Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1511

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Phan Như Nguyệt10 1 phút - 58 giây2020-04-17 13:51:58 1 Xem bài làm
2 Phạm Quốc Đạt10 2 phút - 35 giây2020-03-31 13:59:16 8 Xem bài làm
3 Phạm Khánh Châu10 2 phút - 51 giây2020-04-10 14:02:25 1 Xem bài làm
4 TUYET XUAN10 3 phút - 32 giây2020-06-06 14:32:15 10 Xem bài làm
5 Chu Trần Đức10 3 phút - 35 giây2020-04-18 20:07:50 1 Xem bài làm
6 Đinh Thị Ánh Tuyết10 4 phút - 3 giây2020-04-19 11:52:50 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Văn A10 5 phút - 42 giây2020-04-17 18:44:21 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thị Nguyệt Hà10 7 phút - 0 giây2020-04-17 10:50:40 2 Xem bài làm
9 Nguyễn Ngọc Quốc Khánh10 7 phút - 14 giây2020-04-11 08:30:45 6 Xem bài làm
10 Đào Xuân Hùng10 8 phút - 19 giây2020-08-04 08:28:14 1 Xem bài làm
11 Lâm Tường Vy10 10 phút - 51 giây2020-04-01 14:22:55 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Quang Huy10 11 phút - 0 giây2020-05-11 15:25:34 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Tấn Tài10 11 phút - 6 giây2020-08-31 15:21:23 1 Xem bài làm
14 Hoàng Ngân An10 13 phút - 23 giây2020-04-02 14:59:30 1 Xem bài làm
15 tiểu vân (ookami )10 14 phút - 9 giây2019-05-07 09:08:45 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hồng Hà Phương10 14 phút - 39 giây2020-04-25 18:32:59 2 Xem bài làm
17 Mã Thế Tâm10 16 phút - 0 giây2020-04-21 16:22:32 1 Xem bài làm
18 nguyễn ngọc minh quân10 19 phút - 51 giây2019-05-17 20:32:06 1 Xem bài làm
19 Trần Thị Phương Mai10 21 phút - 4 giây2020-04-19 11:24:15 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Thu Ba10 24 phút - 27 giây2020-08-31 10:26:18 1 Xem bài làm
21 QUAN Hoang10 24 phút - 29 giây2020-06-15 20:41:42 1 Xem bài làm
22 Cao Duy Mạnh10 24 phút - 48 giây2020-05-17 11:03:48 1 Xem bài làm
23 Nguyenphuongthao2210 27 phút - 8 giây2020-04-06 22:16:02 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Thu Hương10 34 phút - 20 giây2020-04-03 21:07:24 1 Xem bài làm
25 Bùi Quốc Anh10 35 phút - 10 giây2020-04-18 20:10:46 1 Xem bài làm
26 Đoàn Ngọc Anh10 36 phút - 58 giây2020-05-11 20:07:43 1 Xem bài làm
27 Tạ Diệu Linh10 43 phút - 44 giây2020-04-26 15:58:20 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Đức Mạnh A10 90 phút - 0 giây2020-03-22 22:15:27 1 Xem bài làm
29 Phạm Hoàng Lân10 90 phút - 0 giây2020-03-27 09:42:14 1 Xem bài làm
30 Tiến Yên Mỹ A10 90 phút - 0 giây2020-03-21 16:16:49 2 Xem bài làm
31 Cao Ngọc Hà9.5 7 phút - 32 giây2020-03-27 13:08:46 1 Xem bài làm
32 Lê Vũ Thùy Trang9.5 9 phút - 38 giây2020-04-03 09:28:53 1 Xem bài làm
33 Lê Đình Thức9.5 10 phút - 59 giây2020-03-24 14:14:49 1 Xem bài làm
34 Dương Minh Hiếu9.5 11 phút - 14 giây2019-05-10 00:47:20 1 Xem bài làm
35 Phùng Trường Anh9.5 14 phút - 45 giây2020-04-09 13:36:00 1 Xem bài làm
36 Vũ Đức Anh9.5 14 phút - 58 giây2020-04-11 00:13:06 1 Xem bài làm
37 Đỗ Thu Hà9.5 19 phút - 35 giây2020-04-16 08:52:58 1 Xem bài làm
38 Lê Trần Nam Anh9.5 20 phút - 24 giây2020-04-18 10:38:52 1 Xem bài làm
39 Huỳnh Võ Đại Dương9.5 90 phút - 0 giây2020-04-02 07:51:59 1 Xem bài làm
40 Bùi Tiến Sơn9 0 phút - 34 giây2020-04-07 15:07:39 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Kim Chính9 3 phút - 37 giây2020-04-08 07:43:01 1 Xem bài làm
42 Hoàng Minh Phương9 4 phút - 53 giây2020-04-14 22:46:39 1 Xem bài làm
43 Bùi Đức Trúc9 5 phút - 46 giây2020-04-21 18:08:35 2 Xem bài làm
44 Nguyễn Huy Phú9 5 phút - 56 giây2020-05-12 15:29:20 1 Xem bài làm
45 Mai Lê Bảo Hân9 5 phút - 56 giây2020-08-19 17:29:36 1 Xem bài làm
46 Phạm Trọng Tín9 6 phút - 34 giây2020-03-28 16:15:55 2 Xem bài làm
47 dang ha9 6 phút - 48 giây2020-02-09 21:46:31 3 Xem bài làm
48 Ngô Công Tuấn Anh9 7 phút - 17 giây2019-05-11 15:30:58 6 Xem bài làm
49 Phan Thị Thanh Trà9 7 phút - 33 giây2020-04-11 08:40:36 1 Xem bài làm
50 Phạm Khánh Linh9 7 phút - 36 giây2020-04-18 20:03:22 1 Xem bài làm