Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1135

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Trang10 2 phút - 42 giây2019-06-20 16:27:35 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Ánh10 2 phút - 53 giây2019-06-18 21:23:29 1 Xem bài làm
3 Đỗ Thanh Hải10 3 phút - 41 giây2019-11-06 18:58:32 1 Xem bài làm
4 Gió Mùa Hạ💤10 3 phút - 48 giây2019-07-13 19:38:21 1 Xem bài làm
5 NGUYỄN ĐÔNG HƯNG10 3 phút - 55 giây2020-07-07 12:38:37 4 Xem bài làm
6 Nguyễn Mai Quế Trâm10 4 phút - 4 giây2020-03-28 19:26:27 1 Xem bài làm
7 Vũ Thanh Bình10 4 phút - 4 giây2019-08-19 21:12:33 2 Xem bài làm
8 ⚽๖ۣۜTrần ๖ۣۜQuốc🏆๖ۣۜDũng🥇||✅10 4 phút - 6 giây2019-07-20 14:43:22 1 Xem bài làm
9 Vũ Đình Thái10 4 phút - 9 giây2020-02-25 14:24:58 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Duy Khoa10 4 phút - 13 giây2020-01-10 21:03:21 1 Xem bài làm
11 Pham Minh Phuc10 4 phút - 27 giây2020-03-17 20:07:17 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Ngọc Bích10 4 phút - 41 giây2020-06-22 20:51:42 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Hoàng Phúc10 4 phút - 46 giây2020-04-14 12:35:25 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Tiến Nam10 4 phút - 59 giây2020-04-04 16:14:41 1 Xem bài làm
15 Bàn Bảo Bình10 5 phút - 1 giây2020-08-11 13:20:22 1 Xem bài làm
16 lê đức anh10 5 phút - 4 giây2019-09-29 16:27:18 1 Xem bài làm
17 Phạm Hải Long10 5 phút - 12 giây2020-04-27 13:50:13 1 Xem bài làm
18 Trần Hồng Trà My10 5 phút - 14 giây2019-07-05 18:43:31 1 Xem bài làm
19 Vũ Minh Đức10 5 phút - 23 giây2019-07-21 21:52:50 1 Xem bài làm
20 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 26 giây2019-06-10 14:02:40 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Khắc Đạt10 5 phút - 34 giây2019-08-29 14:37:16 1 Xem bài làm
22 Trần Tiến Đạt10 5 phút - 35 giây2019-05-30 13:57:30 1 Xem bài làm
23 Trịnh Quang Trường10 5 phút - 35 giây2019-10-25 22:03:00 1 Xem bài làm
24 Tô Minh Sơn10 5 phút - 39 giây2020-03-29 14:13:52 1 Xem bài làm
25 Vũ Bảo Châu10 5 phút - 42 giây2020-07-21 09:27:45 1 Xem bài làm
26 Mã Quang Minh10 5 phút - 45 giây2019-11-28 23:31:07 1 Xem bài làm
27 ♥Phạm Thị Thảo My ♥10 5 phút - 50 giây2019-07-08 13:32:18 1 Xem bài làm
28 vũ minh anh10 5 phút - 50 giây2019-10-12 21:30:39 1 Xem bài làm
29 Demons10 5 phút - 57 giây2019-06-16 18:16:49 1 Xem bài làm
30 Đỗ Tuấn Minh10 6 phút - 15 giây2020-04-24 10:01:06 1 Xem bài làm
31 Hoàng Bảo Minh10 6 phút - 15 giây2020-04-03 09:06:48 2 Xem bài làm
32 Đặng Bảo Nam10 6 phút - 19 giây2020-04-03 20:25:31 1 Xem bài làm
33 Lê Quang Minh10 6 phút - 29 giây2020-06-20 10:36:14 1 Xem bài làm
34 Vũ Anh Quân10 6 phút - 30 giây2020-05-15 21:30:40 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Tuấn Anh10 6 phút - 31 giây2020-04-13 08:18:42 1 Xem bài làm
36 Ngọc Mít10 6 phút - 51 giây2019-06-30 16:26:00 1 Xem bài làm
37 nguyen thi thu10 7 phút - 4 giây2019-07-01 13:48:59 1 Xem bài làm
38 nguyễn thị ngọc mai10 7 phút - 6 giây2019-08-17 19:44:00 1 Xem bài làm
39 Lương Thảo My10 7 phút - 16 giây2019-08-23 21:00:22 1 Xem bài làm
40 nguyễn mạnh kiên10 7 phút - 29 giây2019-08-26 20:14:10 1 Xem bài làm
41 cu duc an10 7 phút - 32 giây2019-06-03 21:50:20 1 Xem bài làm
42 trần anh thư10 7 phút - 36 giây2019-10-04 21:43:20 1 Xem bài làm
43 Bùi Thị Bích Liên10 7 phút - 36 giây2020-05-26 17:22:04 3 Xem bài làm
44 quỳnh chi10 7 phút - 42 giây2019-05-30 08:31:36 1 Xem bài làm
45 Hoàng Ngọc Niên10 7 phút - 42 giây2020-06-12 20:36:30 1 Xem bài làm
46 Phạm Thị Như Quỳnh10 7 phút - 49 giây2019-11-13 08:50:53 1 Xem bài làm
47 Tiểu Bàng Giải -- Wang Jun Kai -- Karry Wang10 7 phút - 50 giây2019-08-11 21:36:32 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Tấn Đại10 7 phút - 54 giây2020-05-02 21:57:56 1 Xem bài làm
49 cheri10 7 phút - 58 giây2019-07-30 19:22:44 1 Xem bài làm
50 Phạm Hoàng Phúc10 8 phút - 7 giây2020-06-19 15:03:56 1 Xem bài làm