Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1389

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 y10 1 phút - 23 giây2019-09-01 10:58:43 2 Xem bài làm
2 đục thủng lưới10 1 phút - 27 giây2019-07-29 21:23:21 1 Xem bài làm
3 peter canner10 1 phút - 28 giây2019-05-04 21:23:19 3 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 30 giây2019-06-18 12:16:47 1 Xem bài làm
5 $_$ Nguyễn Thị Thanh Hiền $_$10 1 phút - 32 giây2019-08-27 09:48:18 1 Xem bài làm
6 Trần Hữu Hoàng10 1 phút - 32 giây2019-07-19 16:33:07 3 Xem bài làm
7 hoàng tuyển đức10 1 phút - 34 giây2019-05-17 16:09:32 1 Xem bài làm
8 bí ẩn 2k710 1 phút - 34 giây2019-05-04 21:35:07 1 Xem bài làm
9 Hàn Dii10 1 phút - 35 giây2019-07-28 10:57:01 1 Xem bài làm
10 🔯TGV.Qủy🔻10 1 phút - 37 giây2019-04-27 08:29:14 1 Xem bài làm
11 Khong Vu Minh Chau10 1 phút - 39 giây2019-07-15 18:48:21 1 Xem bài làm
12 Lý Tiểu Long10 1 phút - 39 giây2019-08-13 10:21:26 1 Xem bài làm
13 ♈♐ Shizu『진』10 1 phút - 40 giây2019-05-02 13:00:43 1 Xem bài làm
14 Bùi Thị Minh Anh10 1 phút - 41 giây2019-05-12 21:13:16 1 Xem bài làm
15 Bạch Dương2k710 1 phút - 42 giây2019-05-04 19:45:22 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Trần Phát10 1 phút - 43 giây2019-05-06 22:12:05 1 Xem bài làm
17 nguyennhunang10 1 phút - 43 giây2019-05-13 21:17:32 1 Xem bài làm
18 Ƥƴȵ ☘10 1 phút - 43 giây2019-06-27 09:32:11 1 Xem bài làm
19 Phan Phương Linh10 1 phút - 43 giây2019-07-10 16:03:02 1 Xem bài làm
20 Hoàng Tuyển Đức10 1 phút - 45 giây2019-05-17 16:11:56 1 Xem bài làm
21 Chúa Tể Hắc Ám10 1 phút - 48 giây2019-05-01 11:39:30 1 Xem bài làm
22 Vô Diệm Diên Y10 1 phút - 48 giây2019-09-04 23:18:47 1 Xem bài làm
23 Trà Huỳnh Anh Khoa10 1 phút - 51 giây2019-06-17 09:59:15 3 Xem bài làm
24 lê hồng đăng10 1 phút - 54 giây2019-05-16 18:26:08 1 Xem bài làm
25 truong phuong hoa10 1 phút - 55 giây2019-08-10 21:09:52 1 Xem bài làm
26 nguyễn thu thương10 1 phút - 56 giây2019-04-29 21:23:23 1 Xem bài làm
27 Trần Hồng Trà My10 1 phút - 57 giây2019-07-06 15:18:23 1 Xem bài làm
28 Kim Ngưu Cute10 1 phút - 57 giây2019-08-13 21:38:21 1 Xem bài làm
29 10 1 phút - 58 giây2019-08-04 17:35:25 1 Xem bài làm
30 Hatsune Miku10 1 phút - 59 giây2019-06-07 22:18:49 1 Xem bài làm
31 Bà Tân Vlog10 1 phút - 59 giây2019-07-04 11:00:03 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thu Hương10 1 phút - 59 giây2019-08-27 14:56:08 1 Xem bài làm
33 Vũ Khánh Ly10 2 phút - 0 giây2019-07-23 11:03:20 1 Xem bài làm
34 nguyễn nhã uyên10 2 phút - 0 giây2019-05-08 16:53:49 2 Xem bài làm
35 Vũ Thị Thu Hiền10 2 phút - 0 giây2019-07-30 22:00:47 5 Xem bài làm
36 ♊~~❤_Nấm_lùn_❤~~♊10 2 phút - 1 giây2019-04-28 18:14:51 1 Xem bài làm
37 Hoàng Tuyển Đức10 2 phút - 1 giây2019-05-17 16:07:12 1 Xem bài làm
38 Vantae10 2 phút - 2 giây2019-05-10 22:31:35 1 Xem bài làm
39 Châu Anh10 2 phút - 3 giây2019-07-29 14:32:31 1 Xem bài làm
40 Ťɧε⚡₣lαsɧ10 2 phút - 4 giây2019-04-30 20:16:18 1 Xem bài làm
41 Vũ Minh Đức10 2 phút - 5 giây2019-07-23 20:42:16 1 Xem bài làm
42 ngô nguyệt ánh10 2 phút - 5 giây2019-08-01 10:37:44 1 Xem bài làm
43 Bùi Phương Linh10 2 phút - 6 giây2019-05-15 11:13:36 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Lê Thảo Lam10 2 phút - 7 giây2019-06-07 21:19:39 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Khánh Huyền10 2 phút - 7 giây2019-07-02 15:42:09 1 Xem bài làm
46 Kim Taehuyng10 2 phút - 8 giây2019-07-05 10:52:14 1 Xem bài làm
47 phuong thanh10 2 phút - 9 giây2019-06-06 10:01:55 2 Xem bài làm
48 iron man10 2 phút - 10 giây2019-05-07 08:02:43 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Xuân Anh10 2 phút - 10 giây2019-05-15 00:02:48 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Văn Tùng10 2 phút - 10 giây2019-05-20 14:34:26 1 Xem bài làm