Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 416

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Trần Phát9 4 phút - 21 giây2019-06-09 20:44:54 1 Xem bài làm
2 Trương Gia Bảo9 5 phút - 7 giây2019-04-28 10:01:57 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Công Thành9 5 phút - 20 giây2019-05-01 11:47:40 1 Xem bài làm
4 Đinh Huyền Thư9 5 phút - 29 giây2019-05-01 19:28:05 1 Xem bài làm
5 Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)9 5 phút - 46 giây2019-05-12 19:46:07 1 Xem bài làm
6 trần trọng đạt9 6 phút - 21 giây2019-05-15 14:16:42 1 Xem bài làm
7 Tình yêu của đời tôi9 6 phút - 31 giây2019-05-13 21:02:50 1 Xem bài làm
8 Lương Chí Thành9 6 phút - 47 giây2019-05-23 22:34:28 1 Xem bài làm
9 Trần Hồng Trà My9 7 phút - 3 giây2019-06-27 14:55:11 1 Xem bài làm
10 gấu zuka (siêu quậy)9 7 phút - 5 giây2019-05-05 14:34:55 1 Xem bài làm
11 nguyen minh khoi9 7 phút - 12 giây2019-04-29 14:01:11 1 Xem bài làm
12 Luận Dương9 7 phút - 19 giây2019-05-04 21:01:34 1 Xem bài làm
13 Phạm Khánh Ngân9 7 phút - 35 giây2019-05-18 18:48:18 1 Xem bài làm
14 Huỳnh Gia Thịnh9 7 phút - 55 giây2019-05-29 14:48:34 1 Xem bài làm
15 chào xinh tuoi9 8 phút - 6 giây2019-05-06 09:46:58 1 Xem bài làm
16 Trần Xuân Nam9 8 phút - 10 giây2019-05-14 20:21:20 1 Xem bài làm
17 Phuong. Tran Thi9 8 phút - 14 giây2019-05-15 15:21:52 1 Xem bài làm
18 Alan Walker9 8 phút - 15 giây2019-05-18 19:34:56 1 Xem bài làm
19 Lolirock9 8 phút - 21 giây2019-05-20 08:46:35 1 Xem bài làm
20 Thùy Sói Amii9 8 phút - 28 giây2019-04-27 21:55:05 1 Xem bài làm
21 Phạm Anh Thư9 8 phút - 35 giây2019-05-30 09:03:59 3 Xem bài làm
22 Ngô Ngọc Thủy Tiên9 8 phút - 41 giây2019-05-17 21:29:50 1 Xem bài làm
23 Vũ Bích Diệp9 8 phút - 47 giây2019-05-06 21:02:08 2 Xem bài làm
24 Hoshimiya Ichigo9 8 phút - 57 giây2019-05-04 13:55:40 1 Xem bài làm
25 Dao Nhat Minh9 8 phút - 57 giây2019-07-11 21:30:29 1 Xem bài làm
26 thủy thủ lừng danh9 9 phút - 1 giây2019-05-01 21:23:05 1 Xem bài làm
27 Kirigaya Kazuto ( Kirito )9 9 phút - 43 giây2019-04-27 10:28:32 1 Xem bài làm
28 đoàn thị yến trang9 10 phút - 21 giây2019-04-29 20:44:23 1 Xem bài làm
29 Phạm Quỳnh Trang9 10 phút - 26 giây2019-05-18 20:01:42 1 Xem bài làm
30 phamthiainguyen9 10 phút - 57 giây2019-04-28 08:33:07 1 Xem bài làm
31 Quách Quách Cá Tính9 11 phút - 23 giây2019-08-14 20:18:45 1 Xem bài làm
32 hanganyen9 11 phút - 40 giây2019-07-27 12:12:03 1 Xem bài làm
33 Hoàng Thiên Trường9 11 phút - 53 giây2019-11-01 21:14:14 1 Xem bài làm
34 Nguyen Minh Thanh9 12 phút - 50 giây2019-07-28 21:26:43 1 Xem bài làm
35 snkk9 13 phút - 18 giây2019-05-23 11:43:37 1 Xem bài làm
36 Nguyen Hong Anh9 13 phút - 31 giây2019-05-05 19:06:18 1 Xem bài làm
37 Trần Hiếu Ngân9 14 phút - 16 giây2019-05-04 20:12:22 1 Xem bài làm
38 hien9 14 phút - 33 giây2019-05-01 15:00:10 1 Xem bài làm
39 Phan Thuy Kim Tu9 14 phút - 49 giây2019-04-30 20:16:02 1 Xem bài làm
40 trương nguyên vân9 15 phút - 9 giây2019-05-11 15:00:37 1 Xem bài làm
41 Thanh Loan9 15 phút - 21 giây2019-05-04 19:57:06 1 Xem bài làm
42 Đình Nguyễn9 17 phút - 7 giây2019-05-04 18:29:32 1 Xem bài làm
43 Nguyên Trường Hải9 18 phút - 42 giây2019-07-11 16:38:37 1 Xem bài làm
44 HÀ HỮU LÂM9 21 phút - 10 giây2019-05-08 19:48:10 1 Xem bài làm
45 nguyen tran thanh tam9 21 phút - 23 giây2019-05-08 19:27:29 1 Xem bài làm
46 Do Kim Dien9 22 phút - 14 giây2019-05-01 09:44:56 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Đại Hưng9 44 phút - 21 giây2019-04-28 09:35:01 3 Xem bài làm
48 duong phuong thao9 50 phút - 4 giây2019-04-26 23:10:57 1 Xem bài làm
49 Như Quỳnh8.5 4 phút - 14 giây2019-05-06 20:29:16 3 Xem bài làm
50 nguyễn trà giang8.5 4 phút - 33 giây2019-05-05 20:39:16 1 Xem bài làm