Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 410

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Huỳnh Kim Đạt10 5 phút - 19 giây2020-03-25 10:23:30 2 Xem bài làm
2 Đinh Hữu Trường giang10 5 phút - 32 giây2019-05-07 22:20:23 3 Xem bài làm
3 nguyennhung200610 5 phút - 42 giây2019-07-06 11:26:18 2 Xem bài làm
4 bich hieu10 6 phút - 0 giây2019-05-16 14:32:54 3 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Hà Phương10 6 phút - 41 giây2020-03-26 19:49:21 1 Xem bài làm
6 Hoàng Tú Uyên10 7 phút - 23 giây2020-04-28 08:56:09 4 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị Thu Hương10 7 phút - 53 giây2019-08-30 11:11:44 1 Xem bài làm
8 nguyenthingoccham231010 8 phút - 10 giây2019-06-17 09:04:06 1 Xem bài làm
9 Đinh Hà Anh10 10 phút - 44 giây2020-04-23 17:14:39 2 Xem bài làm
10 Phạm Thu Thủy10 16 phút - 26 giây2020-05-06 17:04:06 1 Xem bài làm
11 Lê Ngọc Hà10 17 phút - 54 giây2020-04-25 13:50:01 1 Xem bài làm
12 Trần Bảo Ngọc10 25 phút - 19 giây2020-04-28 19:17:37 2 Xem bài làm
13 Đinh Huy Tuấn10 26 phút - 10 giây2020-03-27 15:35:31 1 Xem bài làm
14 Phan Đỗ Việt Cường10 26 phút - 54 giây2020-04-21 18:01:58 1 Xem bài làm
15 Huynh Y. Minh sanh Nguyen10 41 phút - 4 giây2020-06-11 19:55:16 5 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Ánh9.8 9 phút - 53 giây2019-05-24 20:01:02 1 Xem bài làm
17 hycugwdu9.8 9 phút - 56 giây2019-05-06 20:58:24 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thùy Linh9.8 39 phút - 18 giây2020-04-23 00:21:42 1 Xem bài làm
19 Trịnh Đắc Thịnh9.5 13 phút - 36 giây2020-06-05 19:12:27 1 Xem bài làm
20 Lê Cẩm Vân9.5 13 phút - 37 giây2019-06-24 20:41:10 1 Xem bài làm
21 Bánh Bèo Bảo Bình9.5 17 phút - 5 giây2019-05-09 21:15:34 1 Xem bài làm
22 Ngọc Đạt Nguyễn9.5 28 phút - 22 giây2019-05-20 12:10:29 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Văn Minh9.3 2 phút - 57 giây2020-03-25 08:59:14 3 Xem bài làm
24 Nguyễn Hải Sơn9.3 5 phút - 26 giây2020-05-01 15:55:17 1 Xem bài làm
25 ninh thi khanh huyen9.3 15 phút - 43 giây2019-05-17 19:24:07 1 Xem bài làm
26 trân thi truc9 4 phút - 4 giây2019-05-07 18:09:05 1 Xem bài làm
27 Đỗ Trung Kiên9 4 phút - 9 giây2020-04-26 08:33:16 5 Xem bài làm
28 Đặng Thảo Nguyên9 5 phút - 9 giây2020-04-22 20:33:05 1 Xem bài làm
29 Hà Huy Phúc9 6 phút - 51 giây2020-04-22 15:27:57 1 Xem bài làm
30 Vũ Huy Hoàng9 6 phút - 58 giây2019-07-17 11:25:28 1 Xem bài làm
31 Ta Yen Nhi9 9 phút - 56 giây2019-05-19 09:03:40 1 Xem bài làm
32 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)9 13 phút - 46 giây2019-10-06 20:31:45 1 Xem bài làm
33 đỗ thùy dung9 14 phút - 18 giây2019-05-06 21:21:33 1 Xem bài làm
34 Hoàng Thị Linh Hương9 14 phút - 45 giây2019-05-02 18:27:25 1 Xem bài làm
35 trần tuyết mai9 15 phút - 39 giây2019-05-24 20:11:24 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Xuân Quang9 16 phút - 36 giây2019-05-11 20:13:42 1 Xem bài làm
37 Hồ Hoàng Trúc Vân9 17 phút - 38 giây2019-05-09 08:47:06 1 Xem bài làm
38 Đỗ Thành Danh9 18 phút - 31 giây2020-03-25 08:56:00 1 Xem bài làm
39 Vị Hà9 19 phút - 8 giây2020-04-13 20:57:36 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thùy An9 31 phút - 30 giây2020-05-03 20:40:26 1 Xem bài làm
41 Đinh Phú Cường9 90 phút - 0 giây2020-03-23 09:03:39 1 Xem bài làm
42 Vũ Đức Vinh9 90 phút - 0 giây2020-03-25 07:47:16 1 Xem bài làm
43 Vương Đức Minh9 90 phút - 0 giây2020-03-25 08:55:39 1 Xem bài làm
44 Đổ Văn Đatj8.8 3 phút - 30 giây2019-05-05 10:32:56 1 Xem bài làm
45 quản đình tuyên8.8 5 phút - 14 giây2019-06-30 21:16:03 2 Xem bài làm
46 Phan Quỳnh Như8.8 7 phút - 55 giây2019-05-16 17:58:09 1 Xem bài làm
47 Lê Tuấn Sơn8.8 8 phút - 27 giây2019-05-04 15:53:43 1 Xem bài làm
48 Đổ Trung Đức8.8 10 phút - 0 giây2019-05-07 17:59:52 1 Xem bài làm
49 Ngô Thị Tuyến8.8 10 phút - 16 giây2019-06-05 17:21:55 1 Xem bài làm
50 Nguyen thi thao nguyen8.8 10 phút - 39 giây2019-05-13 19:24:33 1 Xem bài làm