Lớp 7 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 304

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đinh Hữu Trường giang10 4 phút - 41 giây2019-05-06 21:36:21 1 Xem bài làm
2 Ngô Ngọc Anh10 5 phút - 39 giây2019-03-26 15:56:34 1 Xem bài làm
3 Huỳnh Quốc Đạt10 7 phút - 21 giây2019-04-12 10:00:25 2 Xem bài làm
4 Nguyễn Trung Kiên10 7 phút - 35 giây2019-03-30 14:59:20 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Hồ Quỳnh Trang10 7 phút - 41 giây2019-09-10 20:45:44 1 Xem bài làm
6 Phạm Kim Bách10 8 phút - 4 giây2019-04-27 21:14:38 1 Xem bài làm
7 hycugwdu10 8 phút - 49 giây2019-05-13 20:59:31 1 Xem bài làm
8 Phạm Trần Khánh Linh10 11 phút - 29 giây2019-03-26 15:20:30 1 Xem bài làm
9 Đoàn Phương Liên9.5 4 phút - 10 giây2019-03-23 18:45:27 1 Xem bài làm
10 Sóc9.5 6 phút - 25 giây2019-10-15 20:00:50 1 Xem bài làm
11 khuathuuthien9.5 7 phút - 51 giây2019-04-04 13:10:25 1 Xem bài làm
12 Lê Tuấn Sơn9.5 8 phút - 7 giây2019-05-04 17:44:24 1 Xem bài làm
13 Ông Nội Bây9.5 9 phút - 46 giây2019-04-21 19:31:39 1 Xem bài làm
14 Ha Minh Duc9.5 10 phút - 16 giây2019-04-17 21:11:49 1 Xem bài làm
15 đỗ thùy dung9.5 16 phút - 13 giây2019-03-24 10:09:57 1 Xem bài làm
16 Ngô Quang Trường 9.5 25 phút - 0 giây2019-04-05 21:04:50 1 Xem bài làm
17 Tường vui tươi9.5 33 phút - 28 giây2019-05-10 12:07:03 1 Xem bài làm
18 Four Eye(Hội Con 🐄)9 2 phút - 49 giây2019-05-03 21:48:26 1 Xem bài làm
19 Agru Bui9 7 phút - 54 giây2019-04-08 21:45:59 1 Xem bài làm
20 Legend_1029 10 phút - 8 giây2019-04-19 23:20:19 1 Xem bài làm
21 Đặng Hoài bảo9 11 phút - 4 giây2019-04-07 15:36:15 1 Xem bài làm
22 Duc da Silva Santos Junior9 11 phút - 42 giây2019-04-15 10:16:03 1 Xem bài làm
23 Thùy Sói Amii9 13 phút - 8 giây2019-04-27 21:35:03 1 Xem bài làm
24 21051104675-GB9 18 phút - 18 giây2019-07-16 15:51:45 1 Xem bài làm
25 Phạm Phương Anh9 23 phút - 5 giây2019-04-06 20:14:40 1 Xem bài làm
26 pham nhat trung9 24 phút - 26 giây2019-04-19 20:51:22 1 Xem bài làm
27 nguyennhung20069 27 phút - 44 giây2019-04-15 21:33:46 1 Xem bài làm
28 Lê Triệu Linh9 32 phút - 27 giây2019-06-22 17:04:23 1 Xem bài làm
29 vũ quốc việt9 39 phút - 24 giây2019-03-28 19:05:11 1 Xem bài làm
30 Hư Cấu8.5 5 phút - 49 giây2019-04-03 22:07:26 2 Xem bài làm
31 Nguyễn Như Quỳnh8.5 7 phút - 14 giây2019-09-29 20:21:37 1 Xem bài làm
32 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)8.5 7 phút - 25 giây2020-02-14 11:13:55 1 Xem bài làm
33 nguyễn học8.5 8 phút - 59 giây2019-04-25 20:37:12 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Ánh8.5 8 phút - 59 giây2019-05-24 20:15:01 1 Xem bài làm
35 SASUKE8.5 10 phút - 29 giây2019-04-09 21:02:28 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Vũ Kỳ Phong8.5 10 phút - 36 giây2019-06-18 20:27:48 1 Xem bài làm
37 Trần Duy8.5 10 phút - 52 giây2019-03-27 20:30:55 1 Xem bài làm
38 hoang trong nghia8.5 11 phút - 5 giây2019-05-13 19:06:42 1 Xem bài làm
39 lê ngọc bảo khương8.5 11 phút - 27 giây2019-05-08 20:14:35 1 Xem bài làm
40 Bùi Hoàng Việt Tiến8.5 11 phút - 53 giây2019-04-23 21:56:55 1 Xem bài làm
41 Hoàng DuyChien8.5 12 phút - 0 giây2019-03-29 18:59:11 1 Xem bài làm
42 Lê Thanh Huyền8.5 12 phút - 54 giây2019-04-23 21:48:41 1 Xem bài làm
43 Phạm Ngọc Linh8.5 13 phút - 28 giây2019-07-20 16:13:06 1 Xem bài làm
44 nguyen thanh nam8.5 13 phút - 44 giây2019-04-15 16:24:47 1 Xem bài làm
45 mai lê thùy8.5 14 phút - 16 giây2019-04-05 21:33:15 1 Xem bài làm
46 Lê Huỳnh Anh Tuấn8.5 15 phút - 49 giây2019-03-24 19:50:40 1 Xem bài làm
47 tran duy manh8.5 16 phút - 45 giây2019-08-22 20:22:40 1 Xem bài làm
48 nguyen duy khanh8.5 18 phút - 26 giây2019-05-08 23:15:04 1 Xem bài làm
49 can thi quynh8.5 23 phút - 15 giây2019-03-29 19:47:07 1 Xem bài làm
50 Thái Thị Hà Linh8.5 31 phút - 14 giây2019-03-26 23:03:18 1 Xem bài làm