Lớp 8 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 153

Dưới đây là danh sách 34 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 dang ha10 4 phút - 15 giây2019-05-02 17:54:43 3 Xem bài làm
2 Nguyễn Hoàng Long ♍10 6 phút - 15 giây2019-04-04 20:40:12 2 Xem bài làm
3 Minh Nguyễn Cao10 15 phút - 26 giây2019-05-12 19:23:47 1 Xem bài làm
4 Trần Quang Vinh9.5 14 phút - 21 giây2019-10-19 21:09:16 1 Xem bài làm
5 TUYET XUAN9.5 15 phút - 23 giây2019-05-08 10:31:59 1 Xem bài làm
6 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu9.5 21 phút - 39 giây2019-05-18 15:01:04 1 Xem bài làm
7 Trần Trịnh Vân Anh9 4 phút - 30 giây2019-03-25 19:58:36 2 Xem bài làm
8 Ngô Ngọc Anh9 10 phút - 15 giây2019-03-26 16:08:04 1 Xem bài làm
9 Công chúa Nấm9 10 phút - 54 giây2019-07-05 13:51:06 1 Xem bài làm
10 tran tran9 22 phút - 11 giây2019-07-15 08:47:08 1 Xem bài làm
11 Trần Hà Lan9 28 phút - 59 giây2019-03-28 11:32:56 1 Xem bài làm
12 hoàng văn thuận8.5 1 phút - 38 giây2019-04-06 16:58:16 1 Xem bài làm
13 ︵✿๖ۣۜDư ๖ۣۜHĭệρ‿✿8.5 7 phút - 8 giây2019-08-18 17:15:34 1 Xem bài làm
14 Phạm Minh Hiển8.5 16 phút - 28 giây2019-04-07 20:54:34 1 Xem bài làm
15 tran thi quynh8.5 17 phút - 4 giây2019-05-12 17:22:59 1 Xem bài làm
16 Trần minh đức8.5 20 phút - 10 giây2019-03-23 21:24:38 1 Xem bài làm
17 Tân8.5 20 phút - 26 giây2019-03-28 15:50:51 1 Xem bài làm
18 Trương Thanh Long8.5 22 phút - 38 giây2019-04-08 22:53:47 1 Xem bài làm
19 Trần Thị Ngọc Ánh8.5 22 phút - 53 giây2019-04-13 12:54:17 1 Xem bài làm
20 Phạm Hoàng Hải Anh8 12 phút - 40 giây2019-05-11 21:29:23 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Đoàn Nhật Minh8 13 phút - 43 giây2019-03-27 20:50:36 1 Xem bài làm
22 phan thu hà8 14 phút - 34 giây2019-05-27 15:05:53 1 Xem bài làm
23 Uzumaki Minh8 16 phút - 22 giây2019-04-20 20:53:14 1 Xem bài làm
24 Đỗ Phương Anh8 18 phút - 1 giây2019-05-13 14:47:09 1 Xem bài làm
25 Đoàn Phương Liên8 21 phút - 39 giây2019-04-01 23:17:14 1 Xem bài làm
26 Bùi Văn Thịnh7.5 8 phút - 25 giây2019-03-31 22:13:27 1 Xem bài làm
27 tran thu trang7.5 13 phút - 0 giây2019-03-25 20:06:09 1 Xem bài làm
28 tung pham7.5 13 phút - 37 giây2019-04-22 20:58:23 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Lan Hương7.5 14 phút - 34 giây2019-05-10 02:13:20 1 Xem bài làm
30 Shinichi Kudo7.5 24 phút - 22 giây2019-05-03 21:29:47 1 Xem bài làm
31 Trương Mỹ Duyên7.5 25 phút - 0 giây2019-03-31 21:20:44 1 Xem bài làm
32 Phạm Thị Kim Hương7.5 28 phút - 5 giây2019-03-27 22:02:44 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Văn Tuấn Anh7.5 33 phút - 37 giây2019-05-23 22:53:41 1 Xem bài làm
34 poke mon7.5 44 phút - 13 giây2019-03-31 09:16:40 1 Xem bài làm