Lớp 6 - Kiểm tra tháng 3 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 653

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Phương Linh10 3 phút - 37 giây2019-04-24 10:53:14 1 Xem bài làm
2 hương trần thị10 4 phút - 10 giây2019-04-24 21:11:33 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Hoàng Hải Trang10 4 phút - 32 giây2019-04-03 20:35:44 1 Xem bài làm
4 • Wendy •10 4 phút - 34 giây2019-05-16 14:50:22 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thảo Nguyên10 4 phút - 50 giây2019-04-29 09:52:18 1 Xem bài làm
6 Chu Công Đức10 4 phút - 54 giây2019-04-11 11:03:25 1 Xem bài làm
7 .10 4 phút - 56 giây2019-05-25 14:58:05 2 Xem bài làm
8 Trầnn Tình'h10 5 phút - 21 giây2019-04-04 16:31:50 2 Xem bài làm
9 Phạm Ngọc Thắng10 6 phút - 8 giây2019-04-07 20:05:34 1 Xem bài làm
10 Lê Tuấn Sơn10 6 phút - 30 giây2019-05-04 15:32:27 1 Xem bài làm
11 Kato kid10 7 phút - 8 giây2019-04-16 21:35:34 1 Xem bài làm
12 tanhung pham10 7 phút - 20 giây2019-05-07 20:41:38 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Thủy Tiên10 7 phút - 26 giây2019-08-13 13:26:27 1 Xem bài làm
14 Phạm Vịnh Than10 7 phút - 41 giây2019-04-21 19:52:52 1 Xem bài làm
15 nguyễn thu thương10 7 phút - 41 giây2019-04-30 08:27:54 1 Xem bài làm
16 Trung.qtnh.t1 ThAn 17810 7 phút - 50 giây2019-07-12 07:44:31 2 Xem bài làm
17 Vũ Minh Đức10 7 phút - 51 giây2019-07-17 20:55:41 2 Xem bài làm
18 Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄)10 7 phút - 58 giây2019-03-30 16:15:06 2 Xem bài làm
19 Nguyễn Tá Nguyên10 8 phút - 6 giây2019-04-09 08:51:47 1 Xem bài làm
20 T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)10 8 phút - 9 giây2019-06-07 10:14:14 1 Xem bài làm
21 Fudo10 8 phút - 11 giây2019-06-11 15:46:26 1 Xem bài làm
22 Lan Hương Nguyễn Thị10 8 phút - 14 giây2019-07-17 08:14:43 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Danh Tuấn Anh10 8 phút - 26 giây2019-04-11 20:18:22 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hoàng Minh Thư10 8 phút - 26 giây2019-04-22 09:13:39 1 Xem bài làm
25 hồng miêu10 8 phút - 37 giây2019-04-14 21:16:33 1 Xem bài làm
26 Phan Thế Lương (Napoleon)10 9 phút - 8 giây2019-09-30 20:51:13 1 Xem bài làm
27 Đinh Thục Linh10 9 phút - 8 giây2019-04-26 10:26:39 1 Xem bài làm
28 Bourbon Sherry10 9 phút - 32 giây2019-03-26 18:14:42 1 Xem bài làm
29 Hoàng Minh Sang10 9 phút - 57 giây2019-04-07 09:17:26 1 Xem bài làm
30 Lê Đăng Khoa10 10 phút - 31 giây2019-04-11 22:04:08 1 Xem bài làm
31 nguyendangnguyen10 10 phút - 50 giây2019-04-02 21:20:20 1 Xem bài làm
32 Bùi Thị Thảo Vy10 10 phút - 50 giây2019-06-30 14:35:50 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Minh Tường10 11 phút - 10 giây2019-04-16 22:04:16 3 Xem bài làm
34 Nguyễn Ngọc Phương Anh10 12 phút - 6 giây2019-06-08 10:41:36 3 Xem bài làm
35 Tsukino Usagi10 12 phút - 43 giây2019-04-10 22:36:14 1 Xem bài làm
36 Lê Bảo Hân10 12 phút - 43 giây2019-07-09 15:11:21 1 Xem bài làm
37 Uyêb Lê Minh10 12 phút - 46 giây2019-05-27 23:00:24 1 Xem bài làm
38 Trịnh Minh Hạnh10 13 phút - 41 giây2019-05-28 11:14:29 1 Xem bài làm
39 Lê Mai Linh10 14 phút - 4 giây2019-03-31 21:37:17 1 Xem bài làm
40 Phạm Hồng Phúc10 14 phút - 31 giây2019-05-28 11:13:16 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Đình Bảo10 15 phút - 11 giây2019-06-19 16:44:40 3 Xem bài làm
42 Nguyễn Ngọc Diệp10 17 phút - 44 giây2019-03-29 22:36:39 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Võ Anh Minh10 20 phút - 13 giây2019-03-24 08:47:00 1 Xem bài làm
44 Vũ Thành Đạt10 21 phút - 36 giây2019-05-28 11:05:36 1 Xem bài làm
45 Đỗ Minh Quân10 22 phút - 59 giây2019-08-05 19:42:12 1 Xem bài làm
46 Vương Minh Châu10 33 phút - 47 giây2019-05-28 11:18:32 1 Xem bài làm
47 Huynh Y. Minh sanh Nguyen10 39 phút - 3 giây2019-04-16 20:12:36 7 Xem bài làm
48 Plastic Momeries9.5 3 phút - 49 giây2019-04-07 09:59:13 1 Xem bài làm
49 nguyễn minh đức9.5 4 phút - 7 giây2019-04-17 20:32:25 1 Xem bài làm
50 Khoa Đặng Tô9.5 4 phút - 27 giây2019-04-19 20:55:24 2 Xem bài làm