Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 427

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Trang10 3 phút - 6 giây2019-06-20 21:40:02 1 Xem bài làm
2 hatsune miku10 3 phút - 16 giây2019-04-27 08:56:26 1 Xem bài làm
3 trần trọng đạt10 3 phút - 35 giây2019-05-17 12:33:36 1 Xem bài làm
4 Chu Công Đức10 3 phút - 35 giây2019-10-28 21:43:21 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Trần Phát10 3 phút - 50 giây2019-05-21 22:36:50 1 Xem bài làm
6 trần trọng đạt10 4 phút - 4 giây2019-05-16 10:13:33 1 Xem bài làm
7 Hatake Kakashi10 4 phút - 4 giây2019-08-01 08:07:54 1 Xem bài làm
8 Vũ Minh Đức10 4 phút - 16 giây2019-07-22 22:19:34 1 Xem bài làm
9 Khoa Đặng Tô10 4 phút - 18 giây2019-07-15 11:30:20 1 Xem bài làm
10 Bạch Dương2k710 4 phút - 24 giây2019-05-04 20:19:04 1 Xem bài làm
11 trần trọng đạt10 4 phút - 40 giây2019-05-15 14:09:09 1 Xem bài làm
12 Me10 4 phút - 45 giây2019-11-19 13:03:15 2 Xem bài làm
13 Phan Thị Hồng Ánh10 4 phút - 48 giây2019-05-07 13:25:17 1 Xem bài làm
14 Lê Tuấn Sơn10 5 phút - 13 giây2019-05-02 11:32:36 1 Xem bài làm
15 Nguyen Trong Tin10 5 phút - 14 giây2019-11-02 11:01:02 5 Xem bài làm
16 trần trọng đạt10 5 phút - 18 giây2019-05-15 13:16:27 1 Xem bài làm
17 Vũ Khánh Ly10 5 phút - 26 giây2019-09-08 09:55:58 1 Xem bài làm
18 ČŐŃŐŔ3Ď10 5 phút - 27 giây2019-05-04 20:15:47 1 Xem bài làm
19 Tình yêu của đời tôi10 5 phút - 28 giây2019-05-13 20:55:43 1 Xem bài làm
20 Phạm Bá Hoàng10 5 phút - 29 giây2019-04-29 14:02:16 1 Xem bài làm
21 HOÀNG HUYỀN GIANG10 5 phút - 29 giây2019-05-21 21:17:53 1 Xem bài làm
22 Hoàng Ngọc Hải10 5 phút - 40 giây2019-12-02 11:20:15 1 Xem bài làm
23 Hồ Hoàng Trúc Vân10 6 phút - 3 giây2019-09-04 16:40:27 1 Xem bài làm
24 nguyen van duy10 6 phút - 10 giây2019-09-29 09:41:52 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Việt Tiến10 6 phút - 23 giây2019-07-01 20:44:46 1 Xem bài làm
26 Su10 6 phút - 25 giây2019-06-25 09:17:11 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Quang Dũng10 6 phút - 26 giây2019-09-04 21:30:27 1 Xem bài làm
28 Huỳnh Gia Thịnh10 6 phút - 38 giây2019-05-30 08:12:22 1 Xem bài làm
29 Princess10 6 phút - 41 giây2019-11-26 19:30:29 1 Xem bài làm
30 Kim Jisoo10 6 phút - 49 giây2019-05-16 20:25:11 1 Xem bài làm
31 nguyễn quỳnh anh10 6 phút - 50 giây2019-06-12 21:42:36 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thùy Dương10 6 phút - 52 giây2019-11-29 21:25:23 1 Xem bài làm
33 okazaki * Nightcore - Cứ Thế Mong Chờ * boy 2k710 6 phút - 53 giây2019-05-29 18:15:10 1 Xem bài làm
34 Linh Trần Mai10 6 phút - 54 giây2019-05-01 10:40:24 1 Xem bài làm
35 nguyễn ngọc duy10 6 phút - 59 giây2019-08-01 09:54:53 1 Xem bài làm
36 Diệp Băng Dao và Windy Sky10 7 phút - 0 giây2019-06-12 21:39:55 1 Xem bài làm
37 ☔ _ℳưą_ ☔10 7 phút - 3 giây2019-05-19 12:06:09 1 Xem bài làm
38 trần anh thư10 7 phút - 5 giây2019-10-05 21:58:39 1 Xem bài làm
39 daothihue10 7 phút - 21 giây2019-08-11 18:41:22 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Hải Quỳnh10 7 phút - 35 giây2019-05-05 08:27:44 1 Xem bài làm
41 Tran Thi Thu Hien10 7 phút - 42 giây2019-08-03 17:42:39 1 Xem bài làm
42 Đặng Trường Yên10 7 phút - 45 giây2019-10-18 19:17:02 1 Xem bài làm
43 Trần Thị Thu Hiền10 8 phút - 1 giây2019-09-11 17:38:48 1 Xem bài làm
44 Phạm Xuân Kỳ10 8 phút - 2 giây2019-05-06 20:25:22 1 Xem bài làm
45 Tiệp Vũ10 8 phút - 13 giây2019-11-16 17:43:10 1 Xem bài làm
46 pham tien manh10 8 phút - 21 giây2019-05-12 22:31:51 1 Xem bài làm
47 Trần Thị Kim Châu10 8 phút - 25 giây2019-10-17 19:44:46 1 Xem bài làm
48 đỗ thanh mai10 8 phút - 31 giây2019-08-07 17:23:40 1 Xem bài làm
49 bùi quốc đạt10 8 phút - 32 giây2019-12-24 16:33:52 1 Xem bài làm
50 Dương Thị Tuyết Chinh10 8 phút - 55 giây2019-12-06 21:39:41 1 Xem bài làm