Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 426

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 peter canner10 4 phút - 8 giây2019-05-13 21:23:34 9 Xem bài làm
2 Nguyễn Hải Dương10 4 phút - 31 giây2019-06-01 15:41:50 1 Xem bài làm
3 phongth04a ha10 5 phút - 2 giây2019-05-30 16:00:24 2 Xem bài làm
4 Bảo Anh10 5 phút - 8 giây2019-06-10 06:33:04 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 5 phút - 21 giây2019-09-08 10:36:37 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Văn Huy10 5 phút - 50 giây2019-05-21 08:19:30 1 Xem bài làm
7 Chung Tuệ Linh10 6 phút - 44 giây2019-05-04 21:36:01 1 Xem bài làm
8 phương anh10 6 phút - 57 giây2019-05-04 20:43:14 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hồng Linh10 7 phút - 13 giây2019-05-11 21:11:16 1 Xem bài làm
10 Đỗ Gia Khánh10 7 phút - 45 giây2019-05-08 20:45:10 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 7 phút - 53 giây2019-05-03 18:31:47 1 Xem bài làm
12 Phạm Phú Thái10 8 phút - 17 giây2019-05-20 19:39:03 1 Xem bài làm
13 no nerver10 8 phút - 23 giây2019-05-03 20:39:16 1 Xem bài làm
14 NGUYỄN MAI GIA BẢO10 8 phút - 25 giây2019-05-22 09:27:01 1 Xem bài làm
15 Bùi Sỹ Lương10 8 phút - 29 giây2019-05-05 08:13:46 1 Xem bài làm
16 huynhductai10 8 phút - 43 giây2019-05-05 13:09:04 3 Xem bài làm
17 Nguyễn Phú Khang 200810 8 phút - 54 giây2019-05-13 21:05:27 1 Xem bài làm
18 Mary De10 9 phút - 5 giây2019-05-22 21:02:04 1 Xem bài làm
19 Thái Hải Huyền10 9 phút - 12 giây2019-06-11 07:54:55 1 Xem bài làm
20 Lê Quỳnh Anh10 9 phút - 25 giây2019-05-16 10:20:37 1 Xem bài làm
21 phan thu hà10 9 phút - 28 giây2019-06-02 12:03:01 1 Xem bài làm
22 law10 9 phút - 33 giây2019-07-24 09:25:54 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Khánh Linh10 9 phút - 40 giây2019-05-12 22:56:40 1 Xem bài làm
24 Phạm Hồng Hà10 9 phút - 45 giây2019-05-18 09:11:41 1 Xem bài làm
25 Mai Thanh Hai10 9 phút - 51 giây2019-05-21 08:11:13 1 Xem bài làm
26 Phạm Xuân Kỳ10 9 phút - 58 giây2019-05-03 13:47:41 1 Xem bài làm
27 nguyen le hong ngoc10 10 phút - 11 giây2019-05-26 17:07:46 1 Xem bài làm
28 Phương Thảo Đinh Nguyễn10 10 phút - 42 giây2019-05-08 20:53:07 1 Xem bài làm
29 Bé chanh có khác10 11 phút - 5 giây2019-05-10 20:40:37 1 Xem bài làm
30 Trần Thanh Tú10 11 phút - 15 giây2019-06-01 21:09:54 1 Xem bài làm
31 God__Đạt10 11 phút - 42 giây2019-05-19 12:58:58 3 Xem bài làm
32 Nguyễn Ngọc Phương Trinh10 11 phút - 52 giây2019-05-13 20:29:26 1 Xem bài làm
33 💖Ely Trần 💖10 11 phút - 59 giây2019-05-02 20:28:49 1 Xem bài làm
34 Phạm Vũ Mai Trang10 12 phút - 28 giây2019-05-18 22:29:47 1 Xem bài làm
35 ha tuan anh10 13 phút - 24 giây2019-08-16 09:24:26 1 Xem bài làm
36 Trần phương10 13 phút - 24 giây2019-07-18 15:30:42 2 Xem bài làm
37 queen of aikatsu10 13 phút - 40 giây2019-05-03 20:10:33 1 Xem bài làm
38 Vũ Anh Dũng10 14 phút - 16 giây2019-07-04 16:34:32 1 Xem bài làm
39 Hoàng Nguyễn Minh Tâm10 14 phút - 18 giây2019-08-02 08:49:06 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Phúc Khang10 14 phút - 58 giây2019-05-26 22:13:25 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Đức Anh10 16 phút - 7 giây2019-06-01 18:17:43 1 Xem bài làm
42 Nghĩa Bảo10 16 phút - 13 giây2019-05-02 22:10:43 1 Xem bài làm
43 phạm ngọc ngân10 17 phút - 54 giây2019-07-15 11:10:28 1 Xem bài làm
44 An nguyễn thị kim ngân10 17 phút - 59 giây2019-05-02 21:48:18 1 Xem bài làm
45 long đỗ văn10 19 phút - 3 giây2019-07-08 21:40:31 2 Xem bài làm
46 nguyen hong thao10 21 phút - 5 giây2019-05-29 09:27:49 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thanh Trà10 24 phút - 30 giây2019-05-26 15:52:13 1 Xem bài làm
48 Hoang10 55 phút - 11 giây2019-06-16 09:01:15 1 Xem bài làm
49 tran phuong9.8 9 phút - 38 giây2019-08-19 13:50:59 3 Xem bài làm
50 Trịnh Gia Bảo9.5 7 phút - 27 giây2019-05-26 09:59:39 1 Xem bài làm