Lớp 6 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 350

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Lê Bảo Thy10 0 phút - 12 giây2019-05-23 14:12:13 1 Xem bài làm
2 Dai10 0 phút - 52 giây2019-08-14 21:45:33 1 Xem bài làm
3 bí ẩn 2k710 3 phút - 3 giây2019-05-04 21:24:09 1 Xem bài làm
4 sao vàng10 3 phút - 6 giây2019-05-10 09:20:57 1 Xem bài làm
5 phamdinhtu10 5 phút - 1 giây2019-05-10 19:58:46 1 Xem bài làm
6 Dang Trung10 5 phút - 46 giây2019-05-06 20:39:19 1 Xem bài làm
7 trên thế gian này mọi thứ đều là giã10 7 phút - 11 giây2019-05-25 06:38:18 3 Xem bài làm
8 Vũ Gia Hưng10 7 phút - 16 giây2019-05-23 20:32:09 2 Xem bài làm
9 Lê Mai Anh10 8 phút - 16 giây2019-05-14 21:24:57 1 Xem bài làm
10 Hoàng Minh Chi10 9 phút - 47 giây2019-06-02 22:16:42 1 Xem bài làm
11 Dương Ngọc Linh10 10 phút - 1 giây2019-05-28 11:00:00 1 Xem bài làm
12 Vũ Bá Minh Thành10 15 phút - 3 giây2019-05-23 14:07:26 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Đình Bảo10 16 phút - 20 giây2019-06-21 09:26:42 4 Xem bài làm
14 Nguyễn Ngọc Trâm Anh10 17 phút - 11 giây2019-06-05 09:31:39 10 Xem bài làm
15 Tsukino Usagi10 21 phút - 0 giây2019-05-05 15:15:18 1 Xem bài làm
16 Phạm Hồng Phúc10 22 phút - 51 giây2019-05-23 13:19:52 1 Xem bài làm
17 Vũ Thành Đạt10 25 phút - 43 giây2019-05-23 13:20:32 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đình Đức10 26 phút - 32 giây2019-05-23 13:31:04 1 Xem bài làm
19 Trần Quốc Đại9.5 4 phút - 28 giây2019-05-27 10:24:49 1 Xem bài làm
20 phamdinhtu9.5 6 phút - 8 giây2019-05-09 19:45:33 1 Xem bài làm
21 Tia Chớp9.5 6 phút - 27 giây2019-05-06 15:12:26 1 Xem bài làm
22 ℑɧánɧ✞Cɧúą«︵9.5 6 phút - 39 giây2019-06-24 20:14:08 1 Xem bài làm
23 Đỗ Thanh Chiêu9.5 7 phút - 12 giây2019-05-16 17:43:33 1 Xem bài làm
24 Lê Anh Kiên9.5 7 phút - 56 giây2019-05-14 19:40:19 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Ánh9.5 9 phút - 14 giây2019-06-25 10:41:14 1 Xem bài làm
26 Trần Hà Anh9.5 9 phút - 44 giây2019-05-08 19:10:22 1 Xem bài làm
27 NGÔ MINH ĐẠT9.5 12 phút - 11 giây2019-05-14 20:25:09 1 Xem bài làm
28 Phạm Minh Quân9.5 12 phút - 17 giây2019-05-10 22:15:39 1 Xem bài làm
29 Ngô Xuân Hòa9.5 13 phút - 34 giây2019-05-23 14:05:54 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Thủy Tiên9.5 14 phút - 25 giây2019-08-13 13:18:07 1 Xem bài làm
31 Phương Thảo Đinh Nguyễn9.5 14 phút - 55 giây2019-05-08 20:31:44 1 Xem bài làm
32 Phạm Quang Vũ9.5 15 phút - 56 giây2019-05-03 20:50:46 1 Xem bài làm
33 Lê Thị Thanh Huyền9.5 18 phút - 28 giây2019-09-25 20:59:48 1 Xem bài làm
34 Trần Bảo Thy9.5 20 phút - 16 giây2019-05-06 08:30:04 1 Xem bài làm
35 Phạm Lê Ngọc Châu9.5 21 phút - 5 giây2019-05-08 11:27:08 1 Xem bài làm
36 Kiyami Mira9.5 22 phút - 40 giây2019-08-08 21:39:50 1 Xem bài làm
37 T.Anh 2K7(siêu quậy)9.5 25 phút - 30 giây2019-06-07 09:59:29 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Linh Anh9.5 27 phút - 21 giây2019-06-14 10:53:39 1 Xem bài làm
39 Phạm Thảo Linh9.5 32 phút - 42 giây2019-05-23 14:12:22 1 Xem bài làm
40 Trần Hải Quyên9.5 33 phút - 24 giây2019-05-23 14:13:02 1 Xem bài làm
41 Vương Minh Châu9.5 38 phút - 59 giây2019-05-23 13:30:00 1 Xem bài làm
42 NGUYỄN QUỐC AN 9.5 43 phút - 17 giây2019-05-11 16:36:11 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Phương Dung9.5 90 phút - 0 giây2019-05-26 21:00:05 1 Xem bài làm
44 nguyễn thu thương9 4 phút - 16 giây2019-05-03 20:43:27 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Phương Anh9 4 phút - 19 giây2019-06-07 20:52:39 2 Xem bài làm
46 Hoàng Lê Thái Sơn9 9 phút - 36 giây2019-05-23 13:21:06 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Minh Sơn9 10 phút - 19 giây2019-05-23 14:09:57 1 Xem bài làm
48 VŨ ĐỨC ANH9 11 phút - 29 giây2019-05-05 20:02:15 5 Xem bài làm
49 Đào Trọng Nghĩa9 23 phút - 9 giây2019-05-23 14:04:07 1 Xem bài làm
50 Vũ Trung Dũng 9 25 phút - 19 giây2019-05-23 13:20:18 1 Xem bài làm