Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 950

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cao Mai Sương10 0 phút - 37 giây2020-04-06 16:30:21 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Hoa Thy10 1 phút - 57 giây2020-03-20 20:51:32 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Minh10 2 phút - 31 giây2020-04-11 18:33:11 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Trọng Vũ Hùng10 2 phút - 42 giây2020-05-22 15:02:07 1 Xem bài làm
5 Hoàng Hải Nam10 3 phút - 42 giây2020-03-28 22:41:07 1 Xem bài làm
6 peter canner10 4 phút - 8 giây2019-05-13 21:23:34 9 Xem bài làm
7 Nguyễn Hải Dương10 4 phút - 31 giây2019-06-01 15:41:50 1 Xem bài làm
8 ⚽Trần Quốc🏆Huy🥇10 4 phút - 43 giây2020-04-09 08:59:15 1 Xem bài làm
9 long đỗ văn10 5 phút - 0 giây2020-03-15 21:42:24 1 Xem bài làm
10 phongth04a ha10 5 phút - 2 giây2019-05-30 16:00:24 2 Xem bài làm
11 Bảo Anh10 5 phút - 8 giây2019-06-10 06:33:04 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Thị Như Quỳnh10 5 phút - 21 giây2019-09-08 10:36:37 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Văn Huy10 5 phút - 50 giây2019-05-21 08:19:30 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Anh Huy10 6 phút - 0 giây2020-06-12 12:50:10 1 Xem bài làm
15 Trần Ngọc Anh 10 6 phút - 9 giây2020-04-06 23:31:30 1 Xem bài làm
16 Chung Tuệ Linh10 6 phút - 44 giây2019-05-04 21:36:01 1 Xem bài làm
17 🏆Trần Quốc Huy🏆10 6 phút - 49 giây2020-04-08 09:56:59 1 Xem bài làm
18 phương anh10 6 phút - 57 giây2019-05-04 20:43:14 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Hồng Linh10 7 phút - 13 giây2019-05-11 21:11:16 1 Xem bài làm
20 ong tu binh10 7 phút - 26 giây2020-02-16 11:24:46 1 Xem bài làm
21 Đỗ Gia Khánh10 7 phút - 45 giây2019-05-08 20:45:10 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Minh Hoàng10 7 phút - 47 giây2020-03-20 21:33:43 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Ngọc Anh10 7 phút - 53 giây2019-05-03 18:31:47 1 Xem bài làm
24 Triệu Quỳnh Như10 7 phút - 57 giây2020-06-07 22:21:56 1 Xem bài làm
25 Phạm Phú Thái10 8 phút - 17 giây2019-05-20 19:39:03 1 Xem bài làm
26 no nerver10 8 phút - 23 giây2019-05-03 20:39:16 1 Xem bài làm
27 NGUYỄN MAI GIA BẢO10 8 phút - 25 giây2019-05-22 09:27:01 1 Xem bài làm
28 Bùi Sỹ Lương10 8 phút - 29 giây2019-05-05 08:13:46 1 Xem bài làm
29 Đỗ Trần Tùng Vy10 8 phút - 32 giây2020-04-28 14:20:54 2 Xem bài làm
30 Sana10 8 phút - 36 giây2020-05-18 22:28:02 1 Xem bài làm
31 huynhductai10 8 phút - 43 giây2019-05-05 13:09:04 3 Xem bài làm
32 Nguyễn Phú Khang 200810 8 phút - 54 giây2019-05-13 21:05:27 1 Xem bài làm
33 Mary De10 9 phút - 5 giây2019-05-22 21:02:04 1 Xem bài làm
34 Thái Hải Huyền10 9 phút - 12 giây2019-06-11 07:54:55 1 Xem bài làm
35 Lê Quỳnh Anh10 9 phút - 25 giây2019-05-16 10:20:37 1 Xem bài làm
36 phan thu hà10 9 phút - 28 giây2019-06-02 12:03:01 1 Xem bài làm
37 law10 9 phút - 33 giây2019-07-24 09:25:54 1 Xem bài làm
38 Phan Nam Khánh10 9 phút - 35 giây2020-06-20 20:17:31 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Khánh Linh10 9 phút - 40 giây2019-05-12 22:56:40 1 Xem bài làm
40 Phạm Hồng Hà10 9 phút - 45 giây2019-05-18 09:11:41 1 Xem bài làm
41 Mai Thanh Hai10 9 phút - 51 giây2019-05-21 08:11:13 1 Xem bài làm
42 Phạm Xuân Kỳ10 9 phút - 58 giây2019-05-03 13:47:41 1 Xem bài làm
43 nguyen le hong ngoc10 10 phút - 11 giây2019-05-26 17:07:46 1 Xem bài làm
44 Phạm Nguyễn Tiến Đạt10 10 phút - 31 giây2020-04-28 08:45:47 1 Xem bài làm
45 Phương Thảo Đinh Nguyễn10 10 phút - 42 giây2019-05-08 20:53:07 1 Xem bài làm
46 Huỳnh Thị Kim Quyền10 10 phút - 50 giây2020-03-02 17:06:46 2 Xem bài làm
47 Bé chanh có khác10 11 phút - 5 giây2019-05-10 20:40:37 1 Xem bài làm
48 Trần Thanh Tú10 11 phút - 15 giây2019-06-01 21:09:54 1 Xem bài làm
49 God__Đạt10 11 phút - 42 giây2019-05-19 12:58:58 3 Xem bài làm
50 Nguyễn Ngọc Phương Trinh10 11 phút - 52 giây2019-05-13 20:29:26 1 Xem bài làm