Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2921

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Phương Nhung10 0 phút - 17 giây2020-05-01 09:19:28 1 Xem bài làm
2 Tô Minh Sơn10 1 phút - 17 giây2020-03-28 15:44:02 1 Xem bài làm
3 Phượng Thiên Hoàng Y ( Team ~ Thiên ~ ❄️ Nguyệt ~🌙 )10 1 phút - 22 giây2020-02-27 21:23:42 1 Xem bài làm
4 y10 1 phút - 23 giây2019-09-01 10:58:43 2 Xem bài làm
5 Nguyễn Mai Quế Trâm10 1 phút - 26 giây2020-03-21 13:16:01 2 Xem bài làm
6 đục thủng lưới10 1 phút - 27 giây2019-07-29 21:23:21 1 Xem bài làm
7 peter canner10 1 phút - 28 giây2019-05-04 21:23:19 3 Xem bài làm
8 BNC10 1 phút - 29 giây2019-11-19 16:28:19 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 30 giây2019-06-18 12:16:47 1 Xem bài làm
10 trân trong bao10 1 phút - 31 giây2020-04-26 11:36:30 1 Xem bài làm
11 LÊ NGỌC BẢO10 1 phút - 31 giây2020-05-03 21:50:45 1 Xem bài làm
12 ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)10 1 phút - 32 giây2019-08-27 09:48:18 1 Xem bài làm
13 Trần Hữu Hoàng10 1 phút - 32 giây2019-07-19 16:33:07 3 Xem bài làm
14 bí ẩn 2k710 1 phút - 34 giây2019-05-04 21:35:07 1 Xem bài làm
15 hoàng tuyển đức10 1 phút - 34 giây2019-05-17 16:09:32 1 Xem bài làm
16 Trần Tiến Đức10 1 phút - 34 giây2019-10-17 21:36:07 2 Xem bài làm
17 Hàn Dii10 1 phút - 35 giây2019-07-28 10:57:01 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Minh Anh10 1 phút - 36 giây2020-04-20 12:58:31 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thị Minh Giang10 1 phút - 36 giây2020-02-29 16:35:45 2 Xem bài làm
20 Gió Mùa Hạ💤10 1 phút - 37 giây2019-04-27 08:29:14 1 Xem bài làm
21 Võ Thị Huệ10 1 phút - 37 giây2019-11-07 19:35:15 1 Xem bài làm
22 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 39 giây2019-07-15 18:48:21 1 Xem bài làm
23 ​​​​​​10 1 phút - 40 giây2019-05-02 13:00:43 1 Xem bài làm
24 Bùi Thị Minh Anh10 1 phút - 41 giây2019-05-12 21:13:16 1 Xem bài làm
25 Bạch Dương2k710 1 phút - 42 giây2019-05-04 19:45:22 1 Xem bài làm
26 Won Yi10 1 phút - 42 giây2020-03-09 21:48:10 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Trần Phát10 1 phút - 43 giây2019-05-06 22:12:05 1 Xem bài làm
28 nguyennhunang10 1 phút - 43 giây2019-05-13 21:17:32 1 Xem bài làm
29 Ƥƴȵ ☘10 1 phút - 43 giây2019-06-27 09:32:11 1 Xem bài làm
30 Phan Phương Linh10 1 phút - 43 giây2019-07-10 16:03:02 1 Xem bài làm
31 Quách Minh10 1 phút - 44 giây2020-03-09 22:07:02 1 Xem bài làm
32 Hoàng Tuyển Đức10 1 phút - 45 giây2019-05-17 16:11:56 1 Xem bài làm
33 Trần Tường Chi10 1 phút - 46 giây2020-05-10 10:45:28 1 Xem bài làm
34 Chúa Tể Hắc Ám10 1 phút - 48 giây2019-05-01 11:39:30 1 Xem bài làm
35 Vô Diệm Diên Y10 1 phút - 48 giây2019-09-04 23:18:47 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Thị Tú Oanh10 1 phút - 49 giây2019-10-31 10:32:16 1 Xem bài làm
37 Hoàng Phương Chi10 1 phút - 49 giây2020-04-20 18:07:17 1 Xem bài làm
38 10 1 phút - 50 giây2020-03-09 08:35:58 1 Xem bài làm
39 Trà Huỳnh Anh Khoa10 1 phút - 51 giây2019-06-17 09:59:15 3 Xem bài làm
40 Hoàng Yến Nhi10 1 phút - 53 giây2020-06-28 19:42:40 1 Xem bài làm
41 lê hồng đăng10 1 phút - 54 giây2019-05-16 18:26:08 1 Xem bài làm
42 truong phuong hoa10 1 phút - 55 giây2019-08-10 21:09:52 1 Xem bài làm
43 Hoàng10 1 phút - 55 giây2020-03-03 19:20:01 1 Xem bài làm
44 10 1 phút - 56 giây2020-04-01 14:27:35 1 Xem bài làm
45 nguyễn thu thương10 1 phút - 56 giây2019-04-29 21:23:23 1 Xem bài làm
46 Hà Văn Minh Hiếu10 1 phút - 56 giây2020-02-09 08:47:07 1 Xem bài làm
47 Trần Hồng Trà My10 1 phút - 57 giây2019-07-06 15:18:23 1 Xem bài làm
48 Kim Ngưu Cute10 1 phút - 57 giây2019-08-13 21:38:21 1 Xem bài làm
49 ĐINH NGỌC TRANG10 1 phút - 57 giây2019-09-30 18:39:34 1 Xem bài làm
50 Dương Như Quỳnh10 1 phút - 57 giây2020-02-01 19:24:04 1 Xem bài làm