Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 593

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Lê Bảo Thy10 0 phút - 12 giây2019-05-23 14:12:13 1 Xem bài làm
2 Lê Thu Trang10 0 phút - 15 giây2020-05-02 10:55:05 2 Xem bài làm
3 Dai10 0 phút - 52 giây2019-08-14 21:45:33 1 Xem bài làm
4 Trần Đình Dũng10 2 phút - 55 giây2020-06-21 22:25:29 1 Xem bài làm
5 bí ẩn 2k710 3 phút - 3 giây2019-05-04 21:24:09 1 Xem bài làm
6 sao vàng10 3 phút - 6 giây2019-05-10 09:20:57 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Ngọc Như Đăng10 3 phút - 29 giây2020-04-27 17:05:14 5 Xem bài làm
8 Hà Minh Châu10 3 phút - 42 giây2020-04-22 08:32:17 3 Xem bài làm
9 Đặng Hồ Nhật Huy10 4 phút - 16 giây2020-04-22 09:32:44 1 Xem bài làm
10 phamdinhtu10 5 phút - 1 giây2019-05-10 19:58:46 1 Xem bài làm
11 Dang Trung10 5 phút - 46 giây2019-05-06 20:39:19 1 Xem bài làm
12 .10 7 phút - 11 giây2019-05-25 06:38:18 3 Xem bài làm
13 Vũ Gia Hưng10 7 phút - 16 giây2019-05-23 20:32:09 2 Xem bài làm
14 Lê Mai Anh10 8 phút - 16 giây2019-05-14 21:24:57 1 Xem bài làm
15 Mai Phương Thảo 10 9 phút - 40 giây2020-04-20 16:49:04 1 Xem bài làm
16 Hoàng Minh Chi10 9 phút - 47 giây2019-06-02 22:16:42 1 Xem bài làm
17 Dương Ngọc Linh10 10 phút - 1 giây2019-05-28 11:00:00 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Đức Dũng10 10 phút - 18 giây2020-07-06 09:33:52 2 Xem bài làm
19 Đặng Hồ Nhật Huy10 12 phút - 17 giây2020-04-15 15:26:36 1 Xem bài làm
20 Vũ Bá Minh Thành10 15 phút - 3 giây2019-05-23 14:07:26 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đình Bảo10 16 phút - 20 giây2019-06-21 09:26:42 4 Xem bài làm
22 Nguyễn Ngọc Trâm Anh10 17 phút - 11 giây2019-06-05 09:31:39 10 Xem bài làm
23 Nguyễn Vũ Huyền My10 17 phút - 58 giây2020-04-11 14:19:47 1 Xem bài làm
24 Tsukino Usagi10 21 phút - 0 giây2019-05-05 15:15:18 1 Xem bài làm
25 Phạm Hồng Phúc10 22 phút - 51 giây2019-05-23 13:19:52 1 Xem bài làm
26 Vũ Thành Đạt10 25 phút - 43 giây2019-05-23 13:20:32 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Đình Đức10 26 phút - 32 giây2019-05-23 13:31:04 1 Xem bài làm
28 Văn Duy10 29 phút - 59 giây2020-04-01 20:23:09 1 Xem bài làm
29 Phạm Hà Linh10 44 phút - 44 giây2020-04-22 22:40:36 1 Xem bài làm
30 Trần Quốc Đại9.5 4 phút - 28 giây2019-05-27 10:24:49 1 Xem bài làm
31 phamdinhtu9.5 6 phút - 8 giây2019-05-09 19:45:33 1 Xem bài làm
32 Tia Chớp9.5 6 phút - 27 giây2019-05-06 15:12:26 1 Xem bài làm
33 ℑɧánɧ✞Cɧúą«︵9.5 6 phút - 39 giây2019-06-24 20:14:08 1 Xem bài làm
34 Đỗ Thanh Chiêu9.5 7 phút - 12 giây2019-05-16 17:43:33 1 Xem bài làm
35 Trương Thị Bảo Yến9.5 7 phút - 48 giây2020-04-23 14:38:57 1 Xem bài làm
36 Lê Anh Kiên9.5 7 phút - 56 giây2019-05-14 19:40:19 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Thị Ánh9.5 9 phút - 14 giây2019-06-25 10:41:14 1 Xem bài làm
38 Trần Hà Anh9.5 9 phút - 44 giây2019-05-08 19:10:22 1 Xem bài làm
39 Đinh Đức Thành9.5 9 phút - 51 giây2020-04-23 10:14:06 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Công Khiêm9.5 11 phút - 21 giây2020-04-23 10:01:57 1 Xem bài làm
41 NGÔ MINH ĐẠT9.5 12 phút - 11 giây2019-05-14 20:25:09 1 Xem bài làm
42 Phạm Minh Quân9.5 12 phút - 17 giây2019-05-10 22:15:39 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Mai Linh9.5 13 phút - 17 giây2020-05-01 16:04:16 1 Xem bài làm
44 Ngô Xuân Hòa9.5 13 phút - 34 giây2019-05-23 14:05:54 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Thủy Tiên9.5 14 phút - 25 giây2019-08-13 13:18:07 1 Xem bài làm
46 Phương Thảo Đinh Nguyễn9.5 14 phút - 55 giây2019-05-08 20:31:44 1 Xem bài làm
47 Lê Đặng Hà Phương9.5 15 phút - 26 giây2020-04-19 20:24:55 1 Xem bài làm
48 Phạm Quang Vũ9.5 15 phút - 56 giây2019-05-03 20:50:46 1 Xem bài làm
49 Lê Thị Thanh Huyền9.5 18 phút - 28 giây2019-09-25 20:59:48 1 Xem bài làm
50 Dương Ngọc Bảo Linh9.5 19 phút - 47 giây2020-04-24 18:58:42 2 Xem bài làm