Lớp 9 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 167

Dưới đây là danh sách 16 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 ĐỖ TUẤN HƯNG10 9 phút - 25 giây2019-04-30 14:32:52 1 Xem bài làm
2 TRẦN ÁNH DƯƠNG9.5 17 phút - 35 giây2019-04-09 18:59:18 1 Xem bài làm
3 Đình Tú Lê9 20 phút - 4 giây2019-05-22 22:06:27 1 Xem bài làm
4 senorita8.5 15 phút - 56 giây2019-04-05 19:34:30 1 Xem bài làm
5 icdhuhdu8.5 27 phút - 55 giây2019-05-01 09:04:40 1 Xem bài làm
6 Hong Trinh8.5 31 phút - 32 giây2019-06-02 09:11:41 1 Xem bài làm
7 Park Chae Young8.5 34 phút - 23 giây2019-05-22 14:04:08 1 Xem bài làm
8 Bui Huyen8 12 phút - 45 giây2019-03-31 22:23:45 1 Xem bài làm
9 Vũ Văn Huy8 14 phút - 34 giây2019-03-25 21:56:19 1 Xem bài làm
10 Dương Hương Giang8 17 phút - 3 giây2019-04-14 00:07:07 1 Xem bài làm
11 mã mã♐ (ah)8 20 phút - 33 giây2019-05-01 09:42:10 1 Xem bài làm
12 Phạm Hồ Thanh Quang8 21 phút - 26 giây2019-04-18 21:04:33 1 Xem bài làm
13 Princess U8 28 phút - 13 giây2019-04-04 20:27:34 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Trường Thọ8 49 phút - 5 giây2019-04-04 15:08:36 1 Xem bài làm
15 Khúc Thừa Đức Duy7.5 25 phút - 0 giây2019-05-10 00:14:04 1 Xem bài làm
16 Nguyen Van Hieu7.5 29 phút - 30 giây2019-04-19 21:29:48 1 Xem bài làm