Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 137

Dưới đây là danh sách 31 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Nguyễn Vân Khánh10 5 phút - 57 giây2019-05-24 20:51:22 2 Xem bài làm
2 Phạm Hà My10 6 phút - 18 giây2020-04-27 17:37:46 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Minh Nguyệt10 8 phút - 26 giây2020-04-25 13:43:18 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Phương Anh10 11 phút - 0 giây2020-04-27 17:05:30 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thanh Tùng10 11 phút - 54 giây2020-04-23 11:46:03 1 Xem bài làm
6 long đỗ văn10 20 phút - 27 giây2020-03-18 09:43:39 1 Xem bài làm
7 dang ha9 8 phút - 31 giây2019-05-02 22:04:17 7 Xem bài làm
8 Minh Nguyễn Cao9 15 phút - 17 giây2019-05-12 19:05:56 2 Xem bài làm
9 tuan pham anh9 16 phút - 41 giây2019-05-17 14:56:36 1 Xem bài làm
10 Hoàng Thùy Linh9 20 phút - 18 giây2020-04-23 10:13:12 1 Xem bài làm
11 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu9 25 phút - 39 giây2019-05-17 16:11:18 1 Xem bài làm
12 Lê Trường Chinh8.5 16 phút - 43 giây2020-04-25 13:25:14 1 Xem bài làm
13 Ngô Quốc An8.5 21 phút - 26 giây2019-05-28 09:22:17 1 Xem bài làm
14 Đỗ Vũ Châu Giang8.5 23 phút - 38 giây2020-04-28 21:18:10 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Minh Tuấn8.5 34 phút - 6 giây2020-08-24 20:59:15 1 Xem bài làm
16 Công chúa Nấm8 5 phút - 47 giây2019-07-05 13:39:15 3 Xem bài làm
17 Nghiêm Trần Khánh Ly8 7 phút - 29 giây2020-04-27 17:23:09 1 Xem bài làm
18 Vũ Thị Thu Hằng8 10 phút - 23 giây2020-04-20 22:39:58 1 Xem bài làm
19 Hoàng8 10 phút - 24 giây2020-04-23 11:31:04 1 Xem bài làm
20 Nguyen Huu Minh Thanh8 11 phút - 9 giây2020-05-31 17:05:24 1 Xem bài làm
21 thỏ trắng8 11 phút - 34 giây2019-05-17 13:17:49 1 Xem bài làm
22 Huỳnh Quốc Đạt8 12 phút - 15 giây2019-07-13 16:20:28 1 Xem bài làm
23 Shinichi Kudo8 24 phút - 34 giây2019-05-02 22:36:43 1 Xem bài làm
24 Thư Phạm8 44 phút - 37 giây2019-05-28 11:19:16 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Linh8 50 phút - 1 giây2019-05-15 18:15:23 1 Xem bài làm
26 TUYET XUAN7.5 15 phút - 46 giây2019-05-08 10:48:50 1 Xem bài làm
27 Khổng Huyền Thư7.5 16 phút - 28 giây2020-04-25 13:53:34 1 Xem bài làm
28 Lê Thị Thanh Thảo7.5 17 phút - 30 giây2020-04-24 18:39:12 1 Xem bài làm
29 Phạm Hoàng Hải Anh7.5 19 phút - 39 giây2019-05-11 21:14:07 1 Xem bài làm
30 Văn Đức Kiên7.5 31 phút - 28 giây2019-07-29 20:20:46 1 Xem bài làm
31 hoàng văn thuận7.5 34 phút - 59 giây2019-05-05 11:07:05 4 Xem bài làm