Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 9 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 292

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 ĐỖ TUẤN HƯNG10 9 phút - 25 giây2019-04-30 14:32:52 1 Xem bài làm
2 dang ha10 35 phút - 53 giây2020-02-07 16:31:53 6 Xem bài làm
3 Nguyễn Yến Nhi9.5 8 phút - 3 giây2020-04-13 17:13:05 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thanh Đức9.5 13 phút - 9 giây2020-04-15 07:30:14 1 Xem bài làm
5 TRẦN ÁNH DƯƠNG9.5 17 phút - 35 giây2019-04-09 18:59:18 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hoàng Trọng Khang9.5 18 phút - 33 giây2020-03-19 22:40:54 1 Xem bài làm
7 Trần Anh Thư9.5 40 phút - 25 giây2020-04-04 09:53:49 1 Xem bài làm
8 Đàm Quang Huy9.5 52 phút - 11 giây2020-04-02 20:06:33 1 Xem bài làm
9 Trần Thị Thanh Thủy9.5 90 phút - 0 giây2020-04-03 16:50:58 1 Xem bài làm
10 TUYET XUAN9 5 phút - 47 giây2020-06-04 21:47:27 2 Xem bài làm
11 Cao Nguyên Anh9 11 phút - 38 giây2020-05-03 16:11:53 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Huyền Trang9 15 phút - 47 giây2020-04-30 22:59:00 1 Xem bài làm
13 Đình Tú Lê9 20 phút - 4 giây2019-05-22 22:06:27 1 Xem bài làm
14 Lê Thị Nguyệt Ánh9 23 phút - 41 giây2020-04-04 18:52:57 1 Xem bài làm
15 Ngô Phương Linh9 24 phút - 9 giây2020-04-05 17:27:51 1 Xem bài làm
16 Vũ Thị Quỳnh Anh9 50 phút - 6 giây2020-04-29 21:24:54 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Thùy Trang8.5 13 phút - 29 giây2020-05-12 21:15:49 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Anh Tuấn8.5 13 phút - 51 giây2020-04-18 17:49:13 1 Xem bài làm
19 senorita8.5 15 phút - 56 giây2019-04-05 19:34:30 1 Xem bài làm
20 Hoa Thu Trà8.5 18 phút - 7 giây2020-04-30 09:38:46 1 Xem bài làm
21 Phạm Thị Quỳnh Anh8.5 19 phút - 13 giây2020-04-03 18:18:02 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Minh Ánh8.5 19 phút - 46 giây2020-04-05 16:26:05 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Văn Đức8.5 21 phút - 8 giây2020-03-25 23:47:52 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thế Tuấn8.5 27 phút - 18 giây2020-04-06 13:44:28 1 Xem bài làm
25 icdhuhdu8.5 27 phút - 55 giây2019-05-01 09:04:40 1 Xem bài làm
26 Songoku8.5 29 phút - 11 giây2020-06-17 21:46:36 1 Xem bài làm
27 Hong Trinh8.5 31 phút - 32 giây2019-06-02 09:11:41 1 Xem bài làm
28 Park Chae Young8.5 34 phút - 23 giây2019-05-22 14:04:08 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Đức Hiếu8.5 45 phút - 34 giây2020-04-29 22:30:21 1 Xem bài làm
30 Hoàng Khánh Linh8.5 50 phút - 16 giây2020-03-22 11:30:25 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Lê Thị Thanh Vân8.5 84 phút - 52 giây2020-05-01 16:19:55 1 Xem bài làm
32 Bui Huyen8 12 phút - 45 giây2019-03-31 22:23:45 1 Xem bài làm
33 Bùi Mạnh Hà8 12 phút - 59 giây2020-04-05 15:00:20 1 Xem bài làm
34 Vũ Văn Huy8 14 phút - 34 giây2019-03-25 21:56:19 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thu Huyền8 15 phút - 15 giây2020-04-15 11:56:42 1 Xem bài làm
36 Dương Hương Giang8 17 phút - 3 giây2019-04-14 00:07:07 1 Xem bài làm
37 Trần Thanh Huyền8 19 phút - 23 giây2020-04-06 16:15:43 1 Xem bài làm
38 •๖ۣۜMã ๖ۣۜMã ( ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQủү )•8 20 phút - 33 giây2019-05-01 09:42:10 1 Xem bài làm
39 Phạm Hồ Thanh Quang8 21 phút - 26 giây2019-04-18 21:04:33 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thúy8 21 phút - 39 giây2020-04-06 16:14:29 1 Xem bài làm
41 Tạ Thị Bích Loan8 24 phút - 7 giây2020-04-14 13:16:51 1 Xem bài làm
42 Lê Hà My8 24 phút - 45 giây2020-04-30 16:45:26 1 Xem bài làm
43 Princess U8 28 phút - 13 giây2019-04-04 20:27:34 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Sỹ Huy8 28 phút - 17 giây2020-04-05 16:29:29 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hà Dương8 35 phút - 52 giây2020-04-25 10:27:34 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Trường Thọ8 49 phút - 5 giây2019-04-04 15:08:36 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Ngọc Nam8 54 phút - 53 giây2020-05-01 23:52:00 1 Xem bài làm
48 Lê Quang Huân8 57 phút - 4 giây2020-05-03 15:57:29 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Mạnh Quyền7.5 9 phút - 21 giây2020-04-16 13:26:29 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Lệ Quyên7.5 10 phút - 32 giây2020-04-07 08:17:43 1 Xem bài làm