Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Trần Phát
9 điểm
Trương Gia Bảo
9 điểm
Nguyễn Công Thành
9 điểm
Đinh Huyền Thư
9 điểm
Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)
9 điểm

Có 416 người đã làm bài