Lớp 8 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Lê Nguyễn Vân Khánh
10 điểm
dang ha
9 điểm
Minh Nguyễn Cao
9 điểm
tuan pham anh
9 điểm
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
9 điểm

Có 97 người đã làm bài