Lớp 9 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 137

Dưới đây là danh sách 12 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 tiểu vân (ookami )10 14 phút - 9 giây2019-05-07 09:08:45 1 Xem bài làm
2 nguyễn ngọc minh quân10 19 phút - 51 giây2019-05-17 20:32:06 1 Xem bài làm
3 Dương Minh Hiếu9.5 11 phút - 14 giây2019-05-10 00:47:20 1 Xem bài làm
4 Ngô Công Tuấn Anh9 7 phút - 17 giây2019-05-11 15:30:58 6 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Lan Hương9 25 phút - 57 giây2019-05-09 19:51:03 1 Xem bài làm
6 Trần Khánh Huyền9 27 phút - 55 giây2019-08-03 00:28:39 1 Xem bài làm
7 hfh8.5 24 phút - 45 giây2019-05-09 22:21:00 1 Xem bài làm
8 Hong Trinh8 19 phút - 45 giây2019-05-31 17:14:05 1 Xem bài làm
9 Daffodil Clover8 25 phút - 25 giây2019-05-05 22:28:59 1 Xem bài làm
10 •๖ۣۜMã ๖ۣۜMã ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )•8 29 phút - 18 giây2019-05-05 09:36:47 1 Xem bài làm
11 fdnvjuvjvir8 34 phút - 4 giây2019-05-02 21:16:21 1 Xem bài làm
12 Đạt Nguyễn7.5 14 phút - 44 giây2019-05-21 20:36:24 1 Xem bài làm