Lớp 9 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

ĐỖ TUẤN HƯNG
10 điểm
TRẦN ÁNH DƯƠNG
9.5 điểm
Đình Tú Lê
9 điểm
senorita
8.5 điểm
icdhuhdu
8.5 điểm

Có 167 người đã làm bài