 giây2019-07-08 13:32:18 1 Xem bài làm
17 vũ minh anh10 5 phút - 50 giây2019-10-12 21:30:39 1 Xem bài làm
18 Demons10 5 phút - 57 giây2019-06-16 18:16:49 1 Xem bài làm
19 Đỗ Ngọc10 6 phút - 51 giây2019-06-30 16:26:00 1 Xem bài làm
20 nguyen thi thu10 7 phút - 4 giây2019-07-01 13:48:59 1 Xem bài làm
21 nguyễn thị ngọc mai10 7 phút - 6 giây2019-08-17 19:44:00 1 Xem bài làm
22 Lương Thảo My10 7 phút - 16 giây2019-08-23 21:00:22 1 Xem bài làm
23 nguyễn mạnh kiên10 7 phút - 29 giây2019-08-26 20:14:10 1 Xem bài làm
24 cu duc an10 7 phút - 32 giây2019-06-03 21:50:20 1 Xem bài làm
25 trần anh thư10 7 phút - 36 giây2019-10-04 21:43:20 1 Xem bài làm
26 quỳnh chi10 7 phút - 42 giây2019-05-30 08:31:36 1 Xem bài làm
27 Phạm Thị Như Quỳnh10 7 phút - 49 giây2019-11-13 08:50:53 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Thanh An10 7 phút - 50 giây2019-08-11 21:36:32 1 Xem bài làm
29 cheri10 7 phút - 58 giây2019-07-30 19:22:44 1 Xem bài làm
30 Bảo Ngọc ( I ❤U)10 8 phút - 9 giây2019-08-25 09:08:00 1 Xem bài làm
31 Princess10 8 phút - 9 giây2019-11-26 19:22:27 1 Xem bài làm
32 Me10 8 phút - 13 giây2019-11-20 15:35:48 2 Xem bài làm
33 Nguyễn Công Phượng10 8 phút - 17 giây2019-07-25 15:48:42 1 Xem bài làm
34 đức anh10 8 phút - 26 giây2019-07-06 15:38:13 1 Xem bài làm
35 daothithuynga10 9 phút - 21 giây2019-10-20 06:39:24 1 Xem bài làm
36 anh amn akkl jbah10 10 phút - 2 giây2019-09-02 20:51:32 1 Xem bài làm
37 Love vkook10 10 phút - 27 giây2019-12-07 07:57:04 1 Xem bài làm
38 Bào Ngư10 10 phút - 30 giây2019-06-18 07:58:46 1 Xem bài làm
39 nguyenxuantramy10 10 phút - 40 giây2019-07-06 11:16:54 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Như Ngọc10 10 phút - 47 giây2019-12-01 12:52:12 1 Xem bài làm
41 Trương Đức Long10 10 phút - 58 giây2019-07-24 15:33:08 2 Xem bài làm
42 hoanggiangqc10 11 phút - 1 giây2019-08-21 08:31:44 1 Xem bài làm
43 dothevinh10 11 phút - 48 giây2019-06-19 08:55:52 1 Xem bài làm
44 My Nguyễn10 12 phút - 4 giây2019-08-11 21:29:20 1 Xem bài làm
45 Hồ Xuân Hoàng Bách10 12 phút - 15 giây2019-09-22 16:53:16 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thị Mai Hương10 12 phút - 17 giây2019-06-06 16:14:11 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Khôi Nguyên10 12 phút - 28 giây2019-07-25 19:36:46 1 Xem bài làm
48 Tô thành công10 12 phút - 30 giây2019-05-28 18:05:31 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Diệu Ngân10 14 phút - 24 giây2019-07-29 20:53:14 1 Xem bài làm
50 Võ Hiền Hoàng10 14 phút - 42 giây2019-09-06 22:10:48 5 Xem bài làm