Lớp 8 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 97

Dưới đây là danh sách 16 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Nguyễn Vân Khánh10 5 phút - 57 giây2019-05-24 20:51:22 2 Xem bài làm
2 dang ha9 8 phút - 31 giây2019-05-02 22:04:17 7 Xem bài làm
3 Minh Nguyễn Cao9 15 phút - 17 giây2019-05-12 19:05:56 2 Xem bài làm
4 tuan pham anh9 16 phút - 41 giây2019-05-17 14:56:36 1 Xem bài làm
5 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu9 25 phút - 39 giây2019-05-17 16:11:18 1 Xem bài làm
6 Ngô Quốc An8.5 21 phút - 26 giây2019-05-28 09:22:17 1 Xem bài làm
7 Công chúa Nấm8 5 phút - 47 giây2019-07-05 13:39:15 3 Xem bài làm
8 thỏ trắng8 11 phút - 34 giây2019-05-17 13:17:49 1 Xem bài làm
9 Huỳnh Quốc Đạt8 12 phút - 15 giây2019-07-13 16:20:28 1 Xem bài làm
10 Shinichi Kudo8 24 phút - 34 giây2019-05-02 22:36:43 1 Xem bài làm
11 Thư Phạm8 44 phút - 37 giây2019-05-28 11:19:16 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Linh8 50 phút - 1 giây2019-05-15 18:15:23 1 Xem bài làm
13 TUYET XUAN7.5 15 phút - 46 giây2019-05-08 10:48:50 1 Xem bài làm
14 Phạm Hoàng Hải Anh7.5 19 phút - 39 giây2019-05-11 21:14:07 1 Xem bài làm
15 Văn Đức Kiên7.5 31 phút - 28 giây2019-07-29 20:20:46 1 Xem bài làm
16 hoàng văn thuận7.5 34 phút - 59 giây2019-05-05 11:07:05 4 Xem bài làm