Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 782

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Hải Đình9 3 phút - 38 giây2020-05-01 14:28:03 2 Xem bài làm
2 Nguyễn Trần Phát9 4 phút - 21 giây2019-06-09 20:44:54 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Mai Quế Trâm9 4 phút - 59 giây2020-03-22 20:12:08 4 Xem bài làm
4 Trương Gia Bảo9 5 phút - 7 giây2019-04-28 10:01:57 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Công Thành9 5 phút - 20 giây2019-05-01 11:47:40 1 Xem bài làm
6 Đinh Huyền Thư9 5 phút - 29 giây2019-05-01 19:28:05 1 Xem bài làm
7 Cao Thị Kim Ngân9 5 phút - 35 giây2020-05-05 19:21:30 5 Xem bài làm
8 Đàm Hoài Băng 2009 ( black pink+ bts)9 5 phút - 46 giây2019-05-12 19:46:07 1 Xem bài làm
9 trần trọng đạt9 6 phút - 21 giây2019-05-15 14:16:42 1 Xem bài làm
10 Tình yêu của đời tôi9 6 phút - 31 giây2019-05-13 21:02:50 1 Xem bài làm
11 Lương Chí Thành9 6 phút - 47 giây2019-05-23 22:34:28 1 Xem bài làm
12 Trần Hồng Trà My9 7 phút - 3 giây2019-06-27 14:55:11 1 Xem bài làm
13 gấu zuka (siêu quậy)9 7 phút - 5 giây2019-05-05 14:34:55 1 Xem bài làm
14 nguyen minh khoi9 7 phút - 12 giây2019-04-29 14:01:11 1 Xem bài làm
15 Luận Dương9 7 phút - 19 giây2019-05-04 21:01:34 1 Xem bài làm
16 Phạm Khánh Ngân9 7 phút - 35 giây2019-05-18 18:48:18 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Sỹ Hiệp9 7 phút - 36 giây2020-04-26 07:43:52 1 Xem bài làm
18 Huỳnh Gia Thịnh9 7 phút - 55 giây2019-05-29 14:48:34 1 Xem bài làm
19 chào xinh tuoi9 8 phút - 6 giây2019-05-06 09:46:58 1 Xem bài làm
20 31 Đỗ Phúc Khang9 8 phút - 9 giây2020-04-11 21:21:16 1 Xem bài làm
21 Trần Xuân Nam9 8 phút - 10 giây2019-05-14 20:21:20 1 Xem bài làm
22 Phuong. Tran Thi9 8 phút - 14 giây2019-05-15 15:21:52 1 Xem bài làm
23 Alan Walker9 8 phút - 15 giây2019-05-18 19:34:56 1 Xem bài làm
24 Lolirock9 8 phút - 21 giây2019-05-20 08:46:35 1 Xem bài làm
25 Thùy Sói Amii9 8 phút - 28 giây2019-04-27 21:55:05 1 Xem bài làm
26 Đoàn Lê Phương Thảo9 8 phút - 32 giây2020-04-26 10:42:43 1 Xem bài làm
27 Phạm Anh Thư9 8 phút - 35 giây2019-05-30 09:03:59 3 Xem bài làm
28 Ngô Ngọc Thủy Tiên9 8 phút - 41 giây2019-05-17 21:29:50 1 Xem bài làm
29 Vũ Bích Diệp9 8 phút - 47 giây2019-05-06 21:02:08 2 Xem bài làm
30 Đồng Ngọc Linh9 8 phút - 55 giây2020-05-03 11:09:43 1 Xem bài làm
31 Hoshimiya Ichigo9 8 phút - 57 giây2019-05-04 13:55:40 1 Xem bài làm
32 Dao Nhat Minh9 8 phút - 57 giây2019-07-11 21:30:29 1 Xem bài làm
33 hattori vs kazuha9 9 phút - 1 giây2019-05-01 21:23:05 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Hà Tuệ Hải9 9 phút - 23 giây2020-03-15 09:13:03 1 Xem bài làm
35 Kirigaya Kazuto ( Kirito )9 9 phút - 43 giây2019-04-27 10:28:32 1 Xem bài làm
36 Phạm Trường Giang9 10 phút - 8 giây2020-06-13 15:31:35 1 Xem bài làm
37 đoàn thị yến trang9 10 phút - 21 giây2019-04-29 20:44:23 1 Xem bài làm
38 Đặng Thùy Dương 9 10 phút - 23 giây2020-04-04 15:05:20 1 Xem bài làm
39 Phạm Quỳnh Trang9 10 phút - 26 giây2019-05-18 20:01:42 1 Xem bài làm
40 phamthiainguyen9 10 phút - 57 giây2019-04-28 08:33:07 1 Xem bài làm
41 Trần Anh Kiệt 4a79 11 phút - 20 giây2020-06-20 12:53:36 1 Xem bài làm
42 Quách Quách Cá Tính9 11 phút - 23 giây2019-08-14 20:18:45 1 Xem bài làm
43 hanganyen9 11 phút - 40 giây2019-07-27 12:12:03 1 Xem bài làm
44 Phạm Đức Minh9 11 phút - 42 giây2020-06-30 21:41:41 1 Xem bài làm
45 VŨ THỊ HUỆ9 11 phút - 50 giây2020-06-07 20:24:35 1 Xem bài làm
46 Hoàng Thiên Trường9 11 phút - 53 giây2019-11-01 21:14:14 1 Xem bài làm
47 Nguyen Minh Thanh9 12 phút - 50 giây2019-07-28 21:26:43 1 Xem bài làm
48 snkk9 13 phút - 18 giây2019-05-23 11:43:37 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Gia Bảo9 13 phút - 18 giây2020-05-02 15:08:07 1 Xem bài làm
50 Nguyen Hong Anh9 13 phút - 31 giây2019-05-05 19:06:18 1 Xem bài làm