Lớp 9 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

tiểu vân (ookami )
10 điểm
nguyễn ngọc minh quân
10 điểm
Dương Minh Hiếu
9.5 điểm
Ngô Công Tuấn Anh
9 điểm
Nguyễn Thị Lan Hương
9 điểm

Có 117 người đã làm bài